Co-ouderschap of niet, het komt voor dat de omgangsregeling niet wordt nageleefd. Twee oorzaken zijn daarvoor heel gekend: het kind wil niet meer naar de papa of mama of de ene ouder wil niet dat het kind naar de andere gaat. Wat doe je of beter: wat kan je dan als ouder doen? Je ontdekt het hier.

Belgische wetgeving inzake verblijfsregeling

Ouders hebben na een scheiding de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat kinderen ook met de andere ouder een goede band (blijven) behouden. De ouders moeten hierbij zelf een actieve en positieve rol vervullen door kinderen te stimuleren hun andere ouder te bezoeken. Ouders zouden niet mogen toegeven aan “ik wil niet naar mama/papa”. Het is echter moeilijk om een kind tegen zijn/haar zin naar de andere ouder te sturen. 

Als kinderen zeggen dat ze niet naar school willen, vinden we dat ook niet aanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor de bezoekregeling aan de andere ouder, behalve natuurlijk als er sprake is van kindermisbruik of ander gedrag dat ernstig in het nadeel van het kind is en waardoor ook de rechter het ermee eens is dat contact met die ouder op dit moment niet gewenst is. Maar daarover beslist dus de rechter, niet het kind en ook niet de andere ouder.

Mijn kind wil zelf niet

Het is niet evident om een kind te dwingen naar de andere ouder te gaan, als het dit echt niet wil. Maar het is makkelijk om zich als ouder hier achter te verschuilen en het kind bij zich te houden en dus de verblijfsregeling te negeren.

Het is daarom belangrijk om te kijken naar hoe de verblijfsregeling tot stand kwam. Werd de regeling opgelegd door de rechter als resultaat van een strijd en een rechtsgang? Of zijn beide ouders samen in een bemiddeling tot de best mogelijke verblijfsregeling gekomen?

Redenen waarom kind niet naar de andere ouder wil

Het komt in onze praktijk voor dat in een gesprek met kinderen wordt nagegaan waarom kinderen zeggen dat ze niet naar de andere ouder willen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind betrekken we hierbij eventueel een kinderpsycholoog of een andere deskundige.

Soms is er sprake van ontoelaatbaar gedrag bij een ouder. Maar doorgaans is er iets anders aan de hand. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • De ene ouder wordt stelselmatig negatief afgeschilderd door de andere.
  • Kinderen worden onder druk gezet om het contact met de andere ouder tot een minimum te beperken of zelfs af te breken.
  • Het kind zet zich af tegen de nieuwe partner van vader of moeder.
  • De nieuwe partner veronachtzaamt het kind, negeert het of maakt het leven lastig.
  • Het kind wordt beperkt in de vrijetijdsbesteding of de wekelijkse sport- of andere jeugdverenigingsactiviteiten.
  • Er is sprake van een vorm van verslaving van de ouder (drank, drugs).
  • Er is onvoldoende of zelfs geen aandacht voor het kind.

Uitdagende situaties tijdens co-ouderschap

Pasklare antwoorden zijn er niet en niet elke suggestie is voor elk kind of ouder een mogelijke oplossing. De ‘antwoorden’ op de hierna geschetste situaties, zijn dus te maken op maat van wat zich aandient. Het zijn aanzetten, een begin van oplossing. Het is vaak zoeken naar redenen, oorzaken, aanleidingen; om dan hierop verder in te gaan. Enkele voorbeelden.

Kind wil niet meer bij ouder blijven slapen

Het is steeds aan te bevelen om als gescheiden ouders, samen in gesprek te gaan. Bespreek open wat zich aandient. Wat is er gebeurd waardoor het kind niet meer wil blijven inslapen? Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan je er samen over praten. Het kind verplichten, is dat de oplossing die jullie beiden willen? Bekijk mogelijke alternatieven, bvb wel naar de andere ouder gaan op de dagen die zijn afgesproken maar het kind blijft niet inslapen. Spreek af dat je dit alternatief op een vooraf afgesproken tijdstip evalueert en dan bijstuurt. 

Kind is niet welkom bij andere ouder

Het is pijnlijk voor een kind te ervaren dat het niet meer welkom is. Ook in dit geval is het best om als biologische ouders in gesprek te gaan. Tracht verwoord te krijgen wat er aan de hand is. Mogelijks is het gedrag van het kind moeilijk en is dit niet of moeilijk bij te sturen. Anders is het natuurlijk als een ouder een duidelijk gedrag van kindverstoting vertoont.

Kind wil niet mee op vakantie met andere ouder

Waarom wil het kind niet mee op vakantie? Vakantie hoort leuk te zijn, uitdagend, iets om naar uit te kijken. Als dat niet het geval is, en het kind wijst vakantie-vooruitzichten af, dan schort er iets ten gronde. Ga in gesprek met het kind, tracht te achterhalen wat de redenen zijn. Afhankelijk van wat zich aandient, kan er dan in gesprek gegaan worden met de andere ouder. Maar soms zijn er voor de hand liggende oorzaken, het kind verkiest bvb het jeugd- of sportkamp. Het is misschien geen afwijzing voor altijd, maar de periode van vakantie komt het kind niet goed uit.

Kind wil bij andere ouder gaan wonen

Niet evident. Immers er zijn enerzijds de afspraken die vader en moeder hebben gemaakt. Kan het kind die ongedaan maken? Vaak speelt de leeftijd een rol. Het kind heeft het moeilijk met het op-en-neer-gaan, het mist de vrienden/vriendinnen, de tijd die de verplaatsing neemt is te lang, het kind heeft het moelijk met de nieuwe partner van ma of pa. Er zijn tal van redenen mogelijk, maar weet dat het kind gehoord wil worden. Actief luisteren en een open gesprek zijn nodig.

Wat kan uw bemiddelaar doen?

Als de ouders Cindy of Eric als bemiddelaar inroepen, maken we de situatie bespreekbaar tussen beide partners om tot een meer normale (werkbare) verstandhouding tussen beide ouders te komen zodat de gemaakte verblijfsregeling wordt nageleefd of wordt bijgestuurd en aangepast. Voorwaarde is natuurlijk dat de ouders bereid zijn tot gesprek. Ook is het vaak nuttig en nodig dat het kind 'gehoord' wordt.

Belangrijk is dat de band van beide ouders met het kind behouden blijft. Zo voldoen gescheiden ouders aan een wettelijke verplichting maar vooral aan de zorg voor het behoud van een (goed) contact van het kind met elke ouder.

Het is niet in het belang van kinderen om de andere ouder zwart te maken. Kinderen kunnen niet alleen in een loyaliteitsconflict komen, maar de andere ouder ook gaan idealiseren. Een vader of moeder die het contact van kinderen met de andere ouder probeert te frustreren, bereikt dan vaak (op termijn) het tegenovergestelde van wat hij/zij beoogt. Namelijk dat de kinderen weglopen en bij de andere geïdealiseerde ouder gaan wonen.

Hoe moeten we ons als gescheiden ouders gedragen?

Als ex-partner en voornamelijk als ouder van je kinderen, is het nodig om elkaar de ouderrol te gunnen en gezamenlijk standpunt in te nemen. Je kunt je als ouders niet permitteren om een hekel aan elkaar te krijgen. Het is bovendien belangrijk om weten dat alles wat kinderen horen, zien en vaak voelen, van invloed is op hun gedrag en gelukkig zijn. De manier waarop je als ouders met elkaar omgaat, dat is onder meer wat je je kind meegeeft.

Wat kan het kind zelf doen?

Als een bemiddeling geen kans maakt dan kan het kind zelf beroep doen op een jeugdadvocaat voor advies en bijstand. Die luistert, informeert en helpt het kind. Als het tot bij de jeugdrechtbank komt zal de jeugdadvocaat het kind bijstaan, ook als er een politioneel of maatschappelijk onderzoek zou komen. Belangrijk is dat het kind gehoord wordt en zo de 'echte' redenen boven water komen waarom een kind niet meer naar de andere ouder wil. Het hoorrecht is in deze belangrijk; meer hierover via deze link.

Blijvend samen voor de kinderen zorgen

Meer te weten komen over co-ouderschap en omgangsregelingen? Dan ben je bij Neo Bemiddeling aan het juiste adres voor een constructief gesprek. Maak een afspraak via telefoon 03 535 30 01 of maak gebruik van het contactformulier.

Wil je vooraf goed op de hoogte zijn of je gewoonweg verder informeren? Dat kan, heel uitgebreid zelfs, door te grasduinen op onze website. Kijk verder op de blog en klik op één van de ‘Tags’ rechts op je scherm. Voor wat co-ouderschap betreft klik dan logischerwijs op co-ouderschap. Enkele interessante titels die je er nog terugvindt:

Allemaal informatie op maat: gratis, zomaar te grabbel. Profiteer ervan!

Blijf niet met vragen zitten, maak nu een afspraak

Keuze uit 2 mogelijkheden. Nu enkel nog de stap zetten:

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Ouderschap, Co-ouderschap, Nieuw gezin, Regeling, ouderverstoting
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen