Home > Tags > Onderneming

Echtscheiding! Zijn de aandelen van U of van jullie?

Een koppel gaat scheiden maar er is een vennootschap. Welke aanspraken kan een partner maken bij vereffening en verdeling? Maw wanneer hebben aandelen een ‘gemeenschappelijk’ karakter? Lees het in dit artikel.

echtscheiding, scheiding, scheiden, Handelszaken, Onderneming, Regeling

Onderneming en scheiding: “Het is van mij, jij hebt geen aandelen?!”

Een echtscheiding wordt vaak gecompliceerder als één partner apart  of beiden samen een onderneming hebben. Zakelijke aspecten worden dan ‘gemixt’ met de regeling omtrent de privé.  De gevolgen voor de zaak zijn dan belangrijk maar ook de andere afspraken die het gezin betreffen. Hoe moet en kan dat dan geregeld worden zonder te belanden in een vechtscheiding?

echtscheiding, scheiding, Vechtscheiding, Handelszaken, Waarderingsregels, Onderneming

Hoe zakelijke conflicten oplossen zonder een rechtszaak?

Ondernemers hebben doorgaans de neiging om de oplossing in eigen hand te houden, zeg maar ‘hun’ eigen oplossing erdoor duwen omdat ze overtuigd zijn van de juistheid ervan. Een door beide partijen aanvaarde oplossing wordt echter meer gedragen en hierdoor worden ook de goede relaties in stand gehouden. Een bemiddelde oplossing biedt dan ook tal van voordelen met bijkomend extraatje: de handelsrelatie wordt niet ‘opgeblazen’, integendeel de relatie wordt nieuw leven ingeblazen!

conflictmanagement, Onderneming, Regeling, zakelijk geschil, bemiddelen bij conflicten, vennoot, Handelszaken

Wat met de onderneming bij echtscheiding?

Een echtscheiding kan de doodsteek betekenen voor de onderneming, als beide partners er niet in slagen om samen tot een eerbaar vergelijk te komen. Via bemiddeling zijn er creatieve oplossingen mogelijk die geen schijn van kans maken in een vechtscheiding. Maar bemiddeling is bij ondernemers nog onvoldoende of niet bekend, waardoor snel beslist wordt tot een rechtsgang. Zelden een goede zaak omdat er dan sprake is van strijd en gelijk hebben. Maar met gelijk hebben, koop je niets. En als je al gelijk zou krijgen, hoe ziet dat er dan uit in het opgelegd vonnis? Daarom: kies beiden voor bemiddeling; maak samen jullie akkoord. 

Handelszaken, Vechtscheiding, Huwelijksvermogensrecht, Onderneming, Regeling, Scheiden?

Help: mijn onderneming bedreigd door echtscheiding! Wat kan ik doen?

Als een relatie een einde neemt met een echtscheiding, hoeft dit niet te betekenen dat ook de onderneming “er aan moet geloven”. Enerzijds vrijwaart een bemiddelde oplossing het voortbestaan van de onderneming en zorgt  het anderzijds toch voor een redelijke vergoeding. Bovendien blijft het inkomen van de ondernemer op peil, waardoor de betalingen van onderhoudsgeld voor de kinderen en eventueel onderhoudsuitkeringen voor de partner niet afglijden naar een lager niveau.

Handelszaken, Onderneming, ondernemingsbemiddeling, Scheiden?, bemiddelen bij conflicten

Bemiddeling echtscheiding voorkwam voortijdig einde van de onderneming

Als man en vrouw als echtelijke en zakelijke partners hun relatie beëindigen, hebben ze er elk alle belang bij om dit op een goede manier te doen. In overleg en met deskundige begeleiding samen tot een overeenkomst komen waarmee beiden vrede hebben; mooi toch. Het alternatief met een bikkelharde strijd om “de centen” zou immers het einde van de onderneming betekend hebben. Nu is er een volwaardig positief alternatief: een uitstapregeling voor een partner en de continuïteit van de onderneming gewaarborgd.

Handelszaken, Onderneming, Scheiden?, zakelijk geschil, bemiddelen bij conflicten

Welke gevolgen voor de onderneming bij scheiding?

Wanneer een ondernemer gaat scheiden, dan heeft dit doorgaans ook gevolgen voor de onderneming. Of het nu een eenmanszaak betreft of een vennootschap; een eigen zaak maakt een scheiding moeilijk(er).

Wat zijn de financiële gevolgen? Kan de onderneming wel voortgezet? Dient de onderneming gewaardeerd om de andere partner te vergoeden? Uiteraard is het huwelijkscontract medebepalend. Eén en ander vraagt een deskundige begeleiding.

Scheiden?, Handelszaken, Onderneming, Waarderingsregels

Welke waarde of prijs voor de onderneming bij echtscheiding?

Als scheidende partners samen een onderneming hebben is het belangrijk te weten of ze samen in zaken blijven of dat de onderneming aan de andere wordt overgelaten. In het laatste geval is er doorgaans sprake van een te betalen vergoeding van de ene aan de andere partner. Maar hoe wordt die vergoeding bepaald, wordt er een waardering uitgevoerd of kortweg een prijs overeengekomen. In het geval van een waardering zijn er verscheidene methoden die kunnen worden gehanteerd. De keuze van de methode van waardering of het resultaat van de respectieve waarderingen kan danig verschillen, waardoor het niet eenvoudig is om tot overeenstemming te komen, of juist wel. In het artikel een kijk op vijf methoden.

Onderneming, Waarderingsregels

Hoe als zakelijke partners scheiden?

Ondernemers zijn vaak ook relatiepartner, en als het dan spaak loopt dan rijzen er dikwijls grote problemen met de onderneming. Immers wat te doen als man en vrouw ook zakelijke partners zijn, wie houdt het bedrijf, wordt het samen gehouden, wordt er gesplitst en hoe, hoe zit dat dan met de waardering? Slechts enkele vragen die rechtstreeks te maken hebben met de gemeenschappelijke belangen van beide partners en met de toekomst van de zaak natuurlijk. Waarop dan letten om tot een vergelijk te komen?

Onderneming, Waarderingsregels, Handelszaken

Hoe een onderneming waarderen bij een echtscheiding

Het eigen bedrijf speelt op tal van vlakken een rol. Dit is ongeacht de rechtsvorm van de onderneming, of het nu een vennootschap is of een eenmanszaak. Tot op zekere hoogte is het ook onafhankelijk van het bestaan van een huwelijkscontract, en vooral wat daar in is bedongen. Er zal altijd rekening mee moeten worden gehouden.

Onderneming, Waarderingsregels
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen