Regelmatig krijgen we de vraag in welke mate en of ex-partners mee opdraaien voor schulden die zijn aangegaan tijdens het huwelijk of de samenwoning. Met andere woorden de vraag is: “onder welke voorwaarden kan ik alsnog worden aangesproken om de aangegane schulden mee te delgen".

Belangrijk is rekening te houden met onder meer het huwelijkscontract en wie de aangegane schuldverbintenissen in welke hoedanigheid heeft getekend of mee getekend.

Het antwoord is op zich eenvoudig. Maar er dient rekening gehouden met enkele belangrijke uitgangspunten. Een bondig overzicht met antwoorden op enkele vragen die NEO Bemiddeling werden gesteld.

NEO Bemiddeling bij monde van Cindy Capelleman en Eric De Corte, informeren koppels optimaal. Dus ook inzake schulden krijgen koppels in scheiding, een duidelijke uitleg op hun maat. Eén van de zaken is dat koppels duidelijk wordt gemaakt dat ongeacht de afspraken die ze (als schuldenaars) onderling maken, deze niet (altijd) tegenstelbaar zijn ten opzichte van derden (schuldeisers).
Wat is wanneer van toepassing? En wanneer blijf ik hoofdelijk aansprakelijk? De antwoorden op enkele veel gestelde vragen geven duidelijkheid. Hierna enkele uit het leven gegrepen vragen…

Een auto gekocht. Wat met de afbetaling nà scheiding?

Vraag: “In augustus 2018 hebben we een nieuwe auto gekocht. De eigendomspapieren staan op naam van mijn man. We hebben beslist om te scheiden. We spraken af dat ik (mevrouw) de auto overneem. Maar hoe zit dat met de lening die nog 30 maanden loopt? Moet mijn man nu nog mee de lening afbetalen?”

Antwoord: "Jullie zijn gehuwd en vermits er geen huwelijkscontract is, is het wettelijk stelsel van toepassing. Het is niet omdat het voertuig van eigenaar wisselt dat de gemeenschappelijke schuld automatisch op de nieuwe eigenaar overgaat. De schuldverbintenis werd aangegaan door beiden. Beide partners zijn dus samen gehouden tot de naleving ervan.
De financieringsmaatschappij kan gevraagd worden om de lening over te zetten op één naam. De praktijk leert dat banken en kredietinstellingen hiermee niet vlot akkoord gaan. Er is dan vaak een nieuw solvabiliteitsonderzoek nodig en in veruit 90% van de gevallen blijft de schuld gemeenschappelijk. Als partners overeen komen dat enkel mevrouw instaat voor de betaling van de aflossingen en mevrouw zou in gebreke blijven dan zal de bank zich voor betaling wenden tot beiden. Betaalt mevrouw niet dan wordt mijnheer aangesproken."

Als ik niet betaal, kom ik dan op de 'zwarte lijst' te staan?

Vraag: “Mijn man volgt niet de in de scheidingsovereenkomst gemaakte afspraken over het verder alleen afbetalen van de lening van de tv en geluidsinstallatie. De bank zegt dat ik moet betalen. Kan dat zo maar? Wat zijn de gevolgen als ik niet betaal? Kom ik dan op een zwarte lijst te staan?”

Antwoord: “Als de schuld door beide partners werd ondertekend in de hoedanigheid van schuldenaar, dan blijven beiden samen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die ze zijn aangegaan. Als er niet wordt betaald dan komen beide partners als wanbetalers op de (beruchte zwarte) lijst van de Centrale voor kredieten aan particulieren – CKP. Het CKP registreert alle kredieten die natuurlijke personen hebben afgesloten voor privé doeleinden.
Voorkom dat je op die lijst terecht komt, de gevolgen zijn immers aanzienlijk omdat je niet zomaar van die lijst wordt geschrapt. Voor wanbetalingen is de registratie maximum tien jaar. Zelfs al werden de achterstallige betalingen aangezuiverd dan nog blijf je op die lijst staan tot één jaar na de regularisatiedatum.
Bijkomend, voor nieuwe kredieten gaat de deur dicht. Immers, kredietverstrekkers zijn verplicht om voor de toekenning van een nieuw krediet de lijst te raadplegen. Als je op die ‘zwarte lijst’ voorkomt is de kans op een nieuw krediet zeer klein tot onmogelijk."

En wat met schulden als we getrouwd waren met scheiding van goederen?

Vraag: “Mijn man is zelfstandige en we hebben een huwelijkscontract scheiding van goederen. Er werden door mijn man verscheidene leningen en investeringskredieten aangegaan. We gaan scheiden. Voor welke schulden draai ik mee op?”

Antwoord: "Het is belangrijk na te gaan door wie de schulden werden aangegaan: alleen door de ondertekenaar of samen? En indien samen, in welke hoedanigheid? Het gaat dus over koppels met een huwelijkscontract ‘scheiding van goederen’. 
Als enkel mijnheer de schuldverbintenis (lening) is aangegaan dan is enkel mijnheer tot naleving verbonden.
In het geval dat beide partners samen de schuldverbintenis (lening) hebben ondertekend dan dient nagezien of ze ja dan neen solidair aansprakelijk zijn:

  • Beiden hebben samen de leningsverbintenis ondertekend: beide partners zijn gehouden tot de naleving ervan.
  • De man is de lening aangegaan en mevrouw, de andere partner, heeft de leningsverbintenis mee ondertekend: in dit geval verklaart mevrouw, de mede-ondertekenaar, dat zij akkoord was dat de andere partner de lening aangaat. Mevrouw is echter als mede-ondertekenaar persoonlijk niet gehouden tot de verbintenis."

Hoe zit dat met personenbelasting die nog dient betaald?

Vraag: “We waren in onze scheidingsovereenkomst overeengekomen dat we voor de jaren dat we nog niet wettelijk gescheiden waren, elks de belastingen zouden laten herberekenen volgens onze eigen inkomsten. Ik heb na herberekening door het Controlekantoor een tegoed, mijn man had een schuld te betalen aan belastingen. Hij wou die schuld niet betalen. Nu wendt de belastingen zich tot mij en vordert de betaling van zijn belastingen. Kan dat?”

Antwoord: "Ja dat kan. Het antwoord is eenvoudig. De Ontvanger van  Belastingen houdt geen rekening met wat partners onderling zijn overeengekomen. Immers de onderlinge afspraken zijn niet tegenstelbaar tov derden, maw de echtscheiding maakt geen einde aan de hoofdelijke aansprakelijkheid."

Wat met de hypothecaire lening nà scheiding?

Vraag: "Hoe zit dat met de hypothecaire lening? Mijn man heeft onze woning overgenomen. Hij heeft me een bedrag aan opleg betaald, en nu blijkt dat ik nog altijd als medekredietnemer sta vermeld. Dat is lastig want ik wil nu zelf opnieuw een hypothecaire lening aangaan”.

Antwoord: "Over het belang van décharge, het ontlast worden als medekredietnemer, verwijs ik naar dit blogartikel dat alle nodige antwoorden geeft op deze vraag: Wat met de hypothecaire lening bij scheiding - belang van décnharge."

Een duidelijke uitleg en een heldere formulering dat hebben scheidende partners nodig

Erkend bemiddelaar Eric De Corte en Cindy Capelleman van NEO Bemiddeling helpen partners om door het bos nog de bomen te zien.
Met een duidelijke uitleg en een heldere formulering worden duidelijke afspraken gemaakt, zwart op wit. Maar eerst en vooral is het nodig om goed te worden begeleid in alle facetten en in alle domeinen die met de scheiding te maken hebben. Daarom dat het nuttig is te werken met een expert die alle expertise in huis heeft; dus alles onder één dak.
Een goede uitleg is een uitleg op maat. Dat is de kernboodschap. Wees daarom kieskeurig met de keuze van jullie begeleider; kies voor een expert van NEO Bemiddeling: tel: 03 5353001 .

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak voor een begeleiding en regeling van jullie scheiding: "op maat"

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, gescheiden, echtscheiding, schulden, Do's and Don'ts, Overlegtips
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen