Uitzonderlijk hebben scheidende ouders een duidelijk beeld van het onderhoudsgeld (alimentatie) voor de kinderen, als ze voor het eerst bij mij, bemiddelaar, langs komen. Zelden zie ik ook ouders in mijn praktijk die weten hoeveel de kinderen op jaarbasis kosten. Maar als de ouders een punt zetten achter de relatie is het nodig om te kijken hoe de kosten van de kinderen zullen worden gedekt. Een duidelijk inzicht is nodig voor wat er wordt betaald en over welk bedrag het gaat.

Verblijfsgebonden kosten. Maandelijkse alimentatie: hoeveel en voor wat? 

Het gaat dan over welke kosten er maandelijks zullen worden gedekt met eenzelfde bedrag aan alimentatie. Als er een ongelijkmatige huisvesting van de kinderen is, dan zien de ouders in dat de ene ouder meer verblijfsgebonden kosten heeft dan de andere. Er staat  een bedrag tegenover om de verblijfsgebonden kosten –die de ene ouder meer heeft dan de andere ouder- te vergoeden.
Weinig ouders weten dat zelfs in een gelijkmatig verdeelde huisvesting –verblijfsco-ouderschap- het inkomen van man en vrouw een rol speelt. De wet van maart 2010 is daarin richtinggevend. Zij het dat partners kunnen beslissen om de kosten gelijkmatig te verdelen, maw dat elke ouder instaat voor de eigen kosten als de kinderen bij hem/haar verblijven.

Niet-verblijfsgebonden kosten. Maandelijkse alimentatie: hoeveel en voor wat? 

Een tweede onderdeel van een maandelijks bedrag aan onderhoudsgeld wordt gevormd door de niet-verblijfsgebonden kosten. Het is nodig dat de ouders samen tot overeenstemming komen over welke kosten het gaat. Belangrijk is dat ouders specifiek zijn in het benoemen van de kosten, dit voorkomt later discussies of kosten al of niet al gedekt zijn door het maandelijks bedrag aan alimentatie.
Vermijd dan ook termen als kosten voor opvoeding, kosten van levensonderhoud, kosten voor ontplooiing. Maar wees duidelijk en specifieer bvb dat het gaat om kleding, schoenen, kapper, hygiëne, GSM-kaarten, enz.
Wees attent voor vermeldingen als bvb gewone dokterskosten: immers wat is gewoon? De kosten voor de huisarts? Ja? Wel over hoeveel bezoeken per maand? En wat met de kosten van apotheek? Beter is om deze vooraf onbekende kostenomvang af te rekenen op basis van realiteiten , na het in mindering brengen van de tussenkomsten van ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.
Idem voor de schoolkosten. Want wat wordt onder schoolkosten verstaan? De maximumfactuur? Wordt de studiebeurs eerst in mindering gebracht? Gaat het om boeken, om bijlessen, om daguitstappen, om opvang voor, tijdens en na de lessen? Maak daarom een onderscheid tussen gewone en buitengewone schoolkosten.

Buitengewone kosten

En dan zijn er de buitengewone kosten. Dit betreft kosten waarvan de ouders niet weten of ze er zullen zijn, en als ze zich als voordoen, niet weten hoeveel het zal kosten.
Deze kosten worden apart omschreven en maken het voorwerp uit van een aparte periodieke afrekening.

Hulp en begeleiding door een ervaren bemiddelaar

Bemiddelaar Eric helpt ouders om het model volledig uit te werken; er komt immers meer bij zien dan hiervoor vermeld. Hij maakt ook berekeningen zodat de ouders komen tot een geobjectiveerd bedrag. Dit helpt de ouders om rekening houdend met het inkomen van beiden, en de leeftijd van de kinderen, dit berekend bedrag ofwel gewoonweg over te nemen of als basis voor verder overleg te gebruiken, en dus ofwel te verhogen of te verlagen.
Dergelijke berekening biedt een waarborg dat het niet uit de lucht is gegrepen en dat het gebaseerd is op welomschreven kostenelementen en dat het bedrag rekening houdt met de financiële mogelijkheden van vader en moeder.

Welke ouder heeft welk fiscaal voordeel?

De fiscale aspecten zijn ook belangrijk. Vaak strijden ouders in het begin om de kinderen fiscaal bij zich ten laste te hebben. Maar beide ouders hebben een fiscaal voordeel. Afhankelijk van het resultaat van mijn berekeningen zien de ouders dan duidelijk wie welk fiscaal voordeel heeft. Welke ouder geniet welk voordeel als de kinderen bij hem/haar fiscaal ten laste zijn? En hoeveel is het voordeel van de andere ouder? En is fiscaal co-ouderschap misschien een mogelijkheid? En zo ja, brengt het opteren hiervoor meer of minder op? En zijn de kinderen nog ten laste als ze bijklussen? Hoeveel mogen ze verdienen om nog ten laste te blijven? vanaf welk bedrag betalen ze belastingen? Moeten de kinderen aangifte doen in de personenbelasting als ze onderhoudsgeld ontvangen? Mag het onderhoudsgeld rechtstreeks betaald worden aan de kinderen?

Allemaal vragen waar bemiddelaar Eric een pasklaar antwoord op geeft. Duidelijkheid voorop zodat er geen dubbel gevoel ontstaat bij één of beide partners. Door de duidelijkheid die ik breng, verdwijnen ook rancuneuze gevoelens of het idee dat de ene ouder alle voordelen heeft en de andere alleen de lasten.

En wat nog regelen?

Maar met de kostenregeling komen nog tal van andere factoren om de hoek zien, zoals bvb al of niet een kindrekening, wat met het kindergeld, domicilie van de kinderen, opvangen van leeftijdsverhogingen, af te spreken wijzigingsclausules, wat met niet vermelde kostenelementen, en zo meer.

Ouders doen best beroep op een bemiddelaar die deze materie in de vingers heeft en die de ouders van dichtbij begeleidt en helpt om klaar te zien.
Dit levert een duidelijke ouderschapsovereenkomst op met volledige instemming van zowel moeder als vader. Hierdoor is er geen wrang gevoel van te weinig te krijgen of teveel betalen.
Een waarborg voor de toekomst: een door beiden gedragen overeenkomst met een duurzaam karakter.

In dit artikel ging het enkel over financies maar er is natuurlijk meer, zie in dat verband bvb dit artikel. Via mijn blog zijn er meer nuttige artikels te vinden: zie daarom de tags aan de rechterkant van het scherm. Je kan gericht zoeken, ook via hier.

Samen blijvend voor de kinderen zorgen.

De kosten van de kinderen eerlijk verdelen tussen vader en moeder.

Voor alle vragen en regelingen: alles onder één dak bij uw bemiddelaar Eric.  
Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Kinderen, Fiscaliteit, Studiekosten, Regeling, Alimentatie, Onderhoudsgeld, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen