Kinderen van gescheiden ouders gaan in 99% van de gevallen ‘op-en-neer’, van huis 1 naar huis 2. “Moet dat ook nu we geconfronteerd worden met het Coronavirus?”, vraagt een ouder ons.

Hierop is er geen eenduidig antwoord. Het zou goed zijn, tenminste als dat mogelijk is, dat ouders samen in gesprek gaan. Immers vaak zijn er al andere samengestelde gezinnen en komen de kinderen vanuit verschillende gezinnen bij elkaar. Is dat goed? Kan dat wel? Mag dat wel?

Ga samen in gesprek

Vooreerst pleiten we er als bemiddelaars voor dat ouders samen in gesprek gaan en heel concreet eerlijke informatie met elkaar uitwisselen. Het gaat immers om de gezondheid van meerdere gezinnen en vooral het welzijn van de kinderen zelf.

Gescheiden ouders kunnen terugvallen op ‘de regeling’ en deze heel strikt willen toegepast zien. Maar in deze tijden van ‘lockdown light’ is het ook voor vaders en moeders niet evident om de kinderen op te vangen. Daarom dat het zo belangrijk is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en samen bekijken welke aangepaste regelingen mogelijk zijn en haalbaar voor beide ex-partners.

“Zij/hij is niet voor rede vatbaar!”

"Maar we zijn gescheiden en hij wil niet luisteren naar mijn bezorgdheden", zegt een moeder.
“Onbegrijpelijk, mijn ex wil een strikte toepassing van de verblijfsregeling maar ze zit hopeloos in de shit. Ze wil geen duimbreed afstand nemen van de verblijfsregeling die de rechter heeft opgelegd”, deelt een vader mee. "Hoe moet dat dan verder? Wat kan ik doen”.

Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen, en in het geval van een verblijfsregeling: een flexibele regeling met oog voor de gezondheid van de kinderen en de mogelijkheden die ouders hebben nu veel ouders verondersteld worden om thuis te telewerken!

"Rap gezegd: thuis werken maar als je omgeven bent door enkele jengelende kinderen, moet zorgen dat ze ook nog wat rekenen en lezen, komt er van thuiswerken niet veel meer in huis", zegt een ouder.

Wat moet en wat kan?

Wat ten allen tijde kan is een open gesprek met elkaar. In veel gevallen is een toelichting van een NEO bemiddelaar al voldoende maar in andere gevallen houdt één ouder het been stijf.

"Mag ik wel op-en-neer-rijden met de kinderen als ik ze naar de andere ouder breng?" Ja dat mag. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft gezegd dat er geen verbod rust op alle zaken die verbonden zijn met het gezin. Dus ook kan het vervoer van en naar de andere ouder plaats hebben en wordt dit beschouwd als een 'essentiële verplaatsing'. Best is om de officiële verblijhfsregeling bij de hand te hebben voor het geval politiediensten je bevragen.

"Maar moet de verblijfsregeling gevolgd worden?" Wij als NEO bemiddelaars hopen dat er in de ouderschapsovereenkomst de clausule opgenomen is die NEO steeds voorstelt te gebruiken, namelijk dat ouders in eerste instantie opteren voor een flexibele verblijfsregeling in onderling overleg. En pas als er geen akkoord hierover is dat de regeling die op papier staat wordt toegepast. De toepassing van die regeling kan dus worden ‘geëist’ maar waar zijn ouders dan mee bezig? Wie is hiermee gebaat?

Extra moeilijke situatie voor plusouders

Het is als plusouder / stiefouder niet evident om in deze Coronatijden lang voor kinderen te zorgen die extra de kroost vergroten en die quasi voltijds deel uitmaken van het nieuw samengesteld gezin. Moeilijk gaat ook. Maar hoe dan?
Steeds komt het erop neer dat biologische gescheiden ouders best samen praten en dan erna met de plusouder in gesprek gaan. Wat een combinatie! Ja wat anders? Rigoureus de toepassing van de verblijfsregeling eisen als niemand daarmee gebaat is?

Heel deze Coronacrisis kan ook een kans zijn om de verstandhouding tussen ex-partners onderling, met plusouders, te herzien en er samen het beste van maken. Het zal niet 100% zijn wat A wil, maar ook niet wat B wil. Het belang van de kinderen, de mogelijkheden van de ouders (plusouders of niet); dat maakt dat er nieuwe wegen kunnen worden bewandeld. Nieuwe kansen om opnieuw te beginnen. Een uitdaging, maar dat is heel die Coronacrisis!
Maar natuurlijk dat er ook hardleerse gescheiden ouders zullen zijn, ouders die een vechtscheiding achter de rug hebben en niet meer samen kunnen praten. Dan rest niet veel anders dan de opgelegde verblijfsregeling volgen, hoe moeilijk ook. 

Telefonische hulp van NEO - Gratis

In deze turbulente Coronatijden kan je, zolang de maatregelen in deze strikte vorm van toepassing zijn (voorlopig tot 19 april 2020 maar mogelijks 3 mei), bij NEO Bemiddeling gratis telefonisch terecht met dringende vragen. Partners alleen of koppels die ons telefonisch contacteren via 03 5353001 kunnen gedurende max 15 minuten hun meest dringende vraag stellen, enkel via telefoon. Een duidelijk antwoord maakt het dan wat draaglijker als je de meest dringende vraag beantwoord weet. Neem contact met ons op via 03 5353001. Lees ook dit artikel ivm de gratis beschikbaarheid van NEO Bemiddeling.
NEO Bemiddeling orakelt niet, heeft ofwel antwoorden of denkt met je mee. Niets is onmogelijk.

Kinderen jullie grootste schat en rijkdom

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Ouderschap, Ouderschapsplan, Co-ouderschap, Kinderen, scheiding, scheiden
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen