19 mrt 2019
Stiefouders kunnen veel te bieden hebben, maar hoe ‘ouderen’ zij  samen met de biologische ouders. Wat brengt dat mee voor de kinderen? In Standaard-Magazine van 9 maart 2019 prijkt een degelijk artikel met de sprekende titel ‘Kinderen met een busje vol ouders’; meer dan het lezen waard. Hierna...


18 mrt 2019
"Bemiddeling bij onze scheiding? Via een bevriend koppel wiens echtscheiding ook door NEO Bemiddeling werd geregeld, kwamen we terecht bij Eric. Het kennismakingsgesprek was verhelderend. We dachten dat we al heel wat wisten over scheiden, maar het was slechts een fractie en veel hadden we van...


13 mrt 2019
Loonbeslag kan. Geen onderwerp dat een bemiddelaar behandelt maar sinds de nieuwe wet wel een verplicht onderdeel van een EOT-overeenkomst (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) of Ouderschapsplan. Sinds 10 januari 2019 dient immers elke overeenkomst te verwijzen naar de mogelijkheid van loonbeslag...


22 jan 2019
Co-ouderschap: maar met wat moet en kan er hoe rekening gehouden worden opdat een degelijke allesomvattende verblijfsregeling  de tand des tijds doorstaat. NEO Bemiddeling helpt en begeleidt ouders bij de opmaak van een verblijfsregeling bij scheiding. Neem contact op. Voor scheidende ouders is het...


01 jan 2019
Regelmatig krijg ik mails met vragen of het bedrag aan onderhoudsgeld voor de kinderen redelijk is, of het genoeg is. Want… en dan volgt een heel verhaal. Recent een vraag van een vader, of 170€ voor een kind van 6 jaar een eerlijk bedrag is of betaalt hij teveel? Alimentatie: geen nattevinger werk...


20 dec 2018
Een krasse bewering, maar zo is het ook. Bemiddelen maakt alleen kans als beide partners bereid zijn om samen tot een vergelijk te komen, op een respectvolle wijze. In een bemiddeling komt elke partner op voor wat hij/zij waardevol en nuttig acht, maar bekomt het gemeenschappelijk belang ook de...


18 dec 2018
Raadgevers bij scheiding? Het kan dat vrienden en familie objectieve commentaar leveren op het verloop van de scheiding. Maar doorgaans zijn de meningen van vrienden en familie ‘gekleurd’, versterken ze het conflict tussen de scheidende partners en leveren ze ‘adviezen’ vanuit hun eigen leven of...


03 dec 2018
“Liefste Sinterklaas, ik hoef dit jaar géén geschenken van jou, en Piet mag ook alle snoep houden. Maar kan je ervoor zorgen dat mijn mama en papa weer vrienden worden en als het kan dat ze opnieuw in ons huis samen wonen?” Sinterklaas is geen magical man. Hij brengt mama en papa niet opnieuw samen...


17 nov 2018
In een meegroei-ouderschapsplan komen scheidende ouders samen tot onderlinge afspraken, basis voor een duurzame naleving in het belang van de kinderen. In de onderstaande niet limitatieve lijst staan een reeks van onderwerpen die we als NEO Bemiddeling gebruiken, om vader en moeder uit te nodigen...


16 nov 2018
Een ouderschapsplan is een essentieel onderdeel van een scheidingsregeling. NEO Bemiddeling begeleidt ouders bij de opstelling ervan. Zo’n plan omvat 4 onderdelen: de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, een uitgewerkte verblijfsregeling, een kostenregeling en een meegroei-...


Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen