AUTEURSRECHT

De artikels en alle teksten op deze website zijn auteur-rechterlijk beschermd. Ze mogen op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Alle rechten voorbehouden.

Wenst u artikels te scannen, te drukken, te verspreiden, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Contacteer dan vooraf Eric De Corte.

De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden gevoerd om een einde te stellen aan inbreuken of om schadevergoeding te bekomen. Ernstige inbreuken op het auteursrecht worden zelfs beteugeld via het strafrecht waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen