Informatiegesprek

 1. Wat is jullie situatie
 2. Wat zijn jullie noden
 3. Wat zijn de rechten en plichten
 4. Antwoorden op jullie dringende vragen en pijnpunten
 5. Op ’t einde van het gesprek:
   1. Wij weten hoever jullie staan
   2. Wij weten wat er nodig is
   3. We bieden jullie een vaste all-in-prijs
   4. Als jullie akkoord zijn: tekenen van Bemiddelingsprotocol
   5. Jullie krijgen een actielijst


  Een vooraf gekende kostprijs all-in:

  • Kostprijs op jullie maat, rekening houdend met wat moet en de complexiteit
  • Alles inbegrepen: ook alle nodige berekeningen bij overname of verkoop woning, alimentatie, belastingen, groepsverzekering
  • Duidelijke uitleg met info over wetgeving
  • Bijzondere aandacht voor de ouderschapsovereenkomst
  • Wij ‘ontzorgen’ jullie zodat alle aandacht naar jullie gaat

Eerste ontwerp overeenkomst

 1. Binnen de week
 2. Het ontwerp is voor jullie een houvast en een gids


Een vooraf gekende kostprijs all-in:

 • Kostprijs op jullie maat, rekening houdend met wat moet en de complexiteit
 • Alles inbegrepen: ook alle nodige berekeningen bij overname of verkoop woning, alimentatie, belastingen, groepsverzekering
 • Duidelijke uitleg met info over wetgeving
 • Bijzondere aandacht voor de ouderschapsovereenkomst
 • Wij ‘ontzorgen’ jullie zodat alle aandacht naar jullie gaat

Bemiddelingsgesprekken

 1. Alle elementen van de scheidingsregeling komen gaandeweg aan bod
 2. We gidsen jullie door alle componenten
 3. We maken de afgesproken berekeningen:
   1. Voor de onroerende goederen (opleg, herwaardering, verdeeltaks, notaris- en aktekosten)
   2. Voor de groepsverzekeringen
   3. Onderhoudsbijdragen (alimentatie) voor de kinderen: objectivering en detailbeschrijving van de kostenelementen
   4. Fiscale optimalisatie: wat is het voordeligst, we maken een simulatie, maken jullie attent op belangrijke facetten ivm fiscaal co-ouderschap, aftrek onderhoudsbijdragen (wat mag, wat niet, maximum bedragen), wanneer zijn kinderen niet meer ten laste (attentie voor werkstudenten)
   5. Onderhoudsuitkeringen voor partner met fiscale optimalisatie

   6. Een vooraf gekende kostprijs all-in:

    • Kostprijs op jullie maat, rekening houdend met wat moet en de complexiteit
    • Alles inbegrepen: ook alle nodige berekeningen bij overname of verkoop woning, alimentatie, belastingen, groepsverzekering
    • Duidelijke uitleg met info over wetgeving
    • Bijzondere aandacht voor de ouderschapsovereenkomst
    • Wij ‘ontzorgen’ jullie zodat alle aandacht naar jullie gaat

Aangepast ontwerp overeenkomst

 1. Na elke gesprek zenden we een aangepast ontwerp, een update van het vorig ontwerp
 2. Met kleuraanduidingen zien jullie welke onderwerpen nog antwoorden vragen, welke teksten zijn gewijzigd

 3. Een vooraf gekende kostprijs all-in:

  • Kostprijs op jullie maat, rekening houdend met wat moet en de complexiteit
  • Alles inbegrepen: ook alle nodige berekeningen bij overname of verkoop woning, alimentatie, belastingen, groepsverzekering
  • Duidelijke uitleg met info over wetgeving
  • Bijzondere aandacht voor de ouderschapsovereenkomst
  • Wij ‘ontzorgen’ jullie zodat alle aandacht naar jullie gaat

Finale versie overeenkomst

 1. Opmaak van de finale versie met eindbespreking indien nodig
 2. Informeren en documenteren van notaris met overeenkomst omtrent het onroerend goed
 3. Desgevallend bespreking met notaris
 4. Ingeval van overname woning (toebedeling/afstand) of het in onverdeeldheid blijven: nazicht van ontwerp van notariële akte onroerend goed
 5. Voor gehuwden: opmaak echtscheidingsverzoek voor de rechtbank
 6. Inleiding bij de rechtbank van echtscheiding of van ouderschapsovereenkomst voor samenwoners
 7. Afspraak gratis evaluatie na 1 jaar
 8. Aanbod begeleiding van nieuw samengestelde gezinnen

 9. Een vooraf gekende kostprijs all-in:

  • Kostprijs op jullie maat, rekening houdend met wat moet en de complexiteit
  • Alles inbegrepen: ook alle nodige berekeningen bij overname of verkoop woning, alimentatie, belastingen, groepsverzekering
  • Duidelijke uitleg met info over wetgeving
  • Bijzondere aandacht voor de ouderschapsovereenkomst
  • Wij ‘ontzorgen’ jullie zodat alle aandacht naar jullie gaat
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen