Ex-partners met kinderen, doen er goed aan om de ‘relatie vader-moeder’ optimaal te houden. Zalig voor de kinderen, helend voor vader en moeder. Maar het komt voor dat een nieuwe partner niet zo opgezet is met die ‘goede’ verstandhouding. Raar maar waar.

Er komt dan afgunst om de hoek loeren. Nijd omdat ‘ze’ elkaar nog regelmatig zien, horen en samen overleggen. Wat dus als tof en deugddoend zou kunnen worden ervaren, kan twee relaties onder druk zetten als een nieuwe partner dit niet wil of constant commentaar levert.
Zo komt er spanning op twee relaties: de nieuwe relatie en de relatie van de ex-partners. Jammer want als vader en moeder en als ex-partners het nog goed met elkaar stellen, dan straalt dat positief af op de kinderen. Dan heeft dit ongetwijfeld ook positief effect op de nieuwe relatie. Als hierover open en bloot kan worden gesproken, als dit dus bespreekbaar is in de nieuwe relatie, dan is er geen plaats voor achterdocht of ongezonde jaloezie.

Ik voel me bedreigd door de goede verstandhouding tussen de ex-en

Maar het gebeurt dus toch. Een koppel komt bij mij. Het gaat niet (meer) goed. De vrouw kan het niet hebben dat haar nieuwe partner nog regelmatig contact heeft met de ex-partner. Ze voelt zich bedreigd, ze vreest een herstel van de vorige relatie.
Het zegt natuurlijk veel over hoe deze vrouw kijkt naar haar huidige relatie: wat maakt dat ze zich onveilig voelt, dat ze vreest dat de relatie onder druk komt, dat ze misschien wel uit elkaar gaan. Wat wil ze bereiken door haar ongenoegen te ventileren?

We hebben nog een goede band en we vertrouwen volop op elkaars goede intenties

De vader verstaat het niet. Immers, het is toch goed dat er nog een goed contact is met zijn ex. “Tijdens het wisselmoment wisselen we de ervaringen met de kinderen van de afgelopen week uit. Dat geeft een goed beeld van wat er is gebeurd: positief en negatief. Het geeft de kans om te vertellen hoe de week is geweest, om de aandacht te vestigen op bepaalde gebeurtenissen. Ik heb het soms over de kleine huisregeltjes die anders zijn bij mij als bij mijn ex, en welke invloed dit heeft op de kinderen. We hebben nog een goede band en we vertrouwen volop op elkaars goede intenties met de kinderen en met elkaar. We overleggen en we delen, zowel praktische zaken als emotionele gebeurtenissen. Voor mij en mijn ex staan onze kinderen voorop.”

Tijdens het gesprek bij mij, spreken beiden zich ten volle uit. Ze delen wat thuis niet kan omdat er wordt gereageerd. De decibels gaan snel de hoogte in en er ontstaat verwijdering.
Bij de bemiddelaar ging het anders dan thuis. Gaandeweg ontstond er wederzijds begrip, vrees werd ontkracht, vertrouwen hersteld. Ze verstonden mekaar beter.

“In anderhalfuur gesprek bereikten we meer dan in maanden wederzijds elkaar prikkelen. De aanwezigheid van jou als bemiddelaar maakte het mogelijk dat we datgene konden zeggen wat al een hele tijd onderhuids sluimerde. Het gehakketak is nu verleden tijd en we starten met een nieuwe lei. Dank voor je geduld en ons naar elkaar doen luisteren. Door jouw subtiele vraagstelling daalden we af naar een dieper niveau van gesprek.”

Een getuigenis die ik koester. Bemiddelaar zijn: een voorrecht, zoveel meer dan een beroep. Ik ervaar het als een roeping.

Maak bespreekbaar wat onderhuids sluimert.

Mijn kinderen zijn niet uw kinderen, hoe ermee omgaan?

Bespreek wat nodig is: openheid breekt deuren open.

Blijf niet met vragen zitten, improviseer niet, maak een afspraak, neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

 

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Kinderen, Verblijfsregeling
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen