Home > Tags > Onderhoudsgeld

Hoe bij scheiding of herziening de kosten van de kinderen regelen?

Het belang van een degelijk uitgewerkte kostenregeling dient nauwelijks onderstreept. En toch wordt er vaak te snel overheen gegaan. Een duidelijke kostenregeling ‘is geld waard’; letterlijk en figuurlijk!

Alimentatie, Fiscaliteit, Kindrekening, Onderhoudsgeld, Ouderschap

Snel scheiden kan, goed scheiden is belangrijker

Snel, goed en goedkoop: dat is vaak wat mensen zoeken. Vraag is voor wat jullie kiezen: een snelle lauwe hap, of een keurig klaargemaakt diner? Het smaakt anders, het vraagt ook meer moeite, en ja, het kost iets meer. Voor wat kiezen jullie?

Do's and Don'ts, Overlegtips, Ouderschap, Communicatie, Onderhoudsgeld

Scheiden: Als vrienden uit elkaar?!

Als dat maar zou kunnen: als vrienden uiteen. Dat kan toch niet! Neen, en waarom niet? Het is niet omdat je geen liefdespartners meer bent dat je niet respectvol met elkaar kunt omgaan tijdens en nà de scheiding. Bovendien blijven partners ten eeuwige dage “ouders” van “hun” kinderen. Een groter gemeenschappelijk belang is er niet. Dus het is zaak om de nodige aandacht te geven aan de gemeenschappelijke belangen. Dat kan: in een bemiddeling.

Scheiden?, Kinderen, Communicatie, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Do's and Don'ts

Financiële en fiscale gevolgen bij scheiding

Financiële en fiscale aspecten zijn een belangrijk onderdeel van een scheidingsovereenkomst. Het is zaak terecht te kunnen bij iemand die deze vaak complexe materie op een rustige duidelijke en verstaanbare manier uitlegt. Als die uitleg kan worden verstrekt door één en dezelfde persoon dan is dat ontegensprekelijk een bijkomend pluspunt. Kies dus voor een ervaren, juridisch, financieel en fiscaal onderlegde bemiddelaar. 

Fiscaliteit, Onderhoudsgeld, Kostprijs scheiding

Hoeveel onderhoudsgeld voor een kind bij scheiding?

Een kind kost veel. Maar hoe veel? Van belang om aan te tonen dat de kinderbijslag ruim ontoereikend is, zegt de gezinsbond in het artikel. Maar de gegevens worden door bemiddelaar Eric als basis genomen voor het onder de aandacht brengen van het belang van een zo juist mogelijk berekend maandelijks bedrag aan onderhoudsbijdrage en vooral het maken van een duidelijke analyse van welke kosten hoe wanneer zullen worden betaald.

Onderhoudsgeld, Kinderen, Kindrekening

Video: Arm door scheiding!

In een korte video een sfeerbeeld van een feestmaaltijd voor alleenstaande ouders die vaak arm zijn geworden door een scheiding. Warmmenselijk die feestmaaltijd, maar het is één feestmaaltijd op 352 dagen. Scheidingen hebben jammer genoeg soms tot gevolg dat één of beide partners in de armoede verzeilen. Reden temeer om als scheidend koppel op een eerlijke manier te kijken naar de gemeenschappelijke belangen. Samen met een bemiddelaar werken aan een redelijke aanvaardbare overeenkomst die de toekomst van de kinderen alle kansen geeft, en die zowel vader en moeder ook nog alle mogelijkheden biedt om zelf financieel overeind te blijven.

Scheiden?, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering

Wat komt er allemaal bij een echtscheiding zien?

Koppels die uit elkaar gaan of echtscheiden weten vaak niet hoe eraan te beginnen. Een goede begeleiding en een 'wegwijzer' zijn daarbij essentieel en van groot belang. Immers bij een scheiding komt veel zien, zowel op materieel, financieel, emotioneel en relationeel vlak. Een correcte en goede informatie op maat is daarbij onontbeerlijk. Op de website kan veel nuttige informatie worden gevonden. Met een afspraak is meteen ook de eerste stap gezet op weg naar een duurzaam akkoord.

Onderhoudsgeld, Pensioen, Groepsverzekering, Ons huis

Scheiding: denk aan een second opinion van de scheidingsovereenkomst

Alvorens bij een scheiding of echtscheiding de scheidingsovereenkomst in te leiden bij de rechtbank kan het koppels een extra gemoedsrust geven door een ‘second opinion’ te vragen. Zo kan men meer zeker zijn dat niets over het hoofd werd gezien en alles 100% duidelijk en volledig is. Het gaat dan zowel over de verblijfsregeling, juistheid van berekening van het onderhoudsgeld, fiscale aspecten, ouderschapsplan, erfrecht, onroerend goed, verzekeringen, en alle andere zaken die de nodige aandacht verdienen in een duurzame scheidingsovereenkomst.

Scheiden?, Regeling, Fiscaliteit, Verblijfsregeling, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering

Minder kindergeld voor oudste kind

Het oudste kind (16 tot 18 jaar) krijgt 7 euro minder kindergeld Foto: sabine joosten

De kinderbijslag gaat vanaf september naar beneden voor het oudste of het enige kind, als dat kind geboren werd vóór 1997. Het is het gevolg van een besparing.

De regering heeft een overgangsmaatregel voor die kinderen afgeschaft, een besparing die in 2014 zowat 8,5 miljoen euro moet opleveren, zo zegt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

Kinderen, Onderhoudsgeld, Alimentatie

Ook gerechtelijke bemiddelingen hebben veel kans op slagen

Regelmatig komen koppels bij mij die in een rechtszaak zijn verwikkeld en strijd voeren om de kinderen, om de verblijfsregeling, om de onderhoudsbijdragen voor de kinderen, om de schoolkeuze, omdat ze geconfronteerd worden met een kind dat niet meer naar de andere partner wil gaan, enz. De koppels worden vaak door de Jeugdrechter gevraagd of ze bereid zijn middels bemiddeling tot een vergelijk te komen. Pas als er geen resultaat bij de bemiddelaar mogelijk is, zal de Jeugdrechter dan zijn/haar vonnis uitspreken.

Kinderen, Communicatie, Ouderschap, Onderhoudsgeld, Wijzigen verblijfsregeling

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen