Regelmatig krijgen we vragen over de hypothecaire lening: wat moet/kan hoe worden geregeld bij scheiding? Op wat letten? Wat dient afgesproken?
Op zich is dit een makkelijk thema, maar partners die scheiden hebben er nog nooit eerder bij stil gestaan. ​Normaal is dat.
Het is dan ook belangrijk dat scheidende koppels een degelijke uitleg krijgen. Dat kan bij NEO Bemiddeling: deskundige info op maat van het koppel.

Elk zijn stiel, maar sommige 'raadgevers' zijn niet altijd vertrouwd met scheidingsproblematieken. De info die door hen wordt verstrekt is dan ook vaak problematisch en zet dikwijls partners op een verkeerd been of de verstrekte informatie is ontoereikend of zelfs foutief.

Wat met hypothecaire lening als de woning wordt verkocht?

Als partners die scheiden hun gezamenlijke woonst willen verkopen dan gaat daar een tijd over heen. Het is dus belangrijk dat alles goed wordt afgesproken en een correcte schriftelijke neerslag krijgt.
NEO Bemiddeling kijkt dan niet alleen naar de verdere aflossing van de hypothecaire lening, maar ook naar alle andere aspecten.

 • - Welke bestemming geven aan de woning?
 • - Het gaat dan over wie blijft de woning bewonen, is daar al of niet een woonstvergoeding voor verschuldigd. En hoeveel kan dit maximum bedragen?
 • - Betaalt de bewoner  100% van de aflossingen, zo ja geldt dat een deel van de aflossing als woonstvergoeding of is er een verrekening met het bedrag aan woonstvergoeding?
 • - Hoe kijken jullie dan naar het saldo aan nog af te lossen kapitaal op het ogenblik van verkoop van de woning? Maw hoe wordt het te verdelen netto bedrag bepaald?
 • - Wordt er ook rekening gehouden met de meer-inbreng van een partner? Is er ja dan neen een herwaardering?
 • - Het gaat ook over eigenaarskosten, bewonerskosten, wat als er iemand komt bijwonen (familie of niet); is er een extra vergoeding verschuldigd?
 • - Wat als de woning leeg komt te staan omdat de huis bewonende partner financieel de kost niet meer wil/kan dragen? Hoe verdeel je dan de lasten voor een onbewoonde woning? Geldt dan het officiële eigenaarsaandeel of niet?
 • - Met de verkoop van de woning wordt de lening vervroegd terugbetaald. Dat heeft een extra kost want de kredietverstrekker zal wederbeleggingsintresten rekenen.
 • - Niet vergeten dat vaak ook schuldsaldopremies dienen betaald; op
 • één hoofd of op twee hoofden? Wie betaalt wat?
 • - Er zijn ook kosten met een verkoop gemoeid: bvb een EPC (energieprestatiecertificaat), asbestattest en de elektriciteitskeuring. Maar een onroerend goed dient ook vrij en onbelast te zijn; dus je passeert via de hypotheekbewaarder en die werkt ook niet gratis.

De woning wordt ‘overgenomen’: wat met de hypothecaire lening?

Als één van beide partners de woning wenst over te nemen dan is het belangrijk dat de bank vooraf haar mening geeft over de haalbaarheid van de overname.  

 • - Maw is de overnemer solvabel? Als het bedrag van de opleg ook nog dient gefinancierd; is een overname dan nog mogelijk?
 • - Er is een rekenkundige vuistregel die kredietverstrekkers hanteren en die strikt wordt toegepast tenzij er extra borgtochten worden verstrekt. En er is een verschil in benadering door groot- en klein-banken.
 • - Denk ook aan décharge, ontlasting, desolidarisatie. De partner die zijn/haar deel van het eigendom overlaat aan de andere partner dient geschrapt als mede-kredietnemer. De afspraken dienaangaande en de formuleringen in de overeenkomsten zijn superbelangrijk. Als dat niet goed geregeld wordt dan blijft de partner die de woning heeft overgelaten aan de andere partner, hoofdelijk aansprakelijk en komt de bank bij hem/haar betaling eisen als de overnemer de betalingsverplichtingen niet nakomt.
 • - Er is ook de verdeeltaks, de beruchte miserietaks. Anders voor feitelijke dan voor samenwonenden en gehuwden.
 • - Maar ook niet vergeten dat er bijkomend ook notaris- en aktekosten en BTW dienen betaald.

NEO Bemiddeling rekent jullie de totale kost voor.
Uitkijken dus, én goede afspraken maken. Maar belangrijk is natuurlijk: vooraf goed geïnformeerd zijn want dan pas kunnen goede afspraken worden gemaakt en de best mogelijke beslissingen genomen.

We houden de woning in onverdeeldheid: kan dat?

Ja dat kan maar goede afspraken dienen gemaakt. Ook voor onder andere de hypothecaire lening. Eén en ander loopt deels gemeenschappelijk aan de in te vuilen afspraken voor de tijd dat een woning niet verkocht is (zie hoger).
Een onroerend goed samen, onverdeeld in eigendom houden, vergt duidelijkheid.
Denk in deze ook aan:

 • - Noodzakelijk herstellingen: wie betaalt wat?
 • - Wat is een eigenaarskost?
 • - Wat is een bewonerskost?
 • - Wat bij renovatie?
 • - Hoe lang willen partners de woning in onverdeeldheid houden?
 • - Is er een fiscaal voordeel mee gemoeid? Maw is er sprake van een voordeel in natura dat als onderhoudsgeld wordt gekwalificeerd?

Goede informatie is superbelangrijk

Dit artikel is nog niet eens volledig. Een bewijs te meer dat goed geïnformeerd zijn, superbelangrijk is. Daarom dat NEO Bemiddeling de nodige aandacht besteed aan alle zaken die bij een scheiding komen zien.
“Bemiddelen… tot in de puntjes” is geen loze slogan maar dagelijkse praktijk bij NEO Bemiddeling!
Met bemiddeling van Cindy of Eric worden koppels ‘ontzorgt’ en wordt gewerkt aan het netjes afsluiten van wat is geweest, en wordt gebouwd aan een nieuwe toekomst.

Wees dus kieskeurig met jullie begeleider.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

NEO Bemiddeling ontzorgt jullie - op weg naar een nieuwe toekomst

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, echtscheiding, scheiding, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Regeling, EOT, Overname woning, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen