Wat is het doel van bemiddeling?

Het doel is om samen tot een akkoord te komen; een akkoord dat door partijen ervaren wordt als eerlijk, aanvaardbaar en haalbaar.
Met zo’n akkoord worden alle geschillen geregeld, in een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst wordt gehomologeerd / bekrachtigd door de rechter met een vonnis, zodat er een juridische basis is.

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen