Al woon je feitelijk niet meer samen met je echtgenoot/echtgenote of is de wettelijke samenwoning beëindigd, dan wordt je voor het jaar waarin je feitelijk gescheiden bent, toch nog gezamenlijk belast. Slechts vanaf het jaar volgend op het jaar van de feitelijke scheiding zal elke partner een afzonderlijke aanslag ontvangen.

Maar in geval van een echtscheiding, dan zijn de echtgenoten voor de fiscus ‘alleenstaanden’ van het ogenblik dat de echtscheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Een wettelijke scheiding kan ook plaats hebben in hetzelfde jaar als de feitelijke scheiding.

Maar hoe zit dat dan met de aangifte en de aanslag inzake personenbelasting?

In het jaar van de feitelijke scheiding (en als er nog geen wettelijke scheiding heeft plaatsgevonden ingeval van ontbinding huwelijk): een gemeenschappelijke aangifte.
Zelfs al dienen de partners een afzonderlijke aangifte in, dan nog zal de fiscus voor de berekening van de eindbelasting de aangiften samen voegen. Er volgt ook een gemeenschappelijke aanslag.

In het jaar volgend op de feitelijke scheiding (ongeacht of er een wettelijke scheiding is of niet): elke partner doet afzonderlijk aangifte en zal ook afzonderlijk een aanslagbiljet ontvangen.

En hoe worden de belastingen verdeeld tussen de partners?

In mijn praktijk bij de opmaak van de scheidingsovereenkomsten (EOT voor gehuwden en materiële overeenkomst bij beëindiging wettelijke samenwoning) wordt de nodige aandacht gegeven aan de wijze waarop de partners de al of niet verdeling zien van de aanslag voor het jaar van de feitelijke scheiding.

Ook wordt het thema van de belastingen uitvoerig toegelicht aan de scheidende partners. Immers het is belangrijk dat men goed is geïnformeerd en begrijpt wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzen die worden gemaakt. Een heldere uitleg laat de partners toe om bewust en met kennis van zaken ‘hun oplossing’ te kiezen. Dit voorkomt latere discussies.

Wees dan ook kieskeurig met de keuze van uw bemiddelaar: kies voor een ervaren bemiddelaar, die onderlegd is, die kennis van zaken heeft, en die moeilijke zaken op een eenvoudige manier kan uitleggen.

Als de termen feitelijke scheiding en wettelijke scheiding niet duidelijk zouden zijn, raadpleeg dan dit blogartkel: Wanneer zijn we feitelijk gescheiden? En wanneer wettelijk gescheiden?

Weet wat je te wachten staat: goed geïnformeerd, goed beslist

Zeker in een materie die je niet kent is het belangrijk goed begeleid te worden

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Fiscaliteit, belastingen, Feitelijke scheiding, Onderhoudsgeld, Alimentatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen