Wat met de woning bij scheiding? Tips!

Bij scheiding de woning een bestemming geven. Tal van factoren spelen een rol in de afweging die dient gemaakt. NEO Bemiddeling verschaft  klare heldere uitleg op jullie maat.

Ons huis, Registratierechten, verdeeltaks, Overname woning, Do's and Don'ts

Hoe zit dat met de hypothecaire lening bij scheiding?

Bij scheiding dient de gezamenlijke woonst een bestemming te krijgen. De afspraken inzake hypothecaire lening vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Maar er is veel meer te regelen dan de aflossingen van de lening. Lees maar.

Ons huis, echtscheiding, scheiding, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Regeling, EOT, Overname woning, scheiden

Kan ik een woning kopen tijdens een echtscheiding?

Eén van de partners in scheiding wenst al een andere woning aan te kopen. Met wat dient er rekening gehouden om ‘ongelukken’ te voorkomen? Welke vragen dienen beantwoord?

Ons huis, echtscheiding, scheiding, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Regeling, EOT, Overname woning, scheiden

1% Verdeeltaks – Miserietaks vanaf 1-1-2016 versoepelde toepassing

Vanaf 1-1-2016 zou de regeling van 1% verdeeltaks, de miserietaks, bij het uit onverdeeldheidtreden worden versoepeld. Het zou dan niet meer nodig zijn om in de EOT overeenkomst al de regeling van de verdeling, afstand, toebedeling, op te nemen. Voor wettelijk samenwonenden zou de termijn binnen dewelke de verdeling, afstand, toebedeling, moet plaats hebben verlengd worden van 1 tot 3 jaar.

verdeeltaks, Miserietaks, Ons huis, Registratierechten

Schatting woning bij echtscheiding: nut schattingsverslag

Bij scheiding krijgt de gemeenschappelijke woning een bestemming. Wordt het een verkoop, een toebedeling of wordt de woning in onverdeeldheid gehouden? Als een waarde dient bepaald zijn er verscheidene mogelijkheden, onder meer een schattingsverslag. Hierover gaat dit artikel en ook over twee doe het zelf online tools.

verdeeltaks, Registratierechten, Miserietaks, Ons huis, scheiden, echtscheiding, Overname woning

Is tussenkomst van notaris nodig bij scheiding?

Veel koppels die scheiden denken dat ze sowieso altijd bij de notaris langs moeten. Dit is niet zo. Een notaris komt tussen als het koppel onroerende goederen bezit. Maar een scheidingsovereenkomst omvat veel meer dan een regeling voor de woning. Lees maar.

Ons huis, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, Scheiden?

Wat met de hypothecaire lening bij echtscheiding? Belang van décharge

Met het overnemen van de gemeenschappelijke woning door de andere partner zijn een reeks zaken te regelen en af te spreken. Uw bemiddelaar gidst u daarbij deskundig. Maar specifiek voor wat de hypothecaire lening betreft is er een element dat extra aandacht verdient: de vraag aan de bank om 'décharge' te verlenen aan de partner die de woning heeft afgestaan. Deze partner dient 'ontlast' te worden van de lening, zoniet blijft deze mede aansprakelijk voor de naleving van de samen aangegane kredietverbintenis. Hoe zit dat dan concreet?

Ons huis, Registratierechten, Overname woning, Do's and Don'ts

Kan mijn nieuwe partner een deel van het huis van mijn ex overnemen?

Het gebeurt bij een scheiding of echtscheiding dat een nieuwe partner een deel van de woning wil overnemen van de huidige eigenaars, zijnde haar vriend en diens (ex)partner. Vraag is of dit kan en onder welke voorwaarden. Een wat technisch antwoord dat wel een afdoend antwoord geeft op de vraag. Het is inderdaad mogelijk maar de nieuwe partner kan niet genieten van het verlaagde registratierecht (verdeeltaks) en betaalt bovendien 10% registratierechten.

Ons huis, Miserietaks, verdeeltaks, Registratierechten

Het is zover: Miserietaks naar 1% vanaf 1 januari 2015

De kogel is door de kerk! Het ei is gelegd! De verdeeltaks, alias miserietaks wordt verlaagd tot het niveau van 1% met ingang van 1 januari 2015. Maar opgepast: de datum van de onderhandse overeenkomst is bepalend. Lees bijgaand artikel aandachtig zodat er geen misvattingen zijn. 

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks

De verdeeltaks – miserietaks- wordt verlaagd naar 1% !!

YES!! De verdeeltaks of miserietaks wordt verlaagd naar het vroegere niveau, zijnde 1% ipv 2.5%. Echter nog geen datum bekend wanneer dit in voege gaat. In het vandaag gepubliceerde Regeerakkoord van de Vlaamse regering staat woordelijk: “We passen het verdeelrecht aan zodat koppels die uit elkaar gaan hoogstens 1% verdeelrecht betalen”. 

Ons huis, Miserietaks, Registratierechten, verdeeltaks, Overname woning

Pagina's

Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen