Een ouderschapsplan is een essentieel onderdeel van een scheidingsregeling.

NEO Bemiddeling begeleidt ouders bij de opstelling ervan. Zo’n plan omvat 4 onderdelen: de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, een uitgewerkte verblijfsregeling, een kostenregeling en een meegroei-ouderschapsplan.

e-Boek: "Focus op ouderschapsplan"

NEO Bemiddeling werkte mee aan de publicatie van een nuttig e-boek dat uitgegeven werd door de studiedienst van de Gezinsbond.
De Gezinsbond stelt de belangen van kinderen bij scheiding centraal, en wil ouders daarbij helpen. In de scheidingsstorm is het immers niet altijd vanzelfsprekend om het welzijn van de kinderen een centrale plaats te geven. Daarom pleit de Gezinsbond voor een ouderschapsplan, dat duidelijkheid brengt en kinderen inspraak geeft.
Ook voor ouders is het een houvast en voorkomt het conflicten op lange termijn.

In het e-boek staat niet alleen waarom een ouderschapsplan een goede zaak is, maar kan je ook een toegepast luik vinden over alle onderwerpen en praktische kwesties die best in zo'n plan worden opgenomen.

Ouderschapsplan doorgelicht en besproken in Focus

In het boek vind je verscheidene onderdelen terug, telkens door specialisten toegelicht:

  • Een pleidooi voor het ouderschapsplan, gesteund op onderzoek – Professor D. Mortelmans en K. Bastaits van Universiteit Antwerpen
  • Geen wondermiddel, wel een houvast bij gedeeld ouderschap – D. van den Akker en B. Vanobbergen Kinderrechtencommissariaat
  • Het ouderschapsplan in Nederland – D. Kroezen specialiste bin familierecht
  • Een ouderschapsplan voor elk kind – E. Coene Gezinsbond
  • Het ouderschapsplan: breder dan ouders alleen – E. Coene Gezinsbond
  • Een meegroei-ouderschapsplan – Cindy Capelleman en Eric De Corte van NEO Bemiddeling
  • Hoe leg je de verblijfsregeling vast in het ouderschapsplan – C. Wiewauters Hogeschool Odisee
  • Een financiële regeling voor de kinderen – Y. Coemans Gezinsbond
  • Checklist voor een meegroei-ouderschapsplan – NEO Bemiddeling en Gezinsbond

Aanvullend kan men op de website van NEO Bemiddeling via deze link verscheidene blogartikels vinden die nog dieper ingaan op het thema, met bijkomende praktische tips en aandachtspunten. Nuttige lectuur.

Hierbij de link naar ‘Focus op het ouderschapsplan’.

Blijvend samen voor de kinderen zorgen

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Ouderschap, Ouderschapsplan, Co-ouderschap, Kinderen, echtscheiding, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen