29 nov 2020
Als een koppel beslist om te scheiden, als een partner voortijdig weg wil uit de relatie, als het samen leven niet meer houdbaar is, dan wordt de woning vaak door één van de twee partners verlaten. Maar waar naartoe?? Vaak is dit de hamvraag: waar kan ik al of niet tijdelijk 'onder dak'? Dikwijls...


29 nov 2020
Stel: jullie zijn gescheiden en één van de kinderen berokkent schade aan een derde persoon. Welke ouder is dan aansprakelijk? Tijdens de info-gesprekken die we als bemiddelaar van NEO Bemiddeling voeren met koppels in scheiding, maken we hen dan ook steevast attent op het thema ‘verzekeringen’. Zo...


26 nov 2020
Thuis werken klinkt leuk maar is het dat wel als de omstandigheden er niet naar zijn. Er is de psychische druk, er zijn de kinderen die meer thuis zijn dan gewoonlijk en er is een groeiende relatie gerelateerde stress. We merken bij NEO Bemiddeling de stijging van het aantal aanvragen want het...


13 nov 2020
“Volstaat maandelijks een bedrag van 200€ alimentatie voor een kind van 11jaar?”. Wekelijks krijgen we als NEO Bemiddelaars meermaals de vraag of een bepaald bedrag aan onderhoudsbijdrage voor een kind volstaat, of hoe het bedrag wordt bepaald. In eerste instantie gaat het niet om het bedrag, het...


13 nov 2020
Het belang van het samen akkoord zijn over de wijze waarop alle kosten van de kinderen worden betaald, is groot. Het als scheidende partner samen eens worden, kan via bemiddeling. Immers als de relatie eindigt en vader en moeder beslissen tot een scheiding, dienen concrete afspraken gemaakt over...


07 nov 2020
Vermits een wijziging van de verblijfsregeling enkel invloed heeft op de kosten rechtstreeks verbonden met het verblijf, moet enkel dat deel van de alimentatie worden aangepast. Maar welke kosten hebben te maken met het verblijf, welk bedrag voor welke kost, en finaal: hoe het aandeel van elke...


07 nov 2020
Davo betaalt voorschotten op onderhoudsgeld en vordert het onderhoudsgeld in.  Immers het kan duidelijk beschreven zijn in een overeenkomst of in een vonnis, maar wat kan je doen als je ex-partner de alimentatie niet betaalt? Belangrijk is dat je eerst in gesprek gaat met je ex-partner. Als dat...


04 nov 2020
Zo klinkt het vaak als koppels in bemiddeling komen: “We kunnen niet met elkaar communiceren”. Non-communicatie wordt dan vaak als één van de hoofdredenen genoemd om te besluiten tot scheiding: “We kunnen niet met elkaar praten, we hebben elkaar niets (meer) te zeggen”. Communicatie als grote...


04 nov 2020
Ja hoe voer je een goed gesprek? Wat is er nodig om goed met elkaar te kunnen praten? In een eerder blogartikel werden de valkuilen van een communicatie besproken. Nu reiken we een model aan dat het bij de meeste koppels goed doet. Waarom? Omdat het een eenvoudig model is en verrassend snel tot een...


01 nov 2020
Als je ouders na jaren huwelijk uit elkaar gaan: “Ons leven als gezin leek plots één grote leugen” De ouders van Marie en Eva gingen uit elkaar toen ze zelf al even het huis uit waren. Ze vertellen hoe zo’n scheiding je leven overhoop kan halen. DE OUDERS VAN MARIE GINGEN UIT ELKAAR TOEN ZE ZWANGER...


Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen