Dank voor je begrip, je geduld en je inzet. Heb dit zeer gewaardeerd.

Echtscheiding