Home > Tags > Regeling

Scheiding: denk aan een second opinion van de scheidingsovereenkomst

Alvorens bij een scheiding of echtscheiding de scheidingsovereenkomst in te leiden bij de rechtbank kan het koppels een extra gemoedsrust geven door een ‘second opinion’ te vragen. Zo kan men meer zeker zijn dat niets over het hoofd werd gezien en alles 100% duidelijk en volledig is. Het gaat dan zowel over de verblijfsregeling, juistheid van berekening van het onderhoudsgeld, fiscale aspecten, ouderschapsplan, erfrecht, onroerend goed, verzekeringen, en alle andere zaken die de nodige aandacht verdienen in een duurzame scheidingsovereenkomst.

Scheiden?, Regeling, Fiscaliteit, Verblijfsregeling, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering

Hoeveel echtscheidingen zijn er in jouw gemeente?

Uit het Nieuwsblad van 21/5/2013 licht ik onderstaand artikel. Als je via de link naar de bron gaat, kan je de naam van eender welke gemeente inbrengen. Een wisseweetje, niet meer dan dat.

Het aantal echtscheidingscijfers heeft in 2011 het laagste peil bereikt sinds 2000. In totaal scheidden in 2011 27.552 koppels (13.008 in Vlaanderen). Al sinds 2008, toen er nog 35.366 scheidingen opgetekend werden, gaat het aantal echtscheidingen in dalende lijn. Eerder raakte al bekend dat ook het aantal huwelijken op tien jaar tijd nooit zo laag lag.

Regeling

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen