03 dec 2018
“Liefste Sinterklaas, ik hoef dit jaar géén geschenken van jou, en Piet mag ook alle snoep houden. Maar kan je ervoor zorgen dat mijn mama en papa weer vrienden worden en als het kan dat ze opnieuw in ons huis samen wonen?” Sinterklaas is geen magical man. Hij brengt mama en papa niet opnieuw samen...


17 nov 2018
In een meegroei-ouderschapsplan komen scheidende ouders samen tot onderlinge afspraken, basis voor een duurzame naleving in het belang van de kinderen. In de onderstaande niet limitatieve lijst staan een reeks van onderwerpen die we als NEO Bemiddeling gebruiken, om vader en moeder uit te nodigen...


16 nov 2018
Een ouderschapsplan is een essentieel onderdeel van een scheidingsregeling. NEO Bemiddeling begeleidt ouders bij de opstelling ervan. Zo’n plan omvat 4 onderdelen: de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, een uitgewerkte verblijfsregeling, een kostenregeling en een meegroei-...


13 nov 2018
Oudervervreemding?! Een horror-getuigenis van een vader n.a.v. het blogartikel “Wat als mijn kind niet meer naar mijn ex wil”. Zet je schrap want de kans is groot dat de rillingen over je rug lopen. Hoe kwaadheid, jaloersheid, haat,… kunnen leiden tot oudervervreemding en het loswrikken van de...


11 nov 2018
Verblijfsregeling of niet, het komt voor dat de verblijfsregeling niet wordt nageleefd. Immers: wil het kind niet naar de andere ouder, of wil de ene ouder niet dat het kind naar de andere ouder gaat? En wat doe je of kan je dan als ouder? Het is niet evident om een kind te dwingen naar de andere...


10 nov 2018
Scheiden en een samenwoning beëindigen; hoe doe je dat en wat komt er allemaal bij zien? Kiezen jullie voor een scheiding op de best mogelijke manier met een regeling en afspraken die jullie samen maken, of gaat elk voor zijn/haar grote gelijk in een vechtscheiding? Maar vooraleer je aan een...


09 nov 2018
Davo betaalt voorschotten op onderhoudsgeld en vordert het onderhoudsgeld in.  Immers het kan duidelijk beschreven zijn in een overeenkomst of in een vonnis, maar wat kan je doen als je ex-partner de alimentatie niet betaalt? Belangrijk is dat je eerst in gesprek gaat met je ex-partner. Als dat...


02 sep 2018
Vanaf 1 september 2018 wijzigt de procedure voor echtgenoten die scheiden door onderlinge toestemming. Zij zullen dan niet meer voor de rechtbank moeten verschijnen. Dus de huidige regeling vervalt; regeling waarbij echtgenoten die nog geen zes maanden feitelijk gescheiden leven nog éénmaal dienden...


23 aug 2018
“Jullie artikels over narcisme hebben ervoor gezorgd dat ik de situatie begrijp waarin mijn gezin en ik ons toen en nu bevinden. Helaas is voor ons gebleken dat het rechtssysteem en de maatschappelijke diensten weinig tot geen kennis hebben van narcisme. Als mama van een nieuw samengesteld gezin...


12 apr 2018
Volgens Anja Pairoux zouden nieuw samengestelde gezinnen een onderscheid moeten maken tussen ‘opvoeding’ en ‘huisregels’. Dat helpt om conflicten te vermijden. NEO Bemiddeling onderschrijft deze stelling. Als Stiefcoach helpt NEO Bemiddelaar Cindy Capelleman, nieuw samengestelde gezinnen met een...


Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen