Veel koppels die scheiden denken dat ze sowieso altijd bij de notaris langs moeten. Dit is niet het geval. Enkel en alleen als er onroerend goed is, is de tussenkomst van een notaris nodig. Maar dan ook enkel maar voor wat het onroerend goed betreft. Een ervaren bemiddelaar bezorgt de overeenkomst ivm het onroerend goed aan de notaris die dit integreert in de notariële akte. Alle andere zaken, en dat is best veel, worden door de bemiddelaar behandeld. Het voordeel is dat jullie van begin tot eind van nabij gegidst en begeleid worden, in alle domeinen die een scheidingsovereenkomst dekt.

Wat dient geregeld?

Het betreft onder meer alle afspraken en regelingen ivm financies (gelden en effectenrekeningen), inboedelverdeling, schulden andere dan hypothecaire, belastingen, verzekeringen, voertuigen, pensioenen,  erfrechtregeling,  Maar ook gevoelige zaken zoals  het regelen van de uittreding als aandeelhouder, wat met de rekening courant, wat met het vruchtgebruik in de vennootschap, waardering van de vennootschap ja of neen, en zo ja door wie en met welke methode?

Om dan nog niet te spreken over het bepalen van een eventuele onderhoudsuitkering voor een partner: voor welke periode, welk bedrag, maandelijks, of gekapitaliseerd of een combinatie, en fiscaal geoptimaliseerd. Onder welke voorwaarden blijft de uitkering betaald? Of afspraken over voordelen in natura en maken we die voordelen ja of neen fiscaal aftrekbaar en wat zijn de gevolgen dan voor de andere partner?

Belangrijk deel in een scheidingsregeling is alles wat te maken heeft met de kinderen: gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregelingen, berekenen van onderhoudsbijdragen, fiscaliteit en afspraken tussen de ouders in een ouderschapsplan. Meer details en informatie hierover in een volgend artikel: Tips voor het maken van afspraken over de kinderen.

Hebben jullie dus vragen over wat er wanneer hoe moet gebeuren als een (echt)scheiding daar is? Jullie kunnen met alle vragen terecht bij NEO Bemiddeling,  ervaren en erkende bemiddelaars. Maak een afspraak en je krijgt alle informatie over wat er bij een scheiding komt zien, en je verneemt klaar en duidelijk in welke gevallen bij scheiding de tussenkomst van een notaris al of niet nodig is. Ivm dit laatste zijn er dus verscheidene misvattingen.

Wat met de woning bij scheiding?

Als bemiddelaar bespreek ik met jullie de mogelijkheden en stel ik de overeenkomst ivm het onroerend goed op. Deze tekst is één van de onderdelen van de echtscheidingsovereenkomst voor gehuwden die gaan scheiden, of van de materiële afspraken ingeval van een overeenkomst voor feitelijk of wettelijk samenwonenden.
In mijn rol als bemiddelaar overleg ik met de notaris als dit nodig is.In een word-document zend ik de tekst dan naar de notaris die dit integreert in de notariële akte. De notariële akte wordt me erna bezorgd en maakt integraal deel uit van de scheidingsovereenkomst. In specifieke gevallen wordt hiervan soms afgeweken.
Zo werk ik met jullie alles uit ivm het onroerend goed. Via deze link http://ericdecorte.be/tags/ons-huis, vinden jullie meer dan 20 artikels met zeer gerichte informatie over wat met eigendommen bij scheiding. Immers er stellen zich onder meer de volgende vragen:

  • De bestemming van de woning: verkopen, toebedelen of samen houden?
  • Wat met de hypothecaire lening? Wat doen om als mede-ontlener décharge te krijgen? En wanneer komt die décharge, vormt het een opschortende voorwaarde bij de toebedeling of niet?
  • Hoe de waarde van een onroerend goed bepalen? Wat is de meerwaarde van een schatting uitgevoerd door een beëdigd landmeter-expert?
  • Hoe wordt de verdeeltaks (miserietaks) berekend en hoeveel moet ik als overnemer van de woning betalen aan de notaris ingeval van toebedeling/afstand? Wat kost een notariële akte van onverdeeldheid?
  • Hoe wordt de oplegsom bepaald? Dit is het bedrag dat de ene partner aan de andere partner betaalt als één partner de woning wenst over te nemen.
  • Ik heb méér geïnvesteerd. In welke gevallen kan ik dit méér-bedrag recupereren? En wordt dit bedrag geherwaardeerd?
  • Mijn nieuwe partner wil het deel van mijn huidige partner overnemen: kan dat? Wat is de meest aangewezen weg?
  • Welke afspraken worden gemaakt voor de periode dat de woning nog gezamenlijke eigendom is; denk in dit verband alleen nog maar aan de eigenaarskosten, bewonerskosten, ja of neen een woonstvergoeding te betalen aan de partner die niet meer in de woning woont, de maximum periode van onverdeeldheid, wat als een derde komt inwonen en de woning nog niet eigendom is van één partner, enz...

Scheiden doe je samen. Kom samen tot overeenstemming.

Draag zorg voor een evenwichtige regeling - op jullie maat - op jullie tempo.

Blijf niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Ons huis, verdeeltaks, Miserietaks, Registratierechten, Huwelijksvermogensrecht, Regeling, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen