Een reistoelating is in principe niet verplicht als je als gescheiden of niet-samenwonende ouder met je kind naar het buitenland reist. Maar om onaangename verrassingen te vermijden is het aangewezen om te voorzien in dergelijke document met de reistoelating van de andere ouder.

We gaan er in dit artikel van uit dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, hetgeen dus onder meer betekent dat zij samen alle belangrijke beslissingen nemen zoals bvb over opvoeding, opleiding, gezondheid én vrije tijd. Met vrije tijd wordt ook bedoeld het reizen met kinderen.

Niet verplicht maar toch nuttig: waarom?

Los van een reistoelating is het ook geen verplichting om de thuisblijvende ouder te informeren dat je met je kind op reis gaat, maar het is wel aan te bevelen dat je de ex-partner informeert dat je naar het buitenland gaat en zo de nodige gegevens bezorgt zodat je als ouder op de hoogte bent. In geval van nood beschik je als thuisblijvende ouder dan over alle nodige informatie en het is ook goed om de onderlinge relatie tussen ex-partners te behouden.

Met een reistoelating voorkom je narigheden bij controles door politie of douane. En toch zijn er elk jaar alleenreizende ouders die bij controles (op de luchthaven van vertrek of aankomst) de melding krijgen dat ze niet met het kind mogen vertrekken of het land niet in mogen. Dit is zeker het geval voor landen buiten de EU.

Welke documenten neem je best mee?

Vergis je niet: een reistoelating vervangt niet de noodzakelijke identiteitsdocumenten zoals het kids-ID of paspoort.
Maar een kopie van de geboorteakte van het kind is ook nuttig, zeker als de achternaam van het kind niet deze is van de reizende ouder.
Sommige ouders nemen ook de ouderschapsovereenkomst mee of het vonnis dat de ouderschapsovereenkomst heeft gehomologeerd.

Ik wil niet dat mijn kind naar het buitenland reist: kan ik dit voorkomen?

Stel dat je als thuisblijvende ouder van mening bent dat de ex-partner niet met het kind naar het buitenland mag vertrekken, wat kan je dan doen?
Uiteraard moeten er geldige redenen zijn om een reis te beletten. Dergelijke redenen zouden kunnen zijn:

  • Dat je vreest dat de ex-partner niet meer terugkomt, je vreest dus dat er een risico is van kinderontvoering (parentale ontvoering);
  • Dat het gaat om een reis tijdens een officiële schoolperiode, dus buiten een schoolvakantieperiode;
  • Dat het om een reis gaat naar een risicoland waar er bvb een burgeroorlog aan de gang is.

In deze gevallen is het zaak om:

  • Dit de Rechtbank van Eerste Aanleg – Familie- en jeugdrechtbank voor te leggen zodat de Rechter na onderzoek uitspraak kan doen over de gegrondheid;
  • De burgerlijke stand van de gemeente te informeren; zo kan je voorkomen dat de ex-partner een paspoort of kids-ID kan aanvragen.

Hoe kom ik aan een reistoelating?

Niet alle steden en gemeenten bieden zo’n reistoelatingsdocument aan, maar er zijn enkele goede voorbeelden, bvb dat van de stad Antwerpen waarvan je via deze link een voorbeeld ziet: https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/fecaf465-895d-4507-8fbd-dfc382c4e10c/Formulier%20reistoelating%20minderjarige.pdf .

Wat breng je mee naar de dienst burgerlijke stand?

  • Het vooraf ingevulde document ‘reistoelating’;
  • De identiteitskaart en de ondertekende volmacht van de ouder die de reistoelating geeft;
  • Het kind zelf dient niet aanwezig te zijn.

De reistoelating dient ondertekend door de persoon die de reistoelating geeft, dat is in principe de niet reizende ouder of de voogd die het ouderlijk gezag heeft over het kind.

De ambtenaar zal dan de handtekening voor echt verklaren en de reistoelating afstempelen.

Voorkom narigheid achteraf en zorg voor een degelijke overeenkomst.

Een goede begeleiding is geen overbodige luxe.

MAAK EEN AFSPRAAK.

Neem contact op met NEO Bemiddeling,

- ofwel via telefoon 03 535 30 01

- of via het contactformulier.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu alleen nog de stap zetten!

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
reizen, Kinderen, Ouderschap, Regeling, Verblijfsregeling, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen