Een kind geconfronteerd met de scheiding van moeder en vader zei me: “Als ik kon toveren, dan zou ik drie dingen toveren: eerst dat ik niet meer apart en om beurten naar mama en papa moet gaan, dan tover ik hen weer samen, en dan dat mama en papa weer lief zijn met elkaar”.

Zo veelzeggend en eenvoudig verwoord. Maar zo’n toverstaf zou elk kind wel willen…

Als een scheiding onafwendbaar is en als vader en moeder het “beste” met de kinderen voor hebben, dan gaat er de nodige aandacht naar een goede regeling die ook rekening houdt met de kinderen.

Het gaat niet enkel om de alimentatie, maar om zoveel meer.
Een degelijke ouderschapsovereenkomst voorziet in 4 zaken:

  • Een duidelijk beschreven bepaling van de gezamenlijke uitoefening van het gezag;
  • Een verblijfsregeling;
  • Een kostenregeling;
  • Een ouderschapsplan met de afspraken en engagementen van vader en moeder.

Gezamenlijke uitoefening van het gezag

Dat ene zinnetje uit de wet is enkel een kapstok: “De ouders oefenen samen het ouderlijk gezag uit”. Met een vol A4-tje wordt tijdens de bemiddeling uitgelegd wat dit zinnetje concreet inhoudt. Met voorbeelden zodat duidelijk is voor beide ouders welke beslissingen ‘samen’ dienen genomen; dus ook nà de scheiding.

Verblijfsregeling

Rekening houdend met de mogelijkheden van vader en moeder, en ook rekening houdend met de kinderen, wordt een verblijfsregeling opgemaakt. Zowel voor de school- als de vakantieperiode, met bijkomend opgave van wijzigingsclausules, van een prioritaire flexibiliteitclausule, met aandacht voor periodes dat ouders niet aanwezig (kunnen) zijn wegens bvb langdurige ziekte of verblijf in het buitenland om beroepsredenen, of… Duidelijkheid voorop, in een overzichtelijk schema.
Het is ook belangrijk voor ouders om weten, dat een verblijfsregeling kan worden gewijzigd. De regeling is maw niet ‘gebetonneerd’ tot de leeftijd van 18 j.

Een nuttig artikel dat weergeeft met welke zaken er dient rekening gehouden bij de opstelling van een verblijfsregeling, vindt je hier: “Tips voor een goede verblijfsregeling voor kinderen na de scheiding”.

Lees meer over dit thema via blog en tag verblijfsregeling en wijziging verblijfsregeling.

Kostenregeling

Het gebeurt vaak dat ouders in bemiddeling al met een maandelijks bedrag in hun hoofd zitten. Vaak is dat voor hen een referentiebedrag omdat X ook zoveel alimentatie ontvangt of betaalt. Als ik dan vraag dan naar de invulling en het gebruik van dit bedrag is het vaak stil. Daarom de boodschap dat in eerste instantie het niet over de grootte van het bedrag gaat, maar wel om welke kosten vader en moeder maandelijks willen gedekt zien. Het is dan ook belangrijk dat de kosten die het voorwerp uitmaken van een bedrag aan alimentatie duidelijk worden benoemd en gespecifieerd.
Het gebruik  van de wettelijke termen (kosten voor levensonderhoud, opvoeding en ontplooiing) dient vermeden, die termen zijn te algemeen. Ze geven geen uitsluitsel over welke kostenelementen het gaat. Ook termen als gezondheidskosten, gewone dokterskosten, gewone schoolkosten, vervoer, zijn te algemeen en geven later aanleiding tot discussies.

Maar in deze rubriek ‘kostenregeling’ horen ook een reeks andere zaken thuis, enkele voorbeelden:

  • Een objectieve berekening van het maandelijks onderhoudsbedrag voor de kinderen;
  • Een opdeling van de kosten in verblijfsgebonden, niet verblijfsgebonden en buitengewoon;
  • Het al of niet gebruik van een kindrekening;
  • Een bespreking van de financiële gevolgen van toewijzing van de domicilie van de kinderen op het adres van één van de ouders;
  • De bestemming van het kindergeld;
  • De fiscale aspecten: fiscaal co-ouderschap of niet, komen we ervoor in aanmerking, en wanneer maken we de switch naar aftrek van alimentatie, onder welke voorwaarden zijn buitengewone kosten fiscaal aftrekbaar, welke kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar, en blijven de kinderen ten laste als ze gaan bijverdienen als werkstudent.

Lees meer over dit thema via blog en tag alimentatie en fiscaliteit.

Ouderschapsplan – onderhandse afspraken tussen ouders

Welke concrete afspraken maken vader en moeder als het gaat over de verdeling van bepaalde taken en verantwoordelijkheden, welke zorg wanneer, wat met de contacten met de school, de keuze van vrijetijdsbesteding, wat met de omgang met nieuwe partners. Kortom, de ouders krijgen meer dan 3 blz om over na te denken en hun ouderschapsplan op maat te maken. Hun engagementen en afspraken in het belang van de kinderen en rekening houdend met de mogelijkheden van vader en moeder. Hun opvoedingsproject met hun grootste rijkdom: de kinderen.

Laat niets onverlet om te investeren in een goede ouderschapsovereenkomst

Haast en spoed is zelden goed, neem de tijd die nodig is, wik en weeg, en laat je bijstaan door een ervaren bemiddelaar

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Ouderschap, Ouderschapsplan, Kinderen, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Regeling, Alimentatie, Onderhoudsgeld
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen