Als bemiddelaar is het goed te weten hoe koppels de bemiddeling hebben ervaren.
Niet om door klanten te worden bejubeld, maar om te vernemen wat mogelijks anders en
beter had gekund.
We evalueren tussentijds maar er is ook een eindevaluatie. Sommige koppels
zenden ons een schriftelijke evaluatie; hierna een bloemlezing.
Voor ons NEO Bemiddelaars is het deugddoend om te lezen wat de bemiddeling heeft
betekend en teweeg gebracht.
Voor koppels die zoekende zijn: de getuigenissen geven een duidelijk beeld van
wat bemiddeling kan zijn en hoe de bemiddelaar wordt ervaren.

Wat ik tijdens de bemiddeling erg in u als bemiddelaar waardeerde, was het feit dat gesprekken steeds rustig verliepen. Het feit dat je ook in een huis binnenstapt, geeft meteen een goed en veilig...

Bron: LV
Echtscheiding

Hoi, ik wil effe kwijt dat ik na de scheiding heel veel heb aan uw website, uw berichten, de info, de blogartikels, enz...
Ik heb de voorbije 8 j zoveel ellende meegemaakt met mijn ex en...

Bron: vb
Echtscheiding

In anderhalfuur gesprek bereikten we meer dan in maanden wederzijds elkaar prikkelen. De aanwezigheid van jou als bemiddelaar maakte het mogelijk dat we datgene konden zeggen wat al een hele tijd...

Bron: MV
Relatie-herstel-bemiddeling

Ik ben u zeer dankbaar voor de moeite die u gedaan hebt om de scheiding met een EOT te bemiddelen. Mijn beoordeling van uw werk is dan ook zeer goed. 

Ook zal ik u zeker aanraden bij andere...

Bron: VS
Echtscheiding

Een echtscheiding is bijzonder pijnlijk, volgens mij blijf je altijd achter met onverteerde woede, onmacht en verdriet … maar mede door jou bemiddeling hebben we de zaken toch nog als redelijke...

Bron: GW
Echtscheiding

Dankzij jouw bemiddeling hebben we vermeden dat sommige conflicten nog meer geëscaleerd zijn. We hebben in elk geval nu een duidelijke overeenkomst met een EOT en dat dus dankzij jou. De schade is...

Bron: DWG
Echtscheiding

Voordat we kozen voor een bemiddelaar, lukte het ons niet om tijd te maken voor een ernstig gesprek. Ik had het gevoel dat ik alles alleen moest uitzoeken en dat G wel uiteen wou gaan maar verder...

Bron: VVL
Echtscheiding

Persoonlijk heb ik de bemiddeling als een meerwaarde ervaren. Ik denk dat we anders op een bepaald ogenblik toch zouden overgegaan zijn naar discussies en dan  vooral door onwetendheid van wat er...

Bron: MS
Echtscheiding

Hopelijk vinden andere mensen sneller de juiste hulp, de juiste weg, maar je moet die weg wel met twee willen gaan. Bij ons was het te laat.

Eric zo hard bedankt voor uw hulp en de manier...

Bron: MD
Echtscheiding

Ik heb niet de juiste woorden om mijn dank te uiten voor zoveel hartelijkheid, warmte, steun en geduld. Je toelichtingen en verduidelijkingen brachten ons op het juiste spoor. Je verzachte op jouw...

Bron: BST&IM
Echtscheiding

Pagina's