Koppels die huwen of al gehuwd zijn, zijn vrij om te kiezen voor het al of niet  maken van een huwelijkscontract. Er zijn thans drie huwelijksvermogensstelsels. Als het van Minister Geens afhangt komt er een vierde stelsel bij, namelijk ‘scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten ‘. In persartikels en de berichtgeving doet men precies of het vierde stelsel is al realiteit. Dat is het dus niet! In de nota van minister Geens staat uitdrukkelijk dat hij hoopt op een vruchtbaar “overleg met maatschappelijke actoren en alle actoren van Justitie in het bijzonder” teneinde zijn voorstellen werkelijkheid te zien worden.

Geens heeft woensdag zijn nota kenbaar gemaakt aan de pers. Het betreft een nota van 83 blz met als titel “De sprong naar het recht morgen” – “Hercodificatie van de basiswetgeving”. De integrale tekst kan je lezen in navolgend pdf-document, maar inzake scheidingsproblematieken en erfrecht zijn de blz vanaf pg 37 interessant: https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/1481026673705/De%20sprong%20naar%20het%20recht%20voor%20morgen.pdf

‘Scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten’: wat betekent dit?

Wat voorziet die nota als ‘ontwerp’ voor de toekomst.  Een nieuw huwelijksstelsel waardoor de echtgenoot/echtgenote die minder heeft gewerkt niet met lege handen achter blijft. Immers, in het huwelijksstelsel ‘Scheiding van Goederen’ is het mogelijk dat één partner veel (om niet te zeggen alle spaargeld) heeft, een wettelijk opgebouwd pensioen, extra legale pensioenvoorzieningen; en de andere partner quasi niets. Immers die ene partner heeft niet gewerkt; althans officieel geen inkomen verdient.
Maar ook vandaag al kunnen koppels kiezen voor die nieuwe vorm van huwelijksvermogensstelsel. Het staat koppels immers vrij om vandaag al in een huwelijkscontract datgene overeen te komen wat ze wensen en billijk achten en uiteraard wettelijk kan en niet tegen de openbare orde is.

Scheiden van bakker, beenhouwer of dokter: herkenbaar voorbeeld

In mijn praktijk komt het voor dat een koppel is gehuwd met ‘scheiding van goederen’ ; niets mis mee maar bij wijze van voorbeeld zodat niemand zich geviseerd hoeft te voelen:

  • Mijnheer is bakker of beenhouwer of is dokter met een doktersvennootschap
  • Mevrouw helpt jaren mee in de winkel of fungeert als een soort van secretaresse en registreert alle afspraken voor mijnheer zijn dokterspraktijk
  • Mevrouw zorgt verder voor de kinderen en het huishouden
  • Na x aantal jaren houdt de relatie geen stand: ze scheiden
  • Mevrouw heeft nagenoeg geen wettelijk pensioen opgebouwd
  • Mevrouw heeft ook geen eigen spaargeld want ofwel zit alles in de doktersvennootschap of in de zaak van de bakker/beenhouwer

Het is mogelijk om in een bemiddeling tot een ‘erkenning’ van het werk van mevrouw te komen en te voorzien in een persoonlijk onderhoudsuitkering. Maar dit zal nooit weergeven wat het had kunnen zijn als mijnheer en mevrouw gezamenlijke aanwinsten hadden of dat mevrouw in een degelijk statuut ook pensioenrechten zou opgebouwd hebben.

Niet redelijk zegt Minister Geens en hij stelt voor om een vierde huwelijksstelsel te maken dat voorziet in ‘scheiding van goederen maar met een verrekeningen van aanwinsten’. Niet vergeten: het is een vierde “mogelijkheid”; het kille strikte ‘scheiding van goederen’ blijft zonder meer bestaan. Het is dus aan de notarissen om aan de koppels duidelijk te maken wat de verschillen zijn en met voorbeelden duidelijk te maken wat dit nieuwe stelsel (als het er al komt) kan betekenen in een stelsel ‘scheiding van goederen’.

Maar wat zijn aanwinsten?

Onder de aanwinsten vallen alle goederen en inkomsten die de partners tijdens het huwelijk verworven hebben. Groot verschil met de strikte scheiding van goederen waarbij elke partner beschikt over het eigen inkomen, eigen spaargeld opbouwt, met eigen middelen patrimonium verwerft. Maar het is vandaag perfct mogelijk om een beperkte gemeenschap te hebben binnen het stelsel ‘scheiding van goederen’.

Maakt een correctiemechanisme in huidig systeem ‘scheiding van goederen’ kans?

Minister Geens onderzoekt of bij het reeds bestaande stelsel van de zuivere scheiding van goederen “een correctiemechanisme ingevoerd kan worden zodat de rechter de mogelijkheid krijgt om in uitzonderlijke gevallen onbillijkheden te remediëren”. Een goede zaak maar dan is het aan de rechter. Nuttig om weten is dat in een bemiddeling in mijn praktijk dit voorwerp van gesprek is. Niet altijd makkelijk maar als beide partners samen tot hun akkoord willen komen en eerlijkheid en erkenning medebepalende elementen zijn, dan is veel mogelijk; ook ingeval van scheiding van goederen.

Pensioensplit

Merkwaardig is wel dat de discussies op parlementair vlak ivm een ‘pensioensplit’ stil zijn gevallen. Althans er wordt niet verder aan gewerkt. Ook een ‘pensioensplit’  zou aanvullend aan het voorstel van Minister Geens soelaas brengen.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Degelijke uitleg 'op maat': contacteer me

Goed geïnformeerd de juiste beslissingen nemen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiden, scheiding, Huwelijksvermogensrecht, Pensioen
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen