Home > Tagsarticles > onderhandelen

Bemiddeling niet verplichten!

Een verplichting te bemiddelen staat haaks op wat bemiddelen is. Bemiddeling bekendmaken is een nog onvoldoende benut alternatief voor het regelen van scheidingen.

scheiden, scheiding, onderhandelen
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen