We maken kennis en we bespreken jullie situatie.

Alle elementen die deel uit (kunnen) maken van een regelingsovereenkomst komen aan bod.

Ik geef advies en informatie en ben klankbord voor de eventueel al door jullie gemaakte afspraken. Soms zijn ze rudimentair en onaf, maar er is een begin en dat is goed maar geen vereiste.

Jullie krijgen een duidelijk antwoord op al jullie vragen rond de dienstverlening, over scheiden in het algemeen, over het scheidingsproces, over de specifieke vragen waarmee jullie zitten.

Jullie onderhandelen gericht met elkaar onder mijn begeleiding.

Jullie komen samen tot oplossingen die tegemoet komen aan jullie persoonlijke wensen.

Er worden geen beslissingen door derden opgelegd, jullie beslissen zelf.

Samen beslissen zorgt voor een duurzame leefbare en aanvaardbare overeenkomst. Zo’n overeenkomst wordt beter gerespecteerd.

In vergelijking met een klassieke (gerechtelijke) procedure zullen jullie dus enkel winnen.

Het praten en luisteren naar elkaar wordt bevorderd, er is respect voor elkaar en jullie tempo wordt gevolgd.

Er is ruimte voor het uiten van gevoelens, bezorgdheden en wensen.

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen