In bemiddelingen is het belangrijk open te staan voor suggesties en alternatieve oplossingen.
In de reeks bedenkingen van de bemiddelaar, opnieuw een reflectie die ik put uit mijn ervaringen als bemiddelaar.
Ik herhaal dat ik anderen geen lessen heb te geven. Maar wel heb ik ervaringen waar anderen wat aan (kunnen) hebben. Ik zie en hoor veel en geniet het voorrecht om te mogen ‘binnen’ kijken in het leven van koppels. Ik ben dankbaar om het vertrouwen dat ik krijg.
Op jullie beurt mogen jullie ‘binnen’ kijken in het leven van een bemiddelaar: wat hij ziet, wat en hoe hij één en ander ervaart, wat hij proeft, hoe hij merkt dat dingen lopen zoals ze lopen maar als het even anders kon wat het koppels zou opleveren. Kortom een reflectie vertaalt in waardevolle tips, die mogelijks helpend zijn voor koppels die denken aan scheiden of overwegen hun relatie te beëindigen, ook voor koppels die aan het scheiden zijn of zelfs al gescheiden zijn.

Blijf geloofwaardig in een bemiddeling

Met overdrijven en de zaken onnodig uit te vergroten wordt niets gewonnen. Het is belangrijk geloofwaardig te blijven. Vergelijk het met een schip. Als de boot lek geraakt doet het er niet toe of de lekken klein of groot zijn, elk gat in de romp is belangrijk. Geloofwaardig zijn verhoogt de kans om ernstig genomen te worden.

Maak niet slecht wat goed is

Het is een kunst om met heldere ogen te kijken naar het relatie vormen; scheidende koppels worden zich bewust van het na de scheiding anders relatie vormen, zeker als er kinderen zijn.
Het is niet mogelijk om met iedereen een gelukkige relatie te hebben. Als er dan een scheiding komt is het zalvend voor de ziel als koppels erin slagen wat goed was, niet slecht te praten. Het waarderen van wat goed is geweest, hun gelukkige relatie, geeft voedsel aan de idee om hun minder goede ervaringen te aanvaarden.

Kijk ook naar de dingen die het waard zijn gezien te worden

In het proces van scheiding gaan mensen door een moeilijk dal. Het is helpend om dan te genieten van deugddoende momenten. Koester ze en vergelijk ze met de moeilijke momenten. Zo ontstaan momenten van waardering voor wat voldoening geeft.
Wat mensen dwars zit kan hen belemmeren om te zien wat er te zien is. Het is ook moeilijk om door de sluier van teleurstelling, gekwetst zijn, boos en kwaad zijn, nog die dingen te zien die de moeite waard zijn om te worden gezien. Mensen hullen zich soms zo in het zwarte dat ze zich zelfs afsluiten van datgene waarvan ze genieten. Het werkwoord genieten wordt door de scheiding uit hun woordenboek geschrapt.

Neem het verleden mee maar laat je er niet door verdrukken

Door de jaren heen zie ik soms nog mensen voor wie ik de scheiding heb bemiddeld. Sommige zijn somber, anderen hebben opnieuw het geluk gevonden of zien weer perspectieven. Merkwaardig is de gelijkenis van ‘leven’ voor deze laatste categorie: ze nemen het verleden met zich mee maar laten er zich niet meer door verdrukken, ze hebben zich doelen gesteld en dat verhoogt hun zelfvertrouwen, maakt hen ook meer tevreden en biedt hen stabiliteit voor de toekomst.

Verwijten lossen niets op en veranderen ook niet het beeld dat je hebt

In mijn praktijk zie ik verschillende soorten van mensen, met een andere levenshouding ook. Er zijn er die de integrale schuld bij de ander leggen, maar er zijn er ook die overtuigd zijn van de benadering dat alles hun fout is. Twee kanttekeningen: mensen hebben niet de controle over hoe het leven loopt, laat staan over elke situatie. Het is dan ook weinig constructief en zelfs nutteloos om zichzelf verwijten te maken. Verwijten lossen niets op en veranderen ook niet het beeld dat ze hebben. Verwijten zijn ook gefocust op het verleden. Beter is om de koe bij de horens te nemen en met concrete acties de moeilijkheden op te lossen, met een visie op de toekomst.

Wacht niet tot de oplossingen tot bij jou komen

Als je in de shit zit is het niet makkelijk om de zon te zien. Maar wacht ook niet tot de zon voorgoed is verdwenen. Neem het heft weer in eigen handen, wacht niet tot de oplossingen tot bij jou komen. Je weet waar je wil komen en waarvan je droomt en waar je naartoe wil. Denk na en doe de dingen die je moet doen om te geraken waar je wil komen.

Gaat het scheidingsproces lang duren?

Niet langer dan nodig, maar er zijn twee manieren: de tijd nemen  om het goed te doen of het werk overhaasten. Wij besteden de tijd die nodig is voor die zaken die belangrijk zijn en ook niet onoverkomelijk.

Streven naar een consensus, een duurzaam akkoord

Er zijn partners die leven van extremen, zij vragen niet maar eisen quasi het onmogelijke. Sommigen koesteren de problemen die ze hebben, ze wentelen er zich als ’t ware in. Anderen richten zich  op de toekomst en de verbeteringen die mogelijk zijn/worden. Het is daarom beter  zich te laten leiden door wat echt belangrijk is en wat de concrete doelen zijn, dan zich te storten in een zinloze competitie waarbij het zogenaamd ‘winnen’ weinig of geen nut heeft. In een bemiddeling streven beide partijen naar een consensus en een duurzaam akkoord.

Een goede bemiddelaar is als een goede vakman

Ik zie het bemiddelen als een roeping en niet als een job. Mijn ‘werk’ drukt uit wie en wat ik ben. Het bemiddelaar-zijn maakt deel uit van mijn hele persoonlijkheid. Het is een geschenk van mijn overleden vrouw Lea, zonder haar inzichten en haar stuwende kracht zou ik niet zijn wie ik nu ben.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Samen tot overeenstemming komen

Investeren in een nieuw leven nà de scheiding

 

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, Overlegtips, Communicatie, Reflecties
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen