Zowel voor relatieherstel als voor scheidende/gescheiden koppels

Zo klinkt het vaak als koppels in bemiddeling komen: “We kunnen niet met elkaar communiceren”. Non-communicatie wordt dan vaak als één van de hoofdredenen genoemd om te besluiten tot scheiding: “We kunnen niet met elkaar praten, we hebben elkaar niets (meer) te zeggen”. Communicatie als grote struikelblok in relaties en dus vaak ook oorzaak van scheidingen.

Reden om ‘communicatie’ nader onder het licht te houden; zowel voor koppels die aan relatieherstel werken als voor koppels die besloten hebben om te scheiden. In beide gevallen is en blijft communicatie belangrijk. Veelal gaat het over vijf zaken: (1) er is geen echt gesprek met elkaar mogelijk, (2) mijn partner heeft geen aandacht voor mij, hij/zij ziet me gewoonweg niet staan, (3) ik ben aangewezen op anderen om te delen wat er in mij leeft aan gevoelens en ervaringen, (4) mijn partner verstaat me niet, hij/zij begrijpt me niet, (5) de onmogelijkheid om te luisteren en het overnemen van het gesprek.

Het gaat in communicatie dus om zoveel meer dan woorden uitspreken, zoveel meer dan babbelen.

Valkuilen

Het hoeft geen betoog: communicatie in een relatie is een belangrijke en vaak bepalende factor. Er liggen op het intense relatie-pad nogal wat struikelblokken en er zijn ook valkuilen.

Eigen aan communicatie is dat elk woord een wederwoord oproept, elke actie dus een reactie. Met andere woorden de manier waarop iets wordt gezegd/niet gezegd beïnvloedt de andere partner. Non-verbale communicatie is dan ook vaak sprekend en zegt meer dan woorden. Meteen is valkuil 1 genoemd: welke houding neem ik aan en laat ik zien? Welke toon sla ik aan? Hoe verwoord ik het en welke lichaamstaal laat ik daarbij zien? Hoe kijk ik naar de andere? Wat toont mijn aangezicht?

Iemand die zich bekritiseerd en aangevallen voelt reageert anders dan als hij/zij tot een gesprek wordt uitgenodigd. Dit is dan valkuil 2: kritiek roept kritiek op, bij een aanval gaat men in verdediging om erna in de tegenaanval  te gaan.

Valkuil 3 gaat over het inkleuren van wat je ziet en hoort, je interpreteert en maakt ervan wat jij denkt. Je kijkt dus niet meer zuiver maar geeft wel een eigen betekenis aan wat je hoort en ziet. Dat is vaak fout omdat je niet vraagt of je het goed hebt begrepen. Als je interpreteert zit je er dus vaak naast.

Valkuil 4 heeft te maken met emoties. Emoties kunnen ook beschreven worden als impulsieve acties en denkpatronen die onbeheersbaar zijn. Ze zijn dodelijk doeltreffend om dingen kapot te maken. Emoties zijn er ineens, ze zorgen vaak voor een onredelijke halsstarrige houding. Koppels verwarren emoties nogal eens met gevoelens. Maar gevoelens zijn zo anders dan de onberekenbare emoties. Gevoelens zijn eerlijk, zacht(er) en ze zijn nooit goed of slecht. Gevoelens kunnen enkel positief of negatief zijn.

Valkuil 5 is de onmogelijkheid om te luisteren. Luisteren naar woorden maar niet luisteren naar wat wordt bedoelt. Hetgeen wordt gezegd naar jezelf reflecteren en dan maar meteen over jezelf beginnen. ‘Overnemen’ van het gesprek kan je het noemen. Niet of te weinig stilstaan bij wat wordt gezegd en bedoelt, geen vragen stellen maar reageren, bedenkingen en meningen formuleren als antwoord op hetgeen werd ‘gehoord’. Luisteren is meer dan horen en aanhoren.

Tenslotte is er het grote gelijk als valkuil 6. Gelijk willen, het willen winnen van de andere. Vaak wordt het een eindeloos welles-nietes dat leidt tot een verliezersgevoel. Immers men kan (misschien) wel gelijk hebben maar daar wordt je niet beter van. Gelijk krijgen (en op welke manier krijg je dat dan?) schenkt slechts beperkt voldoening. Niet zozeer het gelijk hebben/krijgen is belangrijk, wel wat ik wil zeggen, welke boodschap ik wil brengen en mag horen wat dit voor de andere partner betekent.

Leidraad

Koppels herkennen zich moeiteloos in de hiervoor beschreven valkuilen en ze vragen in de bemiddeling dan ook naar een leidraad om een goed gesprek te voeren. In een artikel in Blog reik ik een model aan dat het bij de meeste koppels goed doet. Geen magisch model dat van de ene op de andere dag wonderen doet, maar wel een groeipad om ‘anders’ en ‘beter’ met elkaar te communiceren, te praten, te luisteren, met een open houding, op een tijdstip dat er ruimte voor is en op een plaats die zich ertoe leent.

Meer over communicatie

Kan je vinden in eerder verschenen artikels. --> Tag communicatie

Meer informatie over bemiddeling

Voor bemiddelingen neemt u contact met me op via telefoon 03 535 30 01 of via e-mail info@neobemiddeling.be of maak gebruik van het contactformulier.

Raadpleeg interessante artikels op website van erkend bemiddelaar

Andere nuttige en praktische informatie over scheiden in het algemeen en specifieke thema’s die er rechtstreeks verband mee houden, kan je vinden op mijn website via de button Nieuws en Blog en via Tags (gebundelde informatie per zoekwoord – zie rechterkolom van de website).

Algemeen
Tags: 
Relatiebemiddeling, Communicatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen