Het komt voor dat mensen een stempel krijgen die ze niet verdienen. Maar het komt ook voor dat mensen ongevraagd een ‘titel’ krijgen. Zo’n eretitel is mij te beurt gevallen: “Missionaris in het bemiddelingslandschap”. Leuk. Maar wat hebben de lezers daaraan, "what's in for them?". Wel dat Eric blijft voort publiceren en een extra stimulans ervaart.

Nadat ik eenmaal als 'missionaris' ben aangekondigd en vernoemd  werd, word ik meermaals als dusdanig aangesproken. Uiteraard ben ik geen echte missionaris, maar het doet me wel wat en ik herken er ook veel in. Immers, ik investeer gratuite veel tijd met het schrijven van artikels die mensen helpen om gerichte correcte informatie te vinden. Artikels geschreven op een bevattelijke manier, op mensenmaat, geen vakjargon maar begrijpelijke teksten. Mensen zijn zoekende, en shoppen her en der wat info bij elkaar. Maar hoe zeker kunnen ze zijn dat de informatie op diverse fora wel correct is. Vaak worden op websites berichten en reacties gepost waarvan de auteurs ‘denken’ dat ze het bij het rechte eind hebben of worden artikels zomaar klakkeloos overgenomen. Uiteraard zijn er degelijke juridische websites, maar er zijn er ook andere. Er is ook het MIES-Magazine  -Mens In Scheiding-  waar collega's artikels posten en veel getuigenissen zijn terug te vinden.

Maandelijks meer dan 35.000 paginaweergaven op de website www.neobemiddeling.be 

Veel mensen vinden dan ook de weg naar de website van NEO Bemiddeling (tot april van dit jaar nog www.ericdecorte.be) en de meer dan 400 artikels die op de blog staan.

Om een idee te geven:

  • maandelijks telt de website meer dan 35.000 paginaweergaven 
  • elke maand opnieuw gemiddeld 17.000 unieke website-bezoekers
  • de nieuwsbrief wordt thans aan 964 abonnees verzonden. Onder de abonnees zowel notariskantoren, als advocaten, advocaat-bemiddelaars, bemiddelaars, medewerkers van CAW en OCMW, en uiteraard koppels die overwegen om te scheiden, of aan het scheiden zijn of al gescheiden zijn.

Zowel het bezoekersaantal als het aantal abonnees geeft aan hoezeer mensen op zoek zijn naar gerichte correcte to the point informatie. De mails en telefoons met vragen overstelpen me soms; mensen gaan me meer en meer beschouwen als een soort ombudsman die al zijn tijd gratis veil heeft om onmiddellijk pasklare antwoorden te geven op de vaak zeer specifieke vragen waarmee ze zitten. Maar, ook een missionaris moet eten (kopen)…

Mijn keuze om te investeren in het bekend maken en het promoten van bemiddeling, is een bewuste keuze. Het kost me flink wat tijd maar ik besteed hem wel. Ik beschouw het geleverde werk als mijn bescheiden bijdrage voor een betere wereld. Het leven is immers veel te kort om elkaar in de haren te vliegen, om te vechten via een rechtsgang en om uiteindelijk geconfronteerd te worden met een opgelegd vonnis waarmee doorgaans geen van de partijen tevreden is. Onder meer om die reden draag ik mijn steentje bij en ‘predik’ ik overal te lande “bemiddeling”. Het is het uitdragen van die boodschap via voordrachten en via mijn website, die me ongevraagd die eretitel van ‘missionaris’ heeft bezorgd. Ik ben er begot fier op.

Algemeen
Tags: 
website, Reflecties
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen