In onze NEO bemiddelingspraktijk zien we veel koppels, met uiteenlopende leeftijden en met een verscheiden samenwoontijd of huwelijk. Het is zowat een staalkaart van Vlaanderen dat passeert.

Duurtijd samenwoning of huwelijk en inkomen?

Voor wat echtscheidingen betreft: het jongste koppel  –in aantal “maanden” gehuwd-  telde drie (!) maanden huwelijk. Het in jaren langst getrouwde koppel dat via bemiddeling is gescheiden: 49 jaar getrouwd.
We hebben vaak inzage in het inkomen van de partners om onderhoudsbijdragen voor kinderen en/of onderhoudsuitkeringen voor de economisch zwakke partner te brekenen. Ook hier zijn er extremen, koppels die maandelijks samen 5.000 € netto inkomen hebben, of alleenverdieners die met het gezin moeten toekomen met 1.600 € netto per maand. Maar anderzijds ook mannen en vrouwen die vele malen het veelvoud verdienen.

Scheiden: tal van redenen kunnen oorzaak zijn van het uit elkaar gaan

Vaak is het schrijnend te zien hoe koppels met zeer jonge kinderen het samenwonen voor bekeken houden. Er zijn zowaar vrouwen in verwachting van een kind die geconfronteerd worden met een partner die het samenleven beëindigd. Een lange lijst van oorzaken kan worden gemaakt. Het is dan ook vaak ontwapenend als de beslissing tot scheiding aan bod komt. Soms is het ontstellend te horen dat koppels een scheiding als een oplossing zien in plaats van alle mogelijkheden te benutten om de relatie opnieuw kansen te geven.
Maar als tot een relatieherstel wordt beslist is het belangrijk voor ogen te houden wat al eerder in een blog-artikel werd geschreven: als je dezelfde dingen op dezelfde manier doet, moet je geen ander resultaat verwachten; hiermee Albert Einstein parafraserend: “Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results”!
Als bemiddelaar schrikken we dus al lang niet meer maar hebben ook geen oordeel te vellen. Het gaat er om scheidende partners eerlijk te informeren over rechten en plichten, en over de mogelijkheden om middels bemiddeling samen tot een vergelijk te komen, buiten een rechtsgang om.

50-plussers in  scheiding

Opvallend is de stijging van het aantal (echt)paren dat besluit om op latere leeftijd uit elkaar te gaan. Allerlei redenen kunnen aan de basis liggen van deze ingrijpende beslissing. De kinderen zijn de deur uit, partners worden met hun twee-alleen-zijn geconfronteerd, een (late) midlifecrisis, een verliefdheid, het zich realiseren dat men niet nog eens 25 of meer jaar verder wil met het al jarenlang uitgedoofde huwelijk.
Scheiden is nooit makkelijk, voor koppels die een groot deel van hun leven met elkaar gedeeld hebben is het vaak moeilijker. Allebei of één van beiden moet nu alleen verder op een leeftijd die niet vanzelfsprekend is en sowieso al veel veranderingen met zich brengt. Doorgaans is de financiële en materiële situatie complex: er is het pensioen dat er aan komt, een partner die niet of veel minder jaren pensioenrechten heeft opgebouwd, nog weinig mogelijkheden om een voltijdse betrekking te vinden en dus inboeten op een volwaardig pensioen, het financieel vermogen vast in onroerend goed of roerende beleggingen,…
Toch een enigszins andere situatie dan bij jongere koppels die nu doorgaans beiden een beroepsinkomen hebben; maar hier zijn er dan andere belangrijke zaken die moeilijk (kunnen) liggen zoals bvb de verblijfsregeling van de kinderen, de onderhoudsbijdragen, de financiële onmogelijkheid om het huis te behouden zodat ze beiden de huurmarkt op moeten.

Kortom elke situatie is quasi anders en vraagt om een bijzondere expertise van de scheidingsbemiddelaar. Koppels kiezen dan ook best zeer bewust ‘hun’ bemiddelaar.  Zorg ervoor dat je de juiste expertise in huis haalt. Heeft de bemiddelaar een ruime ervaring, zijn er getuigenissen van andere koppels, is hij vertrouwd met een tool voor het berekenen van onderhoudsgeld, is er voldoende kennis in huis op het vlak van fiscaliteit en eenmanszaken/vennootschappen.  Is er voldoende juridische kennis.
Kiezen is beslissen: maak dus de juiste keuze van 'jullie' bemiddelaar.

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak: heldere informatie op maat en betrokken begeleiding.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

Echtscheiding
Tags: 
Scheiden?, Relatiebemiddeling, Communicatie
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen