Home > Tags > Regeling

Straffe uitspraken bij scheiding: dat is MIJN spaargeld

In de reeks 'straffe uitspraken bij scheiding': het komt voor dat een partner voor blok wordt gezet. Vraag is dan ook onder welke omstandigheden van toepassing is hetgeen in de titel van dit artikel staat? Lees maar.

Scheiden?, EOT, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, bemiddelen bij conflicten

Bij scheiding: wat doen we met de gezamenlijke schulden?

Ga niet licht om met gezamenlijke schulden. Een goede uitleg maakt goede beslissingen mogelijk. Ken ten volle de draagwijdte van de beslissingen. Wees dan ook attent op de formuleringen in de scheidingsovereenkomst. Lees hier waarop je moet letten en wat de gevolgen zijn als afspraken niet worden nageleefd.

Regeling, Scheiden?, Ons huis, Huwelijksvermogensrecht, Do's and Don'ts

Alimentatie betalen voor de kinderen, zo ja hoeveel?

Het regelen van het onderhoudsgeld –de alimentatie- hoeft geen onmogelijke opdracht te zijn. Met een goede begeleiding komen scheidende partners samen met de bemiddelaar tot een duidelijk model van kostenopdeling. En dus ook van een bedrag dat daar tegenover staat. Kies voor een bemiddelaar die jullie daadwerkelijk helpt, jullie gidst in het model, berekeningen maakt en ook de fiscale aspecten duidelijk uitlegt. Zo komen scheidende partners samen tot ‘hun’ duurzame overeenkomst. Een grote zorg minder in de stressvolle periode van scheiding.

Kinderen, Fiscaliteit, Studiekosten, Regeling, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Scheiden?

Minister Geens promoot bemiddeling in zakelijke conflicten

Een minister van Justitie horen pleiten voor bemiddeling; het is eens wat anders. Alleen jammer dat het pleidooi voornamelijk is ingegeven door besparingsdrang. Toch zijn de uitgangspunten van de minister waardevol. Lees over de voordelen van een bemiddeling in een zakelijke context.

Handelszaken, bemiddelen bij conflicten, Regeling

Is tussenkomst van notaris nodig bij scheiding?

Veel koppels die scheiden denken dat ze sowieso altijd bij de notaris langs moeten. Dit is niet zo. Een notaris komt tussen als het koppel onroerende goederen bezit. Maar een scheidingsovereenkomst omvat veel meer dan een regeling voor de woning. Lees maar.

Ons huis, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, Scheiden?

Hoelang duurt het voor we gescheiden zijn met onderlinge toestemming?

Koppels willen graag snel-snel gescheiden zijn. Belangrijk is echter de kwaliteit van de scheidingsovereenkomst. Neem de tijd die nodig is. In dit artikel wordt het belang ervan toegelicht.

Scheiden?, Regeling, EOT

Wat met de onderneming bij echtscheiding?

Een echtscheiding kan de doodsteek betekenen voor de onderneming, als beide partners er niet in slagen om samen tot een eerbaar vergelijk te komen. Via bemiddeling zijn er creatieve oplossingen mogelijk die geen schijn van kans maken in een vechtscheiding. Maar bemiddeling is bij ondernemers nog onvoldoende of niet bekend, waardoor snel beslist wordt tot een rechtsgang. Zelden een goede zaak omdat er dan sprake is van strijd en gelijk hebben. Maar met gelijk hebben, koop je niets. En als je al gelijk zou krijgen, hoe ziet dat er dan uit in het opgelegd vonnis? Daarom: kies beiden voor bemiddeling; maak samen jullie akkoord. 

Handelszaken, Vechtscheiding, Huwelijksvermogensrecht, Onderneming, Regeling, Scheiden?

Hoe scheiden? Geen strijd maar samen werken aan een goed resultaat

Een artikel over de ongewenste gevolgen van 100% het laken naar zich willen toehalen, ten koste van een overeenkomst die binnen handbereik ligt. Een alternatieve weg naar een duurzame en kwaliteitsvolle overeenkomst: elkaar wederzijds waarderen in wat ze voor elkaar zijn geweest.

Scheiden?, Regeling, Do's and Don'ts, Overlegtips, Vechtscheiding

Geen knoeiboel omdat een echtscheiding goed geregeld moet worden!

Een goede scheidingsovereenkomst , doordacht, duidelijk, fiscaal geoptimaliseerd. Een vak apart. Enkele aandachtspunten.

Do's and Don'ts, Regeling, Relatiebemiddeling

Tips voor een goede scheidingsovereenkomst

Hoe kunnen scheidende partners zeker zijn dat hun scheidingsregeling tip top in orde is? Enkele nuttige tips.

Regeling, Scheiden? overlegtips

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen