21 aug 2019
Scheidende koppels hebben ook vragen i.v.m. huurcontracten. Wat als één partner de woning verlaat, wie is dan nog de huur verschuldigd? Tot wie zal of kan de verhuurder zich wenden om betaling te eisen? Moet het huurcontract worden ontbonden of kan het stilzwijgend verlengd worden als nog maar één...


16 aug 2019
Een overeenkomst tussen scheidende partners, of ze nu gehuwd zijn of samenwonend, wordt best de rechtbank voorgelegd ter bekrachtiging, m.a.w. voor homologatie (kostprijs 40€ recht bij neerlegging en 165€ rolrecht). Immers door het vonnis bekomt men een ‘uitvoerbare titel’. Een document dat toelaat...


13 aug 2019
“Mijn vrouw en ik willen scheiden, we hebben al enkele afspraken gemaakt. Maar hoe moet het nu verder? Moeten we langs een advocaat? Is er een notaris nodig? Moeten we een notariële echtscheidingsovereenkomst hebben? Hoe moet de scheiding gevraagd worden? Wanneer zijn we wettelijk gescheiden? En...


08 aug 2019
Kindergeld: vanaf het komend schooljaar wijzigt één en ander voor de schooltoeslag en de studietoelage. Welke impact dit heeft voor het kindergeld en bestaande ouderschapsovereenkomsten kan je hier lezen. Met de schooltoeslag (voorheen ‘schooltoeslag’) en studietoelage ondersteunt de Vlaamse...


27 jul 2019
Het antwoord is verschillend, al naargelang of u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, of enkel feitelijk samen woont. Ook speelt mee of u enige huurder bent of niet. In een bemiddeling bespreken partners dit samen, maar soms komt het op scherp te staan en dan is het goed dat je het navolgende weet...


22 jul 2019
“Ik wil op een goede manier scheiden. Kan dat? Hoe doe ik dat?” Een korte eenvoudige vraag van Marianne met een omvangrijker antwoord. “Ons samenzijn is niet meer wat het ooit was en is geweest. Ik ben teleurgesteld en wil zo geen 30 jaar verder aanmodderen. Ik ben te jong om vrede te nemen met wat...


16 jul 2019
“We hebben samen een huis en weten niet wat we hoe kunnen of moeten regelen. Wil NEO Bemiddeling ons wegwijs maken?” Ja maar in één blogartikel is het niet mogelijk dat allemaal te vatten. Als je gaat scheiden en je hebt samen een eigendom dan dient ook hierover in een scheidingsovereenkomst ...


06 jul 2019
Narcisme: wekelijks krijgen we meerdere mails of telefonische oproepen van zowel vrouwen als mannen, die het niet meer zien zitten om verder te leven met een partner die narcist of uitgesproken narcistisch is. Met dit blogartikel willen we enkele eerder verschenen blogartikels terug onder de...


04 jul 2019
Voor veel koppels die gescheiden zijn, is de keuze van de school een moeilijke zaak. Ze trekken immers niet altijd aan hetzelfde leer. De schoolkeuze wordt dan een heikel punt en menige discussie volgt. Maar finaal dient wel beslist. Enige duiding wat je als ouders best voor ogen houdt en wat je...


04 jul 2019
'Het belang van het kind’: een terminologie die breed is en verschillende invullingen en betekenissen kent al naargelang de standpunten en wie er zijn/haar zeg over doet. Het ‘belang van het kind’ is ook een thema voor ouders die volop in een echtscheiding zijn verwikkeld of na de scheiding zich...


Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen