Een scheiding heeft een grote impact op de financiële situatie van beide partners en de zorg voor de kinderen. Best is om te anticiperen op een mogelijke ‘opdroging’ van de alimentatie door bvb het overlijden van de betaler.

Sta je er bij stil dat alimentatie onmisbaar is en bij het wegvallen ervan, dit een grote impact heeft voor het welzijn van de kinderen en de ontvanger van de alimentatie?

Betaler van de alimentatie overlijdt: zeg nooit ‘nooit’

Stel bij voorbeeld dat de betaler van de alimentatie overlijdt of financieel niet meer bij machte is om te betalen wegens bij voorbeeld een ongeval, invaliditeit of zeer langdurige ziekte? Wist je dat je op dit horrorscenario kan anticiperen?

Het is mogelijk om voor het dekken van deze risico’s een verzekering af te sluiten. Niet alledaags zo’n verzekering, maar stel dat de betalende co-ouder overlijdt, dan sta je er van de ene dag op de andere alleen voor. Dat geldt niet alleen voor de onderhoudsbijdragen voor de kinderen maar mogelijks ook voor de alimentatie van de financieel zwakkere partner. Als de betaler overlijdt of verder in de onmogelijkheid verkeert om (voldoende) alimentatie te betalen, dan kom je meteen zwaar financieel in de problemen.

Een overlijdensrisicoverzekering biedt een oplossing

Alles kan worden verzekerd, maar tegen welke prijs, aan welke voorwaarden en door wie of in welke verhouding wordt de premie betaald?
De uitwerking van een verzekerde dekking van alimentatie kan worden afgedekt met bvb een overlijdensrisicoverzekering, mogelijks ook gekoppeld aan een ongevallenverzekering.
Met NEO Bemiddeling en nadien de verzekeringsmakelaar bespreek je de mogelijkheden, baken je het te verzekeren bedrag af (dus de mate van dekking), omschrijf je ook de situaties (gaat het om kleine kinderen? Om kinderen die verder studeren?), de looptijd van de verzekering.
Na kennisname van de premie en de randvoorwaarden, komen de partners dan samen met NEO Bemiddeling tot een regeling die voor beide partners aanvaardbaar is.

Voor alle duidelijkheid, NEO Bemiddeling is geen verzekeringsmakelaar en verwijst ook niet door naar een welbepaalde makelaar of verzekeringsmaatschappij.

Ook als het over dit thema gaat geldt de leuze van NEO Bemiddeling:

Pas goed geïnformeerd de best mogelijke beslissing nemen

Hopelijk scheiden jullie maar één keer, doe het dan ook goed.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak nu een afspraak.
Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

-         via telefoon 03 535 30 01 of

-         via het contactformulier 

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Alimentatie, Onbetaalde alimentatie, Onderhoudsgeld, Onderhoudsuitkering, scheiden, scheiding
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen