Voor ondernemers is het vanzelfsprekend dat zij de zaken onder controle hebben. Maar helaas is dat privé niet altijd het geval. Als een scheiding onvermijdelijk blijkt, is alles wat zeker was opeens onzeker. Wat betekent dit voor het bedrijf, voor het gezin, het opgebouwd vermogen, de schulden? 
Als bemiddelaar thuis in administratieve, juridische en fiscale zaken begrijp ik tenvolle de impact van een scheiding op uw persoonlijke en zakelijke leven. Het is dan ook van groot belang dat u wordt geholpen om in deze moeilijke tijden een goed zicht te verkrijgen op wat mogelijk is in een correcte afhandeling van de scheiding met de andere partner. Hierbij worden de emotionele belangen van de partners niet uit het oog verloren. Er zijn ook de kinderen, als belangrijke betrokken partij; zij kozen niet voor een scheiding maar zijn er wel rechtstreeks en onrechtstreeks bij betrokken.

Vaak zijn de partners niet alleen relatie-partners maar ook zakelijke partners, samen actief in dezelfde zaak, al of niet als aandeelhouder. Hoe moet dat dan verder als de relatie ophoudt maar de zakelijke belangen blijven bestaan? Dit vergt een open overleg en van gedachtewisseling zodat in de best mogelijke verstandhouding gewerkt wordt aan goede afspraken, niet alleen in het belang van de regeling van de scheiding op zich maar ook voor de toekomst van het bedrijf.

Als de zaak door één van beide partners wordt overgenomen dan zitten daar allerlei zakelijke financiële en fiscale gevolgen aan vast. Dit dient doorlopen, al of niet met een expert terzake, zodat alles wordt besproken en vastgelegd in gemeenschappelijk belang. Aspecten hierbij zijn ook de waardering van het bedrijf, blijft de onderneming gezamenlijk bezit of niet, wordt er gedeeld, treedt men terug als aandeelhouder of niet.

Best is dan ook dat één en ander in gemeenschappelijk belang wordt afgehandeld; een scheidingsbemiddeling is dan ook aangewezen. Noem het maar een ‘overlegscheiding’ waarbij de privébelangen, de belangen van de kinderen en deze van onderneming op een goede manier worden behartigd. In alle geval dient voorkomen dat een claim van de partner leidt tot het faillissement van de onderneming, of dat de claim leidt tot grote financiële of praktische problemen.

Maak een afspraak voor een eerste gesprek, eerste stap op weg naar een duurzaam akkoord, ook voor het bedrijf.

Echtscheiding
Tags: 
Onderneming, Waarderingsregels, Handelszaken
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen