Benevens de verblijfsregeling is er de plaats, het huis, waar de kinderen al of niet beurtelings verblijven. Birdnesting gaat over het ‘nest’ waar de kinderen verblijven. Birdnesting is een regeling die voorziet dat de ouders op en neer gaan, doorgaans in een 50-50 verblijfsregeling. Dergelijke regeling voorziet dus dat niet de kinderen op vastgelegde tijdstippen de switch maken van verblijfplaats; maar wel de ouders.

Duur financieel kostenplaatje én praktische afspraken maken

Het komt in onze praktijk van NEO Bemiddeling voor dat koppels opteren voor birdnesting. Een regeling waarbij niet de kinderen op-en-neer reizen tussen de verblijfplaats van vader en moeder. Neen, het zijn daarentegen vader en moeder die om de week hun valies maken. Ongewoon, dat zeker. Het is niet een geschikte oplossing voor alle ouderparen, er is immers een flink financieel kostenplaatje aan verbonden, en een heus engagement van de ouders. Hoe ziet dat er dan praktisch uit?

Er is vooreerst de woning waar de kinderen verblijven, en dan zijn er vader en moeder, elk met hun eigen stek of met één verblijfplaats waar zowel vader als moeder beurtelings verblijven. Het spreekt voor zich dat met dergelijke regeling niet alleen financiële aspecten een rol spelen maar ook een reeks van praktische afspraken dienen gemaakt.
Het financieel kostenplaatje dient dus ontward want het gaat om een belangrijke financiële investering voor vader en moeder. Er is de gezinswoning waarop een hypotheeklast rust en er is de kostprijs van de huur van één of soms twee andere huurwoningen. Maar benevens de samenvoeging van de maandelijkse aflossing van de hypotheek en de huur van één of twee studio’s of appartementen, zijn er nog andere dubbele kosten: onderhoud woningen en de verblijfsgebonden kosten zoals nutsvoorzieningen, syndicus. Een praktisch gegeven vormt de voeding en de voorraad aan voeding: wie betaalt wat en hoe wordt de huishoudrekening gespijsd?
Het is niet elk koppel gegeven gelet de totale financiële kostprijs maar zo formuleerde een koppel het: “We willen onze kinderen niet die extra-last van de scheiding aandoen, we willen ze in hun eigen vertrouwde omgeving laten gedijen, hun vrienden en de regelmatige contacten laten behouden, hen de regelmatige verhuis en aanpassing besparen.”

Welke alternatieven voor tweede verblijf?

Birdnesting: het is niet voor alle koppels de ‘beste’ oplossing. Het is immers niet vanzelfsprekend dat de partners kostenbesparend terecht kunnen bij hun familie of bij goede vrienden. Nog minder vanzelfsprekend is het dat de partners benevens de woning waar de kinderen verblijven nog elk hun eigen huis, appartement of studio hebben. Als je daarentegen een grote woning hebt met meerdere woonlagen, dan kunnen de ouders elk hun eigen verdieping hebben en de kinderen ook hun eigen verdieping, waar dan beurtelings één van de ouders de zorg opneemt. Maar hier schuilen enkele niet onbelangrijke zaken die dienen geregeld, denk maar aan domicilie en de ermee verbonden fiscale aspecten.

Een koppel dat samen een appartement huurde en de gezinswoning als ‘birdnest’ aanhielden moesten noodgedwongen de afspraken herzien omdat één van de ex-partners een nieuwe relatie had. De andere ex-partner zag het niet zitten om in het gezamenlijke huurappartement telkens geconfronteerd te worden met de rondslingerende kledij en lingerie van de nieuwe vriendin van haar ex…
Een ander koppel had een half-om-half-week-regeling; telkens dienden de lakens van het bed waarin de ene ouder met de nieuwe partner had gelegen, ververst. Dat werd hen wat teveel. Het hoeven niet altijd grote problemen te zijn die birdnesting hypotheceren.

Andere regeling dan birdnesting

Dus nogmaals, geen evidente regeling en dus niet voor iedereen weggelegd. Meestal kiezen vader en moeder ervoor om de kinderen van het ene verblijf naar het andere te laten gaan, maar dan liefst wel in de onmiddellijke buurt van elkaar en van de scholen. Echter niet zelden dienen er grote afstanden overbrugd en vormt niet alleen de tijdrovende verplaatsing een moeilijkheid maar wordt ook de schoolkeuze en de vriendenkring een probleem: in de buurt van ma of in de buurt van pa?

Onzetaak als bemiddelaar is het om ook met deze problematiek voor ogen de ouders tot verstandhouding te brengen en ook te kijken naar het ‘belang van het kind’. Het feit dat dit lukt is bevestigend voor Cindy en mezelf, maar zegt zoveel meer over de ouders die het na wikken en wegen uiteindelijk eens worden en tot een goede oplossing voor de kinderen komen.

Kiezen voor de 'beste' haalbare oplossing

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

 

 

Ouderschapsbemiddeling
Tags: 
Kinderen, scheiden, Ons huis, EOT, Verblijfsregeling, birdnesting
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen

Getuigenissen