Thuis werken klinkt leuk maar is het dat wel als de omstandigheden er niet naar zijn. Er is de psychische druk, er zijn de kinderen die meer thuis zijn dan gewoonlijk en er is een groeiende relatie gerelateerde stress.

We merken bij NEO Bemiddeling de stijging van het aantal aanvragen want het besluit tot een scheiding wordt vandaag de dag snel(ler) genomen. Dit is zeker het geval bij koppels waar er al een haar (of een pruik) in de relatieboter zat vooraleer er sprake was van het coronavirus en thuis werken; de stekker wordt dan sneller uit het relatiestopcontact gehaald. Een beetje te vergelijken met winkels, restaurants en bedrijven die het voor corona al moeilijk hadden; een definitieve sluiting komt met corona dichterbij.

Redenen van spanning en verwijdering

Voor koppels laat het langdurig op mekaars lip zitten (quasi 24 u per dag) zich voelen. Wat aangenaam en leuk zou kunnen zijn, is het niet (altijd) meer. Daar zijn tal van redenen voor:

  • Werk en privé lopen door elkaar, de grens vervaagt, de werktijd is niet (meer) afgebakend;
  • De kinderen zijn meer thuis; dit hoeft geen heibel te veroorzaken maar vaak is dat wel het geval. Kinderen vragen aandacht (eisen die zelfs soms op) en ze lopen nu door de werkdag van vader en moeder heen;
  • Thuiswerkende koppels met kinderen missen soms ook de nodige ruimte;
  • Er is minder ontspanning maar wel meer spanning;
  • Het huishouden gaat door, en dat moet allemaal tussendoor. Geconcentreerd op het werk blijven is niet vanzelfsprekend;
  • Partners worden een beetje allergisch voor elkaar want er zijn de kleine en grote ergernissen,  de spanning loopt op, een groeiende onzekerheid over werkzekerheid, hoe ziet de toekomst er uit, hoe lang moeten of kunnen we dit nog vol houden;
  • Onrust vertaalt zich in korte scherpe boodschappen naar elkaar, de communicatie verloopt moeizaam of niet, en de spanning stijgt. Wederzijds begrip faalt en de belangen van de partners staan soms lijnrecht tegenover elkaar.

Maar wil dat zeggen dat een scheiding dat allemaal gaat oplossen? Een scheiding brengt heel wat met zich, ook nog eens extra spanning erbovenop, extra onzekerheden in een al niet makkelijke tijd.

Scheiden dan maar?!

We merken dat er meer vraag is van één van beide partners die zich wil ‘informeren’ over wat er bij een scheiding komt zien, die informeert naar de ‘rechten en plichten’, die komt polsen of scheiden een financieel haalbare kaart is.
Maar er is een fase die een scheiding vooraf kan gaan. Koppels kunnen samen op consult komen, we maken de moeilijke situatie bespreekbaar, we horen hun onvrede en wrevel uitspreken. En dat doen ze in bijzijn van een derde persoon, vaak een bliksemafleider die rust brengt en een echt gesprek mogelijk maakt. Nieuwe afspraken worden gemaakt, praktisch en concreet een nieuw samenlevingsmodel waarvoor beiden kiezen en volop achter staan.

En als het niet lukt om samen de situatie weer leefbaar te maken, dan komt een scheiding dichtbij. Het gespreksonderwerp kantelt en het gaat dan over wat er bij een scheiding komt zien, wat moet, wat kan, en hoe.
Het is dan goed dat beide partners aanwezig zijn want zo horen ze gelijktijdig dezelfde informatie en vertrekken ze samen gelijk aan de scheidingsstartlijn. We vertellen het stappenplan, we informeren over de bestemmingsmogelijkheden van hun woning, we schetsen alle mogelijkheden voor een verblijfsregeling, verstrekken alle informatie over een kostenregeling, bieden een meegroei-ouderschapsplan aan, en maken hen wegwijs in alle andere thema’s die bij een scheiding komen zien.

Scheiden: met elkaar uit elkaar

En zo groeien partners naar een eindpunt van hun relatie en gaan we samen op weg naar een nieuwe toekomst: “Met elkaar uit elkaar”, want een scheiding is zoveel meer dan het administratief regelen van juridische en financiële afspraken.
Het is de relatie op een goede manier beëindigen, het is samen de weg gaan om tot een faire aanvaardbare overeenkomst te komen, waarborg voor een duurzame naleving als ex-partners maar blijvend vader en moeder.
Daaraan meewerken is voor Cindy en Eric van Neo Bemiddeling telkens een geschenk: vertrouwen ervaren in een voor het koppel ‘geven en krijgen’ scenario; zo anders dan ‘geven en nemen’.

NEO Bemiddeling ontzorgt koppels
We gaan samen de weg naar een nieuwe toekomst: gescheiden of niet

Blijf niet met vragen zitten, maar maak dus nu een afspraak.

Keuze uit 2 mogelijkheden, nu enkel nog de stap zetten: 

  •          via telefoon 03 535 30 01 of
  •          via het contactformulier

Bronvermelding foto: JPstock / Shutterstock.com

 

Echtscheiding
Tags: 
scheiden, scheiding, echtscheiding, corona
Categorie: 
Bel of mail voor een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Getuigenissen