Welke oplossingen voor ons Ouderschapsbemiddeling Het horen van kinderen

Met een scheiding ben je vaak voor het eerst geconfronteerd met tal van zaken waaraan je geen touw kunt vastknopen.
Je weet niet waar te beginnen. Je weet niet wat moet geregeld worden, ook niet hoe. Je weet niet wie je kan helpen? Daarom is het belangrijk dat jullie goed gegidst worden.
Het is nodig dat jullie antwoorden krijgen op al jullie vragen.
Wij bieden inzicht en overzicht en spreken een begrijpelijke taal.

Enkele voorbeelden:
Welke bestemming voor de gezinswoning: verkopen, toebedelen of het samen houden? Hoe moet dat praktisch, wat zijn de mogelijkheden, hoe financieel regelen, waarop letten?

Wat met de personenbelasting? Vanaf wanneer zijn we fiscaal alleenstaanden? Wat met de aangifte als we feitelijk gescheiden zijn, wat als we wettelijk gescheiden zijn? Wat met het gezamenlijke aanslagbiljet?

Hoe zit het met de verzekeringen? Waarvoor wanneer hoe zorgen? Wat met de begunstigden?

Hoe en wanneer wordt het gemeenschappelijk spaargeld verdeeld? Wanneer heeft het geld een  gemeenschappelijk  karakter? Wat is de invloed van een huwelijkscontract of samenlevingscontract?

En het erfrecht: hoe zit dat tijdens de scheidingsprocedure? Wat na de scheiding? Is een testament nodig of nuttig?

Regeling voor de kinderen:


- wat betekent gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag? Welke beslissingen samen nemen?
- welke verblijfsregelingen zijn mogelijk? Hoe de regeling flexibel maken?
- welk bedrag aan alimentatie? Kan het bedrag berekend worden? Welke kosten worden maandelijks gedekt en welke kosten apart afgerekend?
- welke bestemming voor het kindergeld?
- gebruiken we een kindrekening of niet? Voordelen en nadelen?
- bij welke ouder worden de kinderen gedomicilieerd? Welke financiële impact heeft dit?
- bij wie zijn de kinderen ten laste? Is fiscaal co-ouderschap mogelijk? Is dat de beste keuze?
- wat is een ouderschapsplan en hoe kunnen we dat laten mee groeien met de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen?

Vennootschap? Blijven jullie ja dan neen zakelijke partners? Hoe doen we dat? Wat als een partner als aandeelhouder of zaakvoerder uit de vennootschap wil stappen?

Wanneer is er sprake van persoonlijk onderhoudsgeld voor een partner? Hoe wordt dat bedrag bepaald? Gaat het altijd over een maandelijks bedrag of is er ook een gekapitaliseerd bedrag mogelijk? Wat is de fiscale impact voor de betaler en de ontvanger? Kan één en ander fiscaal geoptimaliseerd worden? Speelt het pensioen een rol?

Second opinion?
Ja jullie kunnen met het door jullie zelfgemaakt ontwerp van overeenkomst of met het ontwerp van notaris bij Neo Bemiddeling terecht. Voor een minimale kost krijgen jullie een kritische kijk: is de overeenkomst volledig, sluitend, eenduidig? Hoe wat anders formuleren?

Samenwoners: wat moeten of kunnen we regelen? Wat is een ouderschapsovereenkomst?

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen