Ja het zou kunnen dat je na de scheiding in het huis blijft wonen, maar het is noodzakelijk om een aantal zaken te formaliseren op papier.

De context is uiteraard bepalend. Immers, wat als de woning eigendom is van één partner?
Wat als het jullie gezamenlijke eigendom is?
Wat als een partner de woning wil overnemen, of zelfs wil verkopen?
We bespreken elke case afzonderlijk.

Wat na de scheiding: de woning is niet jouw eigendom

Kan ik dan in het huis van mijn ex blijven wonen? Ja dat kan, maar enkel als uw ex daar mee akkoord is. In dat geval wordt er een huurcontract gemaakt, want als niet eigenaar wordt je dan wel huurder.

Wat na de scheiding: we zijn samen eigenaar van ons huis en één wil blijven wonen

Als jullie samen eigenaar zijn van de woning, ongeacht de eigenaarsaandeelverhouding, en jullie zijn het samen eens om de woning te behouden in onverdeeldheid; wat is dan nodig? Er wordt dan een regeling bemiddeld en een akte van onverdeeldheid opgesteld. Dit geeft de partner die de woning blijft bewonen de zekerheid dat deze zomaar niet uit de woning kan worden gezet. Er dienen best wel een aantal zaken formeel worden afgesproken en op schrift gesteld.

 • Het gaat onder meer over wie bewoner wordt, wie houdt er zijn/haar domicilie?
 • Ook dient er uitsluitsel te zijn over wie de maandelijkse hypothecaire aflossingen zal betalen: elk nog zijn deel of spreekt men een andere regeling af. Wat als bvb de bewoner de aflossingen alleen voor 100% draagt, welke afspraken worden gemaakt als de onverdeeldheid stopt? Heeft er dan ja dan neen een verrekening plaats?
 • Wat met de eigenaarskosten? Welke zijn die kosten? Betaalt elk zijn deel?
 • Wat met de bewonerskosten? Welke zijn die kosten? Betaalt enkel de bewoner deze? Of is er een andere regeling?
 • Dient er een bewonersvergoeding betaalt aan de partner die niet meer in de woning woont? Immers in wettelijke termen ‘bezet’ de bewoner de woning die eigendom is van beiden.
 • Voor welke periode wordt de onverdeeldheid gehouden? Is er een maximumperiode? Spreek af dat het mogelijk is dat de woning een andere bestemming kan krijgen tijdens de periode van onverdeeldheid, mits akkoord van beide partners.
 • Welke afspraken worden gemaakt als een derde persoon mee de woning betrekt? Volstaat het dat kan worden aangetoond dat die er regelmatig verblijft of dient deze zijn/haar domicilie daar te hebben?
 • En niet vergeten: jullie blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothecaire lening.

Als je duidelijke formele afspraken maakt, voorkom je vervelende discussies achteraf; zeker in het geval er geen of onduidelijke afspraken werden gemaakt.

Cindy of Eric van NEO Bemiddeling gidsen jullie doorheen deze materie, maken jullie attent op wat moet en zorgen voor duidelijke afspraken en regelingen.

Na de scheiding wil ik de woning overnemen en er gaan wonen: waarop letten?

Het kan dat één van de partners afstand doet van zijn eigenaarsaandeel. Maw één partner bedeelt zijn/haar deel toe aan de andere partner. In de volksmond heet het dan: “Hij/zij heeft mij uitgekocht”.
In dit geval dienen duidelijke afspraken en ook berekeningen gemaakt. Immers met de toebedeling is er sprake van een te betalen bedrag aan opleg door de overnemer. Hoe dit bedrag van opleg wordt bepaald is afhankelijk van een aantal factoren. Het gaat onder meer over:

 • het bepalen van de waarde van de woning; maar welke waarde? Wees attent voor de formulering?
 • over het bepalen van het saldo aan uitstaand kapitaal hypothecaire lening,
 • het bekomen van een décharge,
 • of de woning al of niet werd gebouwd op een grond die eigendom is van één van beide partners,
 • of de ene partner bij aanvang of erna meer heeft geïnvesteerd in de woning,
 • of er ja dan neen een herwaardering plaats heeft voor de meer-investering door één van beide partners,
 • rust er een vruchtgebruik op de woning,
 • is er een voorkooprecht, enz.

Het zou ons te ver leiden om al deze mogelijkheden technisch in een blogartikel uit te werken. Daar dient de bemiddeling voor en begeleiden Cindy en Eric de scheidende partners.

Ik wil de woning verkopen

Wat als de ene partner wil verkopen en de andere partner is hiermee niet akkoord.

 • Op welke wijze wordt deze patsituatie dan doorbroken. Wat kan en wat moet?
 • En wat als er geen akkoord mogelijk is; hoe zit het dan?

Ook in deze situatie gidsen Cindy en Eric jullie door dit mijnenveld.

Waarop nog letten?

Maar er zijn ook nog andere facetten die mogelijks een rol spelen en het voorwerp uitmaken van een duidelijke uitleg, waarvoor Cindy en Eric van NEO zorgen.
Het gaat over onder meer de woonbonus. Maar ook over diverse fiscale aspecten: hoe zit het met het voordeel in natura, is het tijdstip waarop men tot toebedeling beslist van belang, welke fiscale gevolgen zijn er als het saldo van de hypothecaire lening vervroegd wordt terugbetaald, enz.

NEO Bemiddeling heeft alle kennis en ervaring in eigen huis en onder één dak. Een niet onbelangrijk voordeel voor koppels in scheiding.

Via de website van NEO Bemiddeling kunnen jullie zich al terdege informeren. Een pak informatie zomaar in leesbare verstaanbare teksten gratis ter beschikking van jullie.
Maak er gebruik van en neem contact met ons op voor een begeleiding ‘op maat’.
Jullie kunnen onder meer ook al deze link raadplegen.

Met gelijktijdig op alle knoppen drukken, gaat de lift niet sneller omhoog.

NEO Bemiddeling zorgt voor een gestructureerde aanpak.

Klare heldere uitleg op maat

Maak daarom een afspraak, ofwel via telefoon 03 535 30 01, of via e-mail info@neobemiddeling.be of via contact.

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
scheiding, scheiden, echtscheiding, Huwelijksvermogensrecht, Ons huis
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen