Kinderrechtencommissaris Vrijens wil dat de ouders bij een scheiding eerst een bemiddelingsgesprek over de verblijfsregeling voeren, waarbij ook de kinderen inspraak krijgen.

Het bericht dat Belga verspreidde werd door alle kranten opgepikt. Maar nieuw is deze boodschap niet. De vorige kinderrechtencommissaris pleitte al voor bemiddeling bij scheiding en ook om kinderen spreekrecht te geven bij het maken van de verblijfsregeling.

Kinderrechtencommissariaat capteerde 1218 ‘klachten en hulpvragen’ van kinderen

Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, en zit op de eerste lijn als het gaat om ‘klachten en hulpvragen’ van kinderen.
Zo gaat één op de zes oproepen die binnenkomen bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat over scheidingen. Vrijens: “Het gaat om 193 van de 1.218 meldingen tijdens het voorbije werkjaar. Kinderen klagen er vooral over dat ze niet worden gehoord bij een scheiding en zelf geen veranderingen kunnen aanbrengen in de verblijfsregeling”.
Vrijens pleit er daarom voor om ouders verplicht rond de tafel te laten zitten met een professionele bemiddelaar en de kinderen inspraak te geven, voordat er naar de rechter wordt gestapt.

“Vaak vinden volwassenen de kinderen ten onrechte te jong, terwijl ze nuttige dingen kunnen zeggen over waar ze willen wonen na de scheiding en hoe ze willen leven”, aldus de kinderrechtencommissaris. "Als die bemiddeling niets oplevert, kan altijd een rechtszaak worden gestart."

Hoorrecht: ja maar wat gebeurt ermee?

Als de ouders niet tot een vergelijk komen moet een familierechter de kinderen, ouder dan twaalf jaar, automatisch hoorrecht geven. Wie jonger is, kan daarom vragen. Maar ondanks die wettelijke verplichting krijgen ze niet altijd de kans om te spreken, stelt Vrijens vast. In dit verband verwijst NEO Bemiddeling naar een eerder blogartikel dat je hier vindt: “Hoorrecht voor kinderen: horen en luisteren rechters?” 

Bemiddeling verplichten?!

Een verplichting tot bemiddelen staat haaks op wat bemiddeling is. Het stoelt op een vrijwillige bewuste keuze. Ouders in scheiding kiezen ervoor om samen tot hun regeling te komen in plaats van een strijd voor de rechtbank of een schikking door de Kamer van Minnelijke schikking.  
Maar in zo’n bemiddeling kan het uiteraard dat kinderen hun zeg doen, met die nuance dat het niet de kinderen zijn die beslissen. Maar de ouders kunnen wel één en ander met de kinderen aftoetsen en afhankelijk van de leeftijd hen ook inspraak geven.

Wat is nodig om als scheidende ouders via bemiddeling tot een vergelijk te komen?

  • De wil en bereidheid om samen tot een oplossing te komen in
  • een goed uitgewerkte ouderschapsovereenkomst
  • met een duidelijke omschrijving van het ouderlijk gezag en een verblijfsregeling met oog voor een flexibele toepassing,
  • verder een evenwichtige objectief berekende kostenregeling met klare heldere afspraken waardoor interpretaties en dubbelzinnigheden worden vermeden,
  • duidelijke afspraken over hoe het fiscaal voordeel van de kinderen wordt geregeld, waar de kinderen hun domicilie hebben, of er gebruik gemaakt wordt van een kindrekening, welke bestemming het kindergeld heeft, welke draagkrachtverhouding wordt toegepast voor de kostenverdeling, enz
  • en zeker ook een goed ouderschapsplan met onder meer een beschrijving van welke ouder welke verantwoordelijkheden opneemt, hoe bepaalde taken worden verdeeld, met afspraken over het uitwisselen van informatie en over ontmoetingsmomenten om te praten over de kinderen. Kortom, een ouderschapsplan is een must in elke ouderschapsovereenkomst, of het nu om een echtscheiding gaat of om koppels die de feitelijke of wettelijke samenwoning beëindigen.

Zelftest: is bemiddeling voor ons de beste keuze?

Koppels die zouden twijfelen om de stap naar bemiddeling te zetten, kunnen deze eenvoudige zelftest doen: is bemiddeling voor ons de beste keuze? 

Hopelijk scheiden jullie maar één keer in jullie leven: doe het dan ook goed!

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, scheiding, echtscheiding, Hoorrecht
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen