Minister van Justitie Geens: “De rechter kan echt geen betere maatregelen treffen dan twee ouders samen zelf kunnen.”

Minister Geens is een ouderschapsplan genegen maar wil het (zoals in Nederland)  juridisch niet verplicht stellen. De Vlaamse kinderrechtencommissaris B. Vanobbergen dringt echter aan op een verplicht gesteld ouderschapsplan bij scheiding, op voorwaarde dat het veranderbaar is in de tijd en dat de kinderen nauw betrokken worden bij de opstelling ervan. Ook gisteren tijdens een symposium aan het UIA te Antwerpen drongen experts, wetenschappers, hulpverleners aan op het invoeren van een ouderschapsplan.

Juridisch verplicht of niet, in mijn praktijk als bemiddelaar wordt steevast een ouderschapsplan opgemaakt en maakt het inherent deel uit van de ouderschapsovereenkomst die bestaat uit een beschrijving van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling (voor kinderen beneden 18 j) en een onderhoudsbijdrageregeling met fiscale optimalisatie.

Dus verplicht of niet, een ouderschapsplan heeft meer dan zijn waarde! Zegt ook Minister Geens zonder te verwijzen naar een ouderschapsplan: “Ouders kunnen beter goed nadenken over hoe ze alle nodige afspraken aanpakken”. En belangrijk hetgeen een Minister van Justitie zegt: “De rechter kan echt geen betere maatregelen treffen dan twee ouders samen zelf kunnen”.

Het is dus vanzelfsprekend dat een weloverwogen doordacht ouderschapsplan deel uit maakt van een goede scheidingsregeling. In het ouderschapsplan wordt aandacht gegeven aan al die zaken die evident en ongeschreven zijn als je als ouders samen met de kinderen onder één dak woont. Echter als dat gemeenschappelijk dak er niet meer is, dan is een goede gestructureerde informatie-uitwisseling een minimum. Niet alleen wenselijk dus maar meer dan nuttig en zelfs noodzakelijk.

Wat staat in een ouderschapsplan

In een ouderschapsplan wordt uitgeschreven wat ouders belangrijk vinden om “hun” kinderen verder een goede opvoeding en begeleiding te geven. Het is dus meer dan de standaardzin “gezamenlijke uitoefening van het ouderschap”. Ouders maken concrete afspraken over een reeks van zaken die te maken hebben met de kinderen zelf. Enkele voorbeelden:

  • de omgang met de ouders,
  • schoolkeuze,
  • vrijetijdsbesteding,
  • aanwezigheid ouderavonden op school,
  • aandachtspunten tijdens het verblijf van het kind bij de andere ouder,
  • bespreking met de kinderen van de verblijfsregeling,
  • welke taken neemt vader op, welke taken de moeder, enz.

Een model van zo’n ouderschapsplan wordt de klanten-koppels ter beschikking gesteld waarna ze zelf aanvullingen maken, dingen schrappen of anders verwoorden en invullen.

Samen kiezen we voor “ons” ouderschapsplan

Voor een goed co-ouderschap heb je twee mensen nodig die bereid zijn om samen de lasten en de lusten te delen, die bereid zijn om los te laten en willen vertrouwen op de andere partner. Eigen opvattingen van hoe het zou moeten dienen gerelativeerd. Immers de helft van de tijd zitten de kinderen op school en dan weet je ook niet (altijd) wat er gebeurt.
Kortom een ouder is méér dan “een stakkerd die in het duister tast”, dixit Wim Sonneveld zaliger. Een goede ouder is dienstbaar aan de kinderen, maakt vaak (maar niet altijd) eigen behoeftes ondergeschikt aan die van de kinderen.
In een goed ouderschapsplan beschrijven ouders de “to do’s”: zo gaan wij het samen doen, daar gaan we ons aan houden en over de punten waarover er geen afspraken werden gemaakt (je hebt immers geen glazen bol om alles te voorzien) zullen we samen overleg plegen. Duidelijke taal met de bedenking dat ‘papier verduldig’ is, maar als er niets over het ouderschap aan het papier is toevertrouwd, wordt het na de scheiding nog moeilijker.

Meer over de ouderschapsovereenkomst en het ouderschapsplan en over alles wat kinderen in scheiding aanbelangt via mijn website.

Blijf dus niet met vragen zitten, maak een afspraak: neem contact: via telefoon 03 535 30 01 of via mail info@neobemiddeling.be

Samen voor de kinderen blijven zorgen
Onze kinderen meer stabiliteit bieden

 

Echtscheiding
Tags: 
ouderschap kinderen ouderschapsplan, Verblijfsregeling, echtscheiding, Scheiden?
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen