Een feitelijke of wettelijke scheiding heeft of kan een grote impact hebben op het in aanmerking komen voor een studiebeurs voor de kinderen. Maar om zeker te zijn of je als gescheiden partner in aanmerking komt voor toekenning van een studiebeurs voor de kinderen is er een administratieve procedure te doorlopen.  

Als bemiddelaar is het voor mij essentieel dat scheidende partners optimaal worden geïnformeerd. Tijdens de bemiddeling komen dan ook die zaken ter sprake die in de rand van de regeling een impact hebben op de financiële mogelijkheden of beperkingen ingevolge een scheiding.  Wees dus kieskeurig met de keuze van een bemiddelaar. Kies voor een ervaren bemiddelaar die jullie optimaal begeleid, informeert en jullie ook attent maakt op de gevolgen en mogelijkheden van bepaalde beslissingen en wijzigingen in de gezinssituatie.

Concreet voor het komende schooljaar 2015-2016

De gezinssituatie op 31 december van het lopende schooljaar of academiejaar is bepalend. Voor het schooljaar 2015-2016 is dat 31 december 2015.

Je bent wettelijk gescheiden: wat dan?

Ben je uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar of academiejaar wettelijk gescheiden, dan heeft dit invloed op de berekening van de toelage en baseren de diensten zich enkel op het inkomen van de partner die de kinderen ten laste heeft en niet op dat van de ex-partner.
De datum waarop men wettelijk gescheiden is, is de datum waarop de gegevens van de scheiding in het rijksregister werden overgeschreven (dus niet de datum van de uitspraak door een rechter).

Je bent feitelijk gescheiden: wat dan?

In het geval van feitelijke scheiding moet men ten laatste op 31 december al één jaar feitelijk gescheiden zijn.Dat wil zeggen dat de ex-partners elk op een ander adres ingeschreven moeten zijn sinds minstens één jaar. Is dat niet het geval, dan wordt er rekening gehouden met beide inkomens.
Als men op 31/12/2015 nog niet officieel of minstens 1 jaar feitelijk gescheiden is, worden dus de inkomens van beide ouders als basis genomen: dit kan dan het inkomen van beiden van 2013 zijn, of als het inkomen in 2015 gedaald is, het inkomen van beiden van 2015.

Voor meer info

Voor info van toepassing op uw situatie, bel het nummer 1700 of contacteer de dienst Studietoelagen. De website waar je alle nodige informatie kan vinden: http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen

Blijf niet met vragen zitten, maar maak een afspraak. Neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Zorgen voor het welzijn van de kinderen: voor, tijdens en nà de scheiding

 

Echtscheiding
Tags: 
Studiebeurs, Studiekosten, Scheiden?, Kinderen, Onderhoudsgeld, Alimentatie, Feitelijke scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen