Een bemiddelaar zit aan tafel met partijen die bereid zijn om in een open eerlijk gesprek samen te streven naar een oplossing voor hun conflict en onenigheden.
Wat in bemiddeling niet thuis hoort is dreigen om niet mee aan tafel te zitten als bepaalde eisen voorafgaandelijk niet zijn ‘ingewilligd’. Bemiddelen komt soms in het nieuws als laatste redmiddel. Maar dat is bemiddelen niet. Bemiddelen is een volwaardig alternatief voor een lange en dure strijd. Partijen kiezen vrijwillig voor bemiddeling omdat ze er samen belang bij hebben maar vooral omdat ze samen willen werken naar en aan hun overeenkomst. Eisen zijn hierbij taboe.
Toch wel merkwaardig: twee partijen (in dit voorbeeld: NMBS en vakbonden) geraken het samen niet eens, en één partij grijpt dan maar meteen naar een ernstig drukkingsmiddel. In het geval van de vakbonden: staken. In het geval van een scheiding: dan ga ik naar een advocaat “en krijg je nog minder”… Voor de andere partij gaan dan de boeken dicht, want het drukkingsmiddel ondergaan is toegeven; en dat is toch wel het laatste wat men wil doen.

En dan komt de vraag om te bemiddelen. Met het mes tussen de tanden aan de onderhandelingstafel, en meteen ook de knots bij de hand om uit te halen…; zo gaat dat niet in bemiddeling.

Zijn partijen bereid om te luisteren naar elkaar? Willen ze elkaar verstaan en begrijpen? Gaat het over het inwilligen van ‘eisen’ of gaat het om wensen en verlangens die worden geuit en die worden afgewogen rekening houdend met wat de andere partij voor ogen heeft en vooral: kijkt men naar het gemeenschappelijk belang?
Wat kan men verwachten van bemiddelen als men met getrokken messen tegenover elkaar staat, het eisenbundeltje onder de arm dat transformeert naar uitvoering van het vooraf geuite dreigement als niet ingegaan wordt op de ‘eisen’?

Merkwaardig hoe men in de pers en in de politiek bemiddeling in dit tweegevecht poneert. Beide partijen geven geen duimbreed toe en willen hun ‘gelijk’ halen; elke niet ingewilligde eis wordt bij voorbaat ervaren als verliezen.

Wat is bemiddelen?

Daarom dat het goed is om nog eens duidelijk te maken wat ‘bemiddelen’ is, wat de uitgangspunten zijn en welk doel er wordt nagestreefd in een bemiddeling.
Bemiddelen is een alternatieve manier om meningsverschillen, problemen en conflicten te helpen oplossen. Bemiddelen voorkomt een lange uitputtende dure strijd. Partijen werken samen aan ‘hun’ oplossingen en ze zoeken hierbij naar de gulden middenweg. Het gemeenschappelijk belang wordt niet uit het oog verloren en een oplossing stoelt op wederzijdse toegevingen die niet ervaren worden als nederlagen maar als stappen in elkaars richting.

De betrokken partijen hoeven niet hetzelfde te denken en dezelfde motieven te hebben om het eens te kunnen worden over een regeling. Dat is één van de basissen van de compromis- en consensuskunde: geen gevecht om ‘alle wijn’ voor zich alleen te hebben maar ‘samen’ bouwen aan het op een andere manier overeenkomen en elk ‘nog wijn’ proeven. Ter herhaling: bemiddelen is immers ook het gemeenschappelijk belang onder ogen zien.

Een bemiddeling verdrijft de waas van het grote gelijk en voorkomt dat de relatie van de partijen (verder) verzuurt.

Wat doet dan een ervaren bemiddelaar?

Hij helpt om binnen een redelijke termijn tot aanvaardbare duurzame op-maat-oplossingen te komen. De bemiddelaar zorgt er voor dat partijen naar elkaar luisteren, dat de voorstellen worden begrepen, dat mogelijkheden worden geformuleerd. Uiteraard is het de bemiddelaar die de gesprekken structureert en ervoor zorgt dat de communicatie vruchtbaar is. Echter, een bemiddelaar klopt zich niet op de borst als er een overeenkomst is, hij is ook niet verantwoordelijk voor het mislukken. Het zijn de betrokken partijen die hun steentje moeten bijdragen om zo de “(trein)sporen vrij te houden en elkaars toekomst niet naar de bliksem te helpen”.

Blijf niet met vragen zitten over bemiddeling, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Van knokken en boksen hou je alleen een blauw oog over

Zo anders is bemiddelen: zonder vechten tot resultaat komen

 

Echtscheiding
Tags: 
bemiddelen bij conflicten, echtscheiding, scheiden, Vechtscheiding, Communicatie, Do's and Don'ts
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen