• We helpen om binnen een redelijke termijn tot aanvaardbare duurzame op-maat-oplossingen te komen.
  • Jullie verwachtingen worden ingelost.
  • We luisteren naar jullie verhaal, wensen en belangen.
  • We geven correcte informatie (administratief, juridisch, fiscaal) die relevant is voor het oplossen van conflicten en schijnbare onverenigbaarheden.
  • Door het aanreiken van verschillende mogelijkheden bepalen partijen hun keuze.
  • Als bemiddelaar structureren en organiseren we de gesprekken en begeleiden we de onderlinge communicatie.
  • We helpen jullie om goed te onderhandelen met als doel een win-win-situatie.
  • Een akkoord in een schriftelijke overeenkomst vormt het sluitstuk van de bemiddeling. Al naargelang de noodwendigheid wordt de overeenkomst door de rechtbank gehomologeerd.
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen