Als de brokken niet meer te lijmen zijn en een scheiding onafwendbaar wordt, dan is het belangrijk te kijken naar de gemeenschappelijke belangen. Samen aan de bemiddelingstafel tot de best mogelijke regelingen komen; dat is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Denk alleen nog maar aan de bestemming van de woning, de verblijfsregeling en het welzijn van de kinderen, het ouderschapsplan waarbij ouders bewust kiezen voor een blijvend met elkaar communiceren ‘in het belang van de kinderen’ en voor elk z’n rust.

Wat komt dat waterbed-effect dan bij doen bij “goed scheiden”? Niet meer dan een vergelijking. Je drukt op één plek en op een andere plek komt het oppervlak weer omhoog. Laat dit niet gebeuren met een scheidingsregeling. Zaken die niet goed worden afgesproken en geregeld, geven eerder vroeg dan laat problemen. Als de ene partner zich verongelijkt en benadeeld voelt, dan zal die dat de andere partner snel doen voelen. De andere partner zal dan op zijn/haar beurt terug prikken. Vandaar het waterbed-effect: putje… bultje… putje… bultje.

Afsluiten wat mooi geweest is en op weg naar een nieuwe toekomst

Streef naar een evenwichtige eerlijke aanvaardbare regeling. Doe dat dan ook samen met begeleiding van een deskundige bemiddelaar die helpt om alle thema’s die bij een scheiding komen zien, goed in kaart te brengen en gedetailleerd uit te werken.
Immers: bemiddelen… tot in de puntjes; dat is waar NEO Bemiddeling voor staat.
Goede gesprekken leiden tot goede overeenkomsten, wederzijds begrip en respect leiden tot wat een scheidend koppel beoogt: op een goede manier afsluiten wat ooit mooi was, en elkaar de ruimte gunnen op weg naar een nieuwe toekomst. De kinderen niet als pasmunt of inzet, maar als een gedeelde grote schat.

Scheiden is zelden gemakkelijk.  Partners zitten immers met een emotioneel vat gemengde gevoelens:  verdriet, teleurstelling, frustratie, onzekerheid,  afgunst, kwaadheid, verbetenheid. Maar hoe raar ook, soms met een gevoel van opluchting en bevrijding. Zowel positieve als negatieve gevoelens maken inherent deel uit van het scheidingsproces.

Kies niet voor strijd maar voor een vergelijk

Kies voor een scheidingsovereenkomst die jullie zelf in de hand houden. Lever jullie toekomst niet uit aan rechtspraak. Kies niet voor een strijd en het grote gelijk.
Kies wel voor jullie afspraken en regelingen, samen gemaakt met Cindy of Eric van NEO Bemiddeling. Een waarborg voor een langdurige duurzame naleving.
Immers wat je samen bent overeen gekomen wordt totaal anders ervaren  dan een opgelegd vonnis dat zelden op maat is van beiden.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie - op weg naar een nieuwe toekomst

"Wij bemiddelen... tot in de puntjes"

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiden, scheiding, Vechtscheiding, Do's and Don'ts
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen