Ja hoe voer je een goed gesprek? Wat is er nodig om goed met elkaar te kunnen praten? In een eerder blogartikel werden de valkuilen van een communicatie besproken. Nu reiken we een model aan dat het bij de meeste koppels goed doet.
Waarom? Omdat het een eenvoudig model is en verrassend snel tot een andere manier van met elkaar communiceren leidt. Het geeft een goed gevoel omdat je dan met elkaar bezig bent, je echt verstaan wordt. Door koppels te begeleiden in hun praten en luisteren, worden ze geconfronteerd met hun manier van luisteren en praten, en ervaren ze meteen hoe het anders praten en echt luisteren tot positief resultaat kan leiden.

Tegen of met elkaar praten?

Het is echter geen magisch model dat in zijn toepassing alle communicatieproblemen oplost, het is wel een andere manier van ‘met elkaar’ ‘praten’ en ‘luisteren’. Het is een groeipad naar elkaar beter verstaan. Het is concreet het verschil ervaren van ‘tegen’ en ‘met’ elkaar praten.
Zo’n gesprek is helpend maar het is nodig om enkele basisregels te respecteren: maak er tijd en ruimte voor, ga samen aan tafel of in de zetel zitten, luister met een open ongedwongen houding, luister ook met je ogen, kijk elkaar aan. Spreken heeft maar zin als er geluisterd wordt, zo niet is het adem- en tijdverlies.

Luisteren is een werkwoord

We horen van koppels dat ze denken dat luisteren een passief gebeuren is: je laat de dingen die gezegd worden over je heen komen. Maar dat is bij ‘echt luisteren’ niet zo.
Actief luisteren vraagt energie, vraagt aandacht en een grote bereidheid om te verstaan. Het is meer dan horen wat de ander zegt, het is actief bezig zijn met elkaar. Het is op jouw beurt laten horen hoe je wat hebt gehoord, hoe het op je overkomt, het is terugkoppelen, het is herformuleren. Onbewust laat je ook zien hoe wat wordt gezegd op jou overkomt: lichaamstaal zegt immers meer dan woorden: je kijkt verbaasd, je fronst je voorhoofd, je schudt je hoofd, je glimlacht, je knikt bevestigend. Door actief te luisteren toon je begrip en ben je uitnodigend zodat er ook naar jou geluisterd wordt.

Maak je hoofd leeg

Je kan maar luisteren naar de andere als je dit zelf echt wil, als je hoofd leeg is. Als je hoofd vol zit met eigen beslommeringen en bezig bent met eigen zaken dan is het moeilijk om goed te luisteren naar het verhaal van de andere partner.

Luisteren is ook vragen stellen

Hoe kan dat, dan luister je toch niet? Toch wel, door vragen te stellen laat je horen dat je mee bent, dat je aan het luisteren bent. Als je in je eigen woorden herformuleert wat je hebt gehoord dan geef je jouw ‘verstaan’ terug.
Door te herformuleren (parafraseren) geef je dus in eigen bewoordingen terug wat de andere heeft verteld. Als je dit teruggeven op een vragende toon doet, of een vraag eraan toevoegt, dan hoort de andere of zijn verhaal/boodschap goed en juist is overgekomen. Dan kan er ook worden bevestigd of bijgestuurd.
Er zijn geen slechte vragen als ze maar goed bedoeld zijn en duidelijk geformuleerd. Enkele tips:

 • Probeer zoveel mogelijk vragen te stellen die beginnen met woorden als: wie, wat, waar, wanneer, hoe.
 • Hou de vragen kort en bondig.
 • Vervat geen mening in je vraag.
 • Wees attent met vragen die beginnen met  ‘waarom’. Waarom-vragen peilen vaak naar rechtvaardiging en kunnen verwijtend overkomen.
 • Enkele willekeurige voorbeelden van vragen:
 1. Heb ik het goed begrepen als ik zeg…
 2. Wat bedoel je met…
 3. Hoe moet ik dat verstaan als je zegt…
 4. Je zegt…, kun je daar een voorbeeld van geven zodat ik dat beter kan verstaan?

Een praktisch voorbeeld

Jos vertelt aan Maria een situatie waarmee hij worstelt, er zit hem iets dwars.
Maria stelt vragen en probeert zoveel mogelijk open vragen te stellen (wie, wat, waar, wanneer, hoe). Ze zegt: vertel eens wat meer over…, wat bedoel je met…, hoe belangrijk is dat voor jou…

Maria vat samen wat ze heeft gehoord. Dat kan door te zeggen: dus als ik het goed begrijp zeg je…
En Maria voegt er aan toe: klopt het, heb ik het goed verstaan?

Jos geeft verduidelijkingen, stuurt bij, geeft voorbeelden zodat het herkenbaar wordt voor Maria waarmee hij zit. Hij kan beklemtonen wat hij heeft verteld, hij kan toelichten, hij kan het meer inkleuren.

Als het helemaal duidelijk is voor Maria dan worden de rollen omgedraaid. En dan vertelt Maria waarmee ze zit en hoe ze ervaart wat er door Jos is gezegd.
Op zijn beurt stelt Jos vragen, vat hij samen en vraagt of het klopt en hij Maria goed verstaan heeft.

Als resultaat geeft het duidelijkheid over de twee standpunten, kan er worden onderhandeld en zoeken ze samen naar een oplossing: een middenweg waar ze zich alle twee goed bij voelen.

Ben je er voor mij als ik je nodig heb?

Het gaat er dus om als partner gehoord en gezien te worden. Want in een relatie zijn er drie belangrijke dingen:

 • zie je mij zoals ik ben
 • waardeer je mij voor wat ik in onze relatie inbreng
 • ben je er voor mij als ik je nodig heb

Met gesprekken zoals hiervoor toegelicht komen deze zaken aan bod. Zo’n gesprekken verdiepen de relatie en bieden veiligheid.

Communiceren met elkaar: het bepaalt of we ons alleen voelen of zelfs eenzaam zijn of niet.
Het bepaalt of we de ander kunnen helpen of niet.
Het bepaalt voor een groot deel ons geluk, onze levensvreugde, onze innerlijke vrede.
Want communicatie is belangstelling tonen, is de andere de ruimte geven zijn verhaal te doen, is laten merken dat je luistert, het is vragen stellen en feedback geven.
Luisteren lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dus niet.

Meer over communicatie

Kan je vinden in eerder verschenen artikels. --> Tag communicatie

Raadpleeg interessante artikels op website van Neo Bemiddeling

Andere nuttige en praktische informatie over communicatie, over relatieherstelbemiddeling, over scheiden in het algemeen en specifieke thema’s die er rechtstreeks verband mee houden, kan je vinden op onze website via de button Blog en via Tags (gebundelde informatie per zoekwoord – zie rechterkolom van de website).

Neem contact voor een afspraak, dat kan:

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Relatie-herstel-bemiddeling
Tags: 
Communicatie, Do's and Don'ts, Overlegtips, Relatiebemiddeling, Tips huwelijk
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen