Koppels die gerechtelijke stappen zetten en van bij aanvang een advocaat inschakelen, kiezen voor de ‘harde’ weg, de procedure.
Gewoonlijk neemt één van de partners de beslissing om via een rechtsgang de scheiding te bezegelen, met (aanvankelijk) de hoop om het laken naar zich toe te halen.
Als een rechtsgang wordt ingezet wordt gekozen voor de weg van het grote gelijk en de slag thuis halen. Zelden de beste strategie.

Immers na een lange strijd, een uitdieping van de conflicten, een extra verzuring van de relatie, een dure rekening (elk een eigen advocaat) is er finaal het vonnis van de rechter. Een opgelegd vonnis waarvan beide partijen alleen maar kunnen verhopen dat ze hun ‘eisen’ ongeveer wat terugvinden in het vonnis.

Wat is een vechtscheiding?

Dit zijn geen gemakkelijke bemiddelingen: koppels die na het vonnis tot bij ons komen om het vonnis ‘bij te sturen’; immers geen van beiden heeft vrede met wat hen door de rechter werd opgelegd. Niet dat de rechter niet correct is, wel dat de rechter recht spreekt (autonoom, soeverein en eigenmachtig) en dus rekening houdt met wat die zelf redelijk en ‘rechtvaardig’ acht. Maar dit oordeel wordt zelden gedeeld door het ‘vechtend’ koppel. De verblijfsregeling is niet wat ze voor ogen hadden, de onderhoudsgeldregeling valt mee of tegen, de partneralimentatie is niet wat men verwachtte; kortom na een vonnis van een vechtscheiding zijn er zelden tevreden gezichten. Het kan echter anders.

Wikipedia omschrijft een vechtscheiding als “een echtscheiding die gepaard gaat met negatieve gevoelens naar de (ex-)partner, met acties die de bedoeling hebben de andere partner schade toe te brengen. In de uiterste gevallen is men bereid eventuele zelfbeschadiging of nadeel bij derden op de koop toe te nemen. De term vechtscheiding wordt ook (en vooral) gehanteerd als de kinderen daar (grote) nadelen van ondervinden”. Als men deze definitie leest, om welke reden zou men voor zo’n scenario kiezen? En toch gebeurt het.

Een vechtscheiding is een vorm van kindermishandeling

Met een 'vechtscheiding' wordt ook het fysieke en verbale geweld benadrukt. Deze twee termen worden ook gebruikt als het over kindermishandeling gaat. Een echtscheiding is een vorm van kindermishandeling; hierover schreef ik al een artikel. Immers als de conflicten tussen de ouders schering en inslag zijn, als de ouders niet meer tot overleg bereid zijn maar hun mening willen doordrukken ten koste van, dan wordt daarmee de ontwikkeling van een kind bedreigt.

Een echtscheiding waarbij de ‘belangen’ scherp worden geponeerd en de discussies hoog oplopen kan worden herbenoemd tot een ‘conflictscheiding’. Dit is niet spelen met woorden en termen, maar de term ‘conflictscheiding’ geeft duidelijk aan wat het is. Partners hebben conflicten, maar conflicten kunnen worden opgelost. Met vechten gaat men een strijd aan, en weet men niet wat er uit de bus zal komen.

Hoe een vechtscheiding = conflictscheiding vermijden?

Een aangewezen weg is deze: informeer u beiden gelijktijdig bij een onpartijdige onafhankelijke bron: een erkend bemiddelaar. Wees beiden overtuigd dat het beter is om te kiezen voor een gezamenlijk akkoord in de vorm van een EOT – Echtscheiding door Onderlinge Toestemming – in plaats van jaren te strijden in een EOO – Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting-. Een strijd die niet alleen tijd en geld kost, maar ook veel energie vergt, de relatie verzuurt en onnoemlijk veel druk wordt bij kinderen gelegd.

Kies een bemiddelaar die ervaren is, die jullie optimaal informeert. Bij voorkeur een persoon die thuis is van vele markten en haarfijn uitlegt wat er bij een echtscheiding komt zien. Wat moet, wat kan, de mogelijkheden en varianten, en die in een eerste gesprek antwoord geeft op alle vragen. Net zoals een brood niet standaard is omdat er zoveel soorten zijn, is het belangrijk dat je weet voor wat en wie je kiest als jullie scheidingsbegeleider. Hij is jullie gids doorheen een moeilijke belastende periode. Ook iemand die niet alleen oog heeft voor de overeenkomst maar ook ruimte geeft aan emotionele en relationele aspecten. Bij NEO Bemiddeling zijn jullie aan het juiste adres.

Regel uw scheiding win-win

Kies voor een degelijk uitgewerkte overeenkomst

Improviseer niet, maar maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Vechtscheiding, EOT, Regeling, Verblijfsregeling, Kinderen, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, Alimentatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen