Ik hoor ouders vaak beweren dat een kind vanaf 12 jaar zelf mag kiezen bij welke ouder het wil verblijven. Dit is niet het geval, deze ouders vergissen zich. Een kind kan wel zijn mening laten horen, maar het zijn de ouders die finaal beslissen. En als de ouders er niet uit geraken dan beslist de rechter.

Hoorrecht

Sinds de start van de familierechtbank in september 2014 is er een wijziging gekomen in het hoor-recht. In theorie is het zo dat in een juridische procedure voor elke scheidingsregeling van gehuwden met een verblijfsregeling voor de kinderen of een ouderschapsovereenkomst voor scheidende samenwoners, de minderjarige vanaf 12 jaar gehoord wordt door de rechter of de persoon die de rechter aanstelt.

In een regeling EOT – Echtscheiding Onderlinge Toestemming- en ouderschapsovereenkomsten is dit echter niet het geval tenzij de rechter uitzonderlijk oordeelt dat dit toch nodig zou zijn.  In dat geval ontvangt het kind vanaf de leeftijd van 12 jaar informatie en een antwoordformulier. Allicht wat hoog gegrepen omdat een briefwisseling afkomstig van de rechtbank toch niet niets is voor een jong kind.

Bijkomend is het zo dat sinds september 2014 ook kinderen jonger dan 12 jaar door de rechter kunnen worden gehoord. Maar deze kinderen krijgen geen informatie en ook geen antwoordformulier.

Graag verwijs ik naar een eerder blogartikel “Vanaf 12 jaar beslissen de kinderen waar ze willen wonen”. 

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Samen 'het beste' voor de kinderen

Samen voor de kinderen blijven zorgen

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, Verblijfsregeling, Wijzigen verblijfsregeling, Hoorrecht, echtscheiding, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen