Home > Tags > Kinderen

Wijzigen van bestaande ouderschapsovereenkomsten

Het gebeurt dat na verloop van tijd na de echtscheiding, de eerder gemaakte afspraken omtrent de kinderen ofwel niet meer van toepassing zijn, of toch niet zo praktisch blijken te zijn, of gewoon best opnieuw onderhandeld worden.  Het kan ook zijn dat de in vraag gestelde overeenkomst onvoldoende gedetailleerd is. Ook is het mogelijk dat de gezinssituatie bij één of beide partners is gewijzigd waardoor er extra aanpassingen nodig zijn.

Wijzigen verblijfsregeling, Onderhoudsgeld, Kinderen

Tien tips om schade bij kinderen te voorkomen

Welke ouder wil niet dat de kinderen uit een scheiding gelukkig worden en nauwelijks schade ondervinden van de scheiding? Domme vraagstelling. In het boek “De kinderen? … die merken er niets van” van auteur Dominique Prins worden tien tips gegeven voor scheidende of (echt)gescheiden ouders. Hierna bondig de tien tips. In het boek worden deze tips natuurlijk uitgebreider beschreven. Het boek in interview-vorm vertelt over een generatie scheidingskinderen, die inmiddels volwassen is, over de invloed van de scheiding op hun leven.

Overlegtips, Kinderen

Onderhoudsgeld maar wat is een kindrekening

In het kader van een regeling van de kosten en het onderhoud van de kinderen kunnen ouders opteren voor een kindrekening. Maar wat is een kindrekening en hoe wordt dit gebruikt? Een kindrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders exclusief bedoeld om alle kosten ifv de kinderen te betalen, uitgezonderd de verblijfskosten (bvb. wonen, energie en voeding). Beide ouders hebben volmacht op deze rekening en beheren samen de kindrekening.

Kindrekening, Onderhoudsgeld, Kinderen

Ouderschapsplan: onmisbaar element in een regelingsovereenkomst

Een weloverwogen doordacht ouderschapsplan maakt deel uit van een goede scheidingsregeling. Hierbij wordt aandacht gegeven aan al die zaken die evident en ongeschreven zijn als je als ouders samen met de kinderen onder één dak woont. Echter als dat gemeenschappelijk dak er niet meer is, dan is een goede gestructureerde informatie-uitwisseling een minimum, niet alleen wenselijk dus maar meer dan nuttig en zelfs noodzakelijk. In een ouderschapsplan wordt uitgeschreven wat ouders belangrijk vinden om “hun” kinderen verder een goede opvoeding en begeleiding te geven.

Ouderschap, Ouderschapsplan, Kinderen, Verblijfsregeling

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen