Over pensioen is veel te doen, ook is dit vaak een heikel punt tijdens de bemiddeling en de regeling van de echtscheiding. In Knack lees ik dat parlementslid Karen Temmerman ervoor pleit om de ‘pensioensplit’ opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. Wat pensioensplit is en hoe belangrijk het is om rekening te houden met de al of niet opgebouwde wettelijke pensioenrechten; lees je in dit artikel.

Reeds eerder publiceerde ik blogartikels over het belang van het onderwerp ‘pensioenen’ als er sprake is van een echtscheiding. De lezers kunnen dan best de navolgende artikels lezen, zodat ze goed op de hoogte zijn. Het gaat over:

 1. In dit artikel leg ik uit hoe belangrijk het is om te kijken naar wat een partner die geen volledige loopbaan heeft, mag verwachten aan wettelijk pensioen.
 2. Hoe belangrijk het is om de onevenwichten bespreekbaar te maken tijdens de bemiddeling
 3. Wat een echtscheidingspensioen is en hoe het wordt berekend.
 1. In dit artikel leg ik de betekenis van het begrip ‘pensioensplit’ uit en welke gevolgen ‘pensioensplit’ kan hebben voor het pensioen van echtgescheiden partners
 2. Ik vestig ook de aandacht op de vele aspecten die erbij komen zien en een praktische oplossing dienen te krijgen; niet evident maar ook niet onmogelijk.

In Nederland bestaat ‘pensioensplit’ al onder de naam ‘pensioenverevening’

Dat ‘pensioensplit’ niet zomaar uit de lucht komt vallen is duidelijk. In Nederland bestaat al wettelijk het systeem van ‘pensioenverevening’. De Belgische politiekers zijn daar de mosterd gaan halen.
Het is dan ook goed even te kijken wat er bij onze Noorderburen al jaren van toepassing is. Mogelijks biedt dit soelaas om als basis en idee te worden gebruikt voor het maken van een wetsontwerp in België.

In Nederland is het zo dat bij een scheiding de ene partner recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de andere partner. Dat staat zo in de wet ingeschreven onder de term “Pensioenverevening”. Deze wet is van toepassing voor alle koppels die gescheiden zijn na 30 april 1995.

Het staat koppels vrij om in overleg van deze regelgeving af te wijken maar er zijn wel strikte voorwaarden na te leven.

Pensioen: Hoe praktisch ‘verevenen’?

Pensioenverevening: de voorloper dus van de eventuele ‘pensioensplit’ in België. Praktisch hoe gaat dat dan ‘verevenen’?
Ex-partners benutten elkaars pensioen, tenminste als ze elk een eigen pensioen hebben opgebouwd.  
In de veronderstelling dat slechts één partner een pensioen heeft opgebouwd, dan wordt het ene pensioen opgedeeld volgens bepaalde regels.
Dat is even schrikken voor Belgen die geconfronteerd zouden worden met een ‘pensioensplit’. Want niet alle partners vinden het ‘logisch’ dat ‘hun’ pensioen verplicht gedeeld zou moeten worden.

Maar zover is het (voorlopig) nog niet. Maar als het zover zou komen, (waar rook is, is vuur) dan dienen verscheidene zaken praktisch opgelost. Om slechts enkele zaken te noemen:

 • Wat voor koppels met een huwelijkscontract ‘scheiding van goederen’; wordt dit gesupprimeerd door ‘pensioensplit’? Maw ongeacht het huwelijksstelsel toepassing van een split van de opgebouwde pensioenen van elke partner?

 • Idem voor de extra legale groepsverzekering bij scheiding van goederen.

 • Het echtscheidingspensioen komt dan te vervallen?

 • Levert MyPension voldoende informatie om de berekeningen uit te voeren?

 • Wat als een persoon meermaals huwt en ook meermaals is gescheiden? Is er een cumul voorzien?

 • En wordt het werkelijkheid wat er op blz 27 onder punt 2.7 van het Federaal Regeerakkoord 2014 staat? Dat voorziet in een pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen voor gehuwde en ook wettelijk samenwonende koppels. Dat deze laatste groep ook voor een pensioensplit in aanmerking zou komen is een grote wijziging in de pensioenregeling bij scheiding.

Verwijzing naar het artikel in Knack, via link http://www.knack.be/nieuws/belgie/sp-a-wil-pensioensplit-opnieuw-op-de-agenda/article-normal-824749.html

Pensioen? Welke oplossingen bij echtscheiding?

Wat is mogelijk, wat is eerlijk en billijk?

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 3 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via mail info@neobemiddeling.be of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Pensioen, echtscheiding, scheiding, scheiden, Regeling, Alimentatie, Onderhoudsuitkering, Groepsverzekering
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om u te begeleiden om tot een oplossing te komen