Een man startte na het huwelijk een onderneming op. Later stapte mevrouw mee in de zaak en werkten ze gedurende jaren samen hard. Ze beschikken nu over een bloeiende zaak. Mede door hun samen veel en hard werken en de vele buitenlandse reizen van mijnheer, zagen de partners elkaar als huwelijkspartners alsmaar minder en kwam de relatie onder druk te staan.
Aanvankelijk onmerkbaar vervreemden ze van elkaar. Eén van de partners vond een luisterend oor buiten de echtelijke relatie. Van dan af ging de kwaliteit van de relatie, of wat er nog van over was, vlug bergaf.

Hoe verder met de zaak tijdens en na de echtscheiding?

Zo kwamen ze bij mij: voor de vrouw was de liefde op en was een scheiding vanzelfsprekend, de man wou nog al datgene doen wat hij kon om de relatie te redden. Maar je moet met twee zijn om de relatie opnieuw verse zuurstof te geven. Niet dus. Maar ja hoe moest het dan verder met de zaak?
Samen actief in de onderneming, ze putten beiden een inkomen uit de zaak,  geen huwelijkscontract waardoor het wettelijk stelsel van toepassing is en alles in de gemeenschap valt ongeacht de ongelijke aandelenstructuur (mijnheer 80% aandelen, mevrouw 20% aandelen) van de vennootschap.

Vergoeding uit de vennootschap geëist ter compensatie

Omdat mevrouw aanvankelijk uit de vennootschap wilde stappen, vroeg ze om de onderneming te laten waarderen zodat mijnheer haar kon uitbetalen. Een betaling van een aanzienlijke vergoeding vanuit de vennootschap zou echter onvermijdelijk het einde van de onderneming betekenen, beiden worden erdoor gebroodroofd en bovendien was dit fiscaal gezien niet bepaald de beste optie.

Verscheidene alternatieven kwamen aan bod en uiteindelijk kwamen man en vrouw tot een compromis waarmee ze alle twee vrede hebben. Gespreid in de tijd komt er een geleidelijke uitstap van mevrouw en ontvangt ze vanuit het privévermogen van het koppel een vergoeding deels in cash, deels in een hoger aandeel in het onroerend goed in onverdeeldheid. Beiden blijven voor een aantal jaren nog samen actief in de zaak. Ze hebben er alle twee belang bij dat de onderneming verder goed floreert omdat de omvang van de vergoeding gelinkt wordt met de jaarresultaten van de onderneming. Er werden ook concrete praktische samenwerkingsafspraken gemaakt en fiscaal werd de regeling geoptimaliseerd. De bemiddelaar werkte alles uit en zorgde voor de homologatie ervan.

Continuïteit van de onderneming gewaarborgd

Een voorbeeld van een bemiddelde oplossing. Beiden zijn het er nu roerend over eens dat dit resultaat geen schijn van kans zou gemaakt hebben met een vechtscheiding. Immers dan zou het ieder voor zich geweest zijn, en nu werden creatieve oplossingen bedacht die de continuïteit van de onderneming waarborgen en gespreid in de tijd mevrouw de mogelijkheid bieden om geleidelijk uit de zaak te stappen. De man heeft de tijd om een nieuwe compagnon te zoeken, de aandelenstructuur aan te passen en de bedrijfsmiddelen te vrijwaren.

Zakelijk een win-win-resultaat maar ook relationeel geen explosie maar een vernieuwde samenwerking

Merkwaardig was dat aanvankelijk geen van beiden een verdere samenwerking als zakelijke partners zag zitten. De link naar hun ouderschap waarbij ze weliswaar als ex-partners toch hun vader- en moederrol blijven vervullen, maakte het mede mogelijk om te zien dat verder samen werken als zakenpartners ook een volwaardig alternatief was in plaats van de boel op te blazen en samen te verliezen.

In de overeenkomst voorzagen ze formele evaluatiemomenten waarbij ze zich engageerden om in aanwezigheid van de bemiddelaar hun zakelijke samenwerking onder de loep te nemen en bij te sturen waar nodig. Het gemeenschappelijk belang haalde het zo op het eigen persoonlijke belang.

Zie oplossingen en mogelijkheden in plaats van problemen en moeilijkheden 

Ook hier is dus van toepassing hetgeen ik propagandeer in handelsconflicten:
“Blaas uw handelsrelatie niet op, maar blaas ze nieuw leven in”.

Aarzel niet om contact op te nemen:

- omdat uw bemiddelaar Eric samen met jullie de oplossingen en mogelijkheden zoekt en
- omdat hij jullie samen gidst op weg naar een duurzame overeenkomst.

Maak een afspraak via contact, mail me info@neobemiddeling.be of bel me op het nummer 03 535 30 01. 

 

Echtscheiding
Tags: 
Handelszaken, Onderneming, Scheiden?, zakelijk geschil, bemiddelen bij conflicten
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen