Home > Tags > Kinderen

Hoeveel onderhoudsgeld voor een kind bij scheiding?

Een kind kost veel. Maar hoe veel? Van belang om aan te tonen dat de kinderbijslag ruim ontoereikend is, zegt de gezinsbond in het artikel. Maar de gegevens worden door bemiddelaar Eric als basis genomen voor het onder de aandacht brengen van het belang van een zo juist mogelijk berekend maandelijks bedrag aan onderhoudsbijdrage en vooral het maken van een duidelijke analyse van welke kosten hoe wanneer zullen worden betaald.

Onderhoudsgeld, Kinderen, Kindrekening

“Kinderen betrekken in een vechtscheiding is kindermishandeling”

In Koppen XL van 14 januari werd uitvoerig aandacht geschonken aan de gevolgen van vechtscheidingen voor kinderen. Aangrijpende getuigenissen van kinderen en van ouders, die een vechtscheiding meemaakten. Aangevuld met verklarende interviews met psychologen en therapeuten. Weliswaar een uitzending van NL oorsprong maar ook zo realistisch in ons Vlaanderenlandje.  Geen opkikker maar een oproep aan partners om het anders te doen en het bij het uit elkaar gaan niet tot een vechtscheiding laten komen. De gevolgen zijn immers dramatisch.

Vechtscheiding, Kinderen

34.068 samenwoners geven het op. Een stijging met 13%

Cijfers zeggen niet alles maar in dit geval toch veel. In 2012 stopten 34.068 koppels hun wettelijke samenwoning, en in 2011 eindigden 27.522 huwelijken in een echtscheiding. Als we uitgaan van gemiddeld twee kinderen per scheidend gezin, dan hebben de jongste vijf jaar 308.956 kinderen hun gezinssamenstelling zien veranderen. Cijfers om stil van te worden. Doen we dan ook.

Scheiden?, Kinderen

Een beklijvende kortfilm over scheiding en ouderverstoting

In een film van nauwelijks 11’ wordt weergegeven hoe een ex de andere ouder een kind ontfutselt door een sprekend non-verbaal gedrag, met leugens en door negatieve uitlatingen. Uiteindelijk kiest het kind voor één ouder, onder invloed van de uitlatingen en het gedrag van de ouder die het kind voor zich alleen wil.

Kinderen, Ouderschap, Communicatie

Living Together Apart: wanneer scheiden niet meer gaat

Veel scheidende koppels kunnen zich niet meer vinden in de klassieke vormen van het uit elkaar gaan en slaan een zogenaamde 'derde weg' in: apart samenblijven of Living Together Apart (LTA).

Decennia geleden mondde een doodgebloede relatie in de meeste gevallen uit in het (ongelukkig) samenblijven 'voor de kinderen'. In het huidige tijdperk van onbeperkte zelfontplooiing en individualisme wordt veel sneller de scheidingsprocedure ingezet. Té snel, menen sommigen. ??

Boeken, Ouderschap, Co-ouderschap, Communicatie, Kinderen, birdnesting

Kinderen vaak grootste slachtoffer

Als een echtscheiding een vechtscheiding wordt, zijn kinderen vaak het grootste slachtoffer. Hoe ervaren kinderen de breuk tussen hun ouders?

Kinderen, Ouderschap, Co-ouderschap, Verblijfsregeling, Communicatie, Ruzie, Vechtscheiding

Eén op drie jongeren: 'Het was een vechtscheiding'

Ruim een derde (36%) van de jongeren met gescheiden ouders geeft aan de breuk te hebben ervaren als een vechtscheiding. Veel kinderen zijn getuige geweest van heftige ruzies en in sommige gevallen van fysiek geweld tussen de ouders. Dit blijkt uit onderzoek van het NL TV programma EénVandaag samen met stichting Villa Pinedo onder 660 jongeren waarvan de ouders gescheiden zijn.

Kinderen, Ouderschap, Co-ouderschap, Verblijfsregeling, Communicatie, Ruzie, Vechtscheiding

(V)echtscheidende ouders: “kinderen hebben meer geleden dan nodig”

Driekwart (74%) van de ouders die zeggen dat hun echtscheiding een vechtscheiding was, geeft aan dat hun kinderen meer geleden hebben onder de scheiding dan nodig was. Een derde (32%) stelt dat de kinderen niet centraal stonden. Achteraf gezien is 85 procent van deze ouders niet tevreden over de manier waarop ze samen, als koppel, met hun kind(eren) gecommuniceerd hebben over de scheiding.

Kinderen, Ouderschap, Co-ouderschap, Verblijfsregeling, Communicatie, Ruzie, Vechtscheiding

Tip: Herbekijk de Thema-uitzending over (v)echtscheidingen

Op 31 augustus werd op de Nederlandse zender Nederland Eén het thema (v)echtscheidingen uitgezonden. Jaarlijks krijgen in Nederland 70.000 kinderen te maken met een scheiding. In 2012 waren bij bijna 19.000 huwelijksontbindingen minderjarige kinderen betrokken. Ongeveer een derde van de kinderen is tijdens de scheiding in de basisschoolleeftijd. En er is sprake van steeds meer vechtscheidingen.

Kinderen, Ouderschap, Co-ouderschap, Verblijfsregeling, Communicatie, Ruzie, Vechtscheiding

Minder kindergeld voor oudste kind

Het oudste kind (16 tot 18 jaar) krijgt 7 euro minder kindergeld Foto: sabine joosten

De kinderbijslag gaat vanaf september naar beneden voor het oudste of het enige kind, als dat kind geboren werd vóór 1997. Het is het gevolg van een besparing.

De regering heeft een overgangsmaatregel voor die kinderen afgeschaft, een besparing die in 2014 zowat 8,5 miljoen euro moet opleveren, zo zegt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

Kinderen, Onderhoudsgeld, Alimentatie

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen