“Mijn vrouw en ik willen scheiden, we hebben al enkele afspraken gemaakt. Maar hoe moet het nu verder? Moeten we langs een advocaat? Is er een notaris nodig? Moeten we een notariële echtscheidingsovereenkomst hebben? Hoe moet de scheiding gevraagd worden? Wanneer zijn we wettelijk gescheiden? En wat betekent feitelijk gescheiden?”

Regelmatig krijgen we als erkende bemiddelaars van NEO Bemiddeling vragen over wat er kan, moet en mogelijk is. Een hardnekkige misvatting is dat een koppel altijd via de notaris moet passeren. Dat is niet zo. Verder in dit artikel meer info. Of leidt een advocaat de echtscheiding in? Dat kan maar ook dat is niet noodzakelijk. Een ‘erkende bemiddelaar’ kan dat net zo goed, hij is hiervoor gemachtigd.

Wees kieskeurig: bij wie gaan jullie te rade om goed geïnformeerd en praktisch geholpen te worden?

Je kan zelf veel doen, maar belangrijk is dat jullie goed geïnformeerd zijn en op de hoogte zijn van de finesses en mogelijkheden. pas dan zijn goede afspraken mogelijk.
Een goede gids is dan ook essentieel:

  • Een gids die jullie optimaal informeert op jullie maat;
  • Iemand die onderlegd en deskundig is en een taal spreekt die jullie 100% verstaan;
  • Iemand die mee denkt, na denkt maar vooral ook ‘voor-denkt’;
  • Die jullie voorgenomen beslissingen tegen het licht houdt en jullie attent maakt op lacunes, op dubbelzinnigheden, op zaken die ontbreken, onvoldoende duidelijk of niet afgedekt zijn;
  • Die zorgt voor algehele duidelijkheid inzake verdeling van inboedel, financies, belastingen, verzekeringen;
  • Die mee zorg draagt voor een degelijke ouderschapsovereenkomst met onder meer een verblijfsregeling, een uitgewerkte kosten regeling. Maar zeker ook met een ouderschapsplan waarin vader en moeder hun engagementen en opvoedingsproject beschrijven.
  • Iemand die fiscale finesses op een verstaanbare manier uitlegt, zodat de beste keuzes kunnen worden gemaakt;
  • Maar het gaat ook over materies als erfenissen, schenkingen, inboedel, alimentatie, voertuigen, schulden, pensioenen, vennootschappen, enz,
  • En... die oog heeft voor het emotionele en het psychische; want scheiden is ook 'afscheid nemen'. 'Goed scheiden' is dan ook geen science fiction.

Laat jullie ‘ontzorgen’ door NEO Bemiddeling

Als ervaren bemiddelaars maken we veel mee, maar nog nooit kregen we een koppel over de vloer dat de scheidingsafspraken heeft gemaakt toen ze trouwden of gingen samen wonen.

Als partners worden geconfronteerd met een nakende scheiding dan is het dus geen goed idee om zich her en der te bevragen, voort te gaan op wat men zegt, of zich baseert op beweringen in de zin van ‘het schijnt dat’.
Noodzakelijk is het om alle informatie gebundeld te hebben, voor- en nadelen af te wegen, de gemeenschappelijke belangen onder ogen te zien en dus goed begeleid te worden tijdens een bemiddeling.
Daarmee zijn jullie als koppel gebaat en daadwerkelijk geholpen. Geen haast en spoed maar ‘hulp en info op jullie maat’.

Cindy Capelleman en Eric De Corte gidsen jullie door het mijnenveld dat een scheidingsproces (soms) is. Zij hebben oog voor alles wat bij een scheiding komt zien, ook voor de juridische en fiscale zaken. Zo worden jullie als gescheiden partners ‘ontzorgd’ en gaan jullie een nieuwe toekomst tegemoet.

Wat als een woning wordt overgenomen, of in onverdeeldheid wordt gehouden, of wordt verkocht?

Ook in deze drie gevallen zorgt NEO Bemiddeling voor een bemiddeld akkoord.

Overname woning

In het geval één van de partners de woning overneemt, dient een bedrag aan opleg bepaald. NEO Bemiddeling berekent dit.
Er wordt onder meer rekening gehouden met de waarde van de woning, het resterend bedrag aan af te lossen kapitaal hypothecaire lening, desgevallend herwaardering van een meer-inbreng (denk aan erfenissen en schenkingen die in de woning werden geïnvesteerd).
NEO Bemiddeling berekent ook het exacte bedrag aan verdeeltaks (miserietaks) en de notaris-, aktekosten en andere kosten die de notaris op het kostenblad plaatst. Op die manier heeft het koppel vooraf een correct en totaal overzicht, zodat er geen verrassingen zijn.

Woning verder onverdeeld samen houden

Kan dat? Ja dat kan. Maar er dienen een reeks duidelijke afspraken gemaakt. NEO Bemiddeling bemiddelt tot in de puntjes… zodat niets onverlet wordt gelaten en alle elementen netjes op papier staan. Later geen verrassingen of onenigheid.

Woning wordt verkocht

Ook in dit geval wordt er een algehele regeling gemaakt zodat na verkoop van de woning er geen discussie meer is, maar de notaris gewoon uitvoert wat jullie zijn overeengekomen. Dit brengt rust en maakt dat partners van tevoren goed weten waaraan en waaraf.

En wat doet de notaris dan nog?

Enkel het deel van de scheidingsregeling mbt de toebedeling of het in onverdeeldheid houden van het onroerend goed, komt in een notariële akte. Immers, de bemiddelaar informeert en documenteert de notaris die de bemiddelde overeenkomst overneemt in een notariële akte. Na registratie van de akte bezorgt de notaris de bemiddelaar twee exemplaren. Deze zijn nodig als bijlagen om de integrale scheidingsovereenkomst en het verzoekschrift tot echtscheiding, in te leiden bij de familierechtbank.
Dus geen extra kosten voor het maken van een notariële echtscheidingsregeling want die regeling werd gemaakt via bemiddeling door NEO Bemiddeling. Regeling die wordt bekrachtigd door de rechtbank; thans dient bij inleiding van de scheiding of enkel ouderschapsovereenkomst, een recht van 20€ (sinds 12/2/2020) betaald bij inleiding. Het rolrecht van 165€, wordt later het koppel aangerekend door een actie vanuit de rechtbank.

Bij NEO Bemiddeling alles onder één dak

Alle andere zaken dan deze mbt de woning worden tijdens de bemiddeling besproken en geregeld. Jullie worden begeleid vanaf het eerste ogenblik tot en met de scheiding.  

Wat dient dan nog geregeld?

Een goed beeld van wat er allemaal geregeled moet worden, vind je via deze link http://www.neobemiddeling.be/wat-moet-geregeld-worden
Als jullie specifiek meer info zoeken over de regeling van de gezinswoning, dan kunnen  jullie zich goed informeren via de blogartikels die je vindt via deze link http://www.neobemiddeling.be/tags/ons-huis

Beslist om te scheiden?

Doe de zelftest: bemiddelen of niet?

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Regel jullie scheiding WIN-WIN

 

Echtscheiding
Tags: 
echtscheiding, scheiden, scheiding, Regeling, EOT
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen